مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات بهداشتی و پوشش فعالیتها و خدمات خانه بهداشت کارگری و تامین بخشی از نیروهای خط تولید کا... 1397/11/01 1397/11/10
خدمات عمومی-خدمات مشاغل گروه بهداشتی-خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری-انجام خدمات امور معاونت غذا و دار... 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری فیزیوتراپی بیمارستان 1397/11/01 رجوع به آگهی
تامین خدمات پزشکی، تشخیصی، درمانی و امدادرسانی اورژانس و نظارت بهداشتی در مناطق عملیاتی و ستاد 1397/11/01 1397/11/10
ارایه خدمات درمان اورژانس، پزشکی، بهداشتی و ایمنی به همراه یک دستگاه امبولانس مورد تایید اورژانس 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور پیمانکاری 1- خدمات عمومی و آبدارخانه ای و 2- خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی، دیگ... 1397/10/30 رجوع به آگهی
تامین خدمات پزشکی، تشخیصی، درمانی و امداد رسانی اورژانس و نظارت بهداشتی 1397/10/30 رجوع به آگهی
برون سپاری پایگاه های سلامت غیر ضمیمه برنامه تحول شهری 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری امور پیمانکاری خدمات عمومی و آبدارخانه ای و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی، دیگ های بخا... 1397/10/29 رجوع به آگهی
برون سپاری فیزیوتراپی 1397/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 659