کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8106804 مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی جاده ای استان کرمان 1403/03/26 1403/04/04
8106797 مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمان 1403/03/26 1403/04/04
8105906 مناقصه 3 عنوان شامل: واگذاری امور خدمات نظافت معاونت تحقیقات و کتابخانه - اجاره بیلبورد سه وجهی - واگذاری مشارکتی واحد پزشکی هسته ای استان تهران 1403/03/26 1403/03/30
8104920 مناقصه انجام فعالیت راهبری فوریت های اجتماعی استان گلستان 1403/03/26 1403/03/31
8104349 مناقصه واگذاری خدمات مددکاری مشاوره و روانشناسی اورژانس اجتماعی استان خراسان شمالی 1403/03/26 1403/03/27
8103875 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های راهبری اورزانس اجتماعی در سال1403 استان گلستان 1403/03/26 1403/03/31
8103807 مناقصه انجام خدمات شامل : 1- معاینات ادواری 2- معاینات بدوی 3- کارت سلامت استان مرکزی 1403/03/26 1403/03/27
8102307 مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره ای به صورت حجمی صدای مشاور 1480 استان خراسان شمالی 1403/03/26 1403/03/27
8102028 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات مشاوره ای صدای مشاور 1480 استان خراسان شمالی 1403/03/26 1403/03/27
8102026 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مددکاری مشاوره و روانشناسی اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی به صورت حجمی استان خراسان شمالی 1403/03/26 1403/03/27
8097767 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تأمین خدمات عمومی قطب 1 بصورت حجمی (آستارا -تالش -رضوانشهر -انزلی -ماسال -صومعه سرا ) استان گیلان 1403/03/23 1403/03/30
8097759 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات راهبری ، تعمیرات ، نگهداری سه فروند شناور آمبولانس دریایی عملیاتی و سه فروند شناور آمبولانس دریایی پشتیبان استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/30
8097746 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر زاهدان ( بسته کاری اول ) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/23 1403/03/26
8097281 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تأمین خدمات عمومی بصورت حجمی (معاونت ها و دانشکده پزشکی و پرستاری و کلنیک دندان پزشکی و بعثت و مرکز تحقیات تروما و.... استان گیلان 1403/03/23 1403/03/30
8097233 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مکمل دارویی استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 1403/03/29
8097162 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر زاهدان (سته کاری چهارم ) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/23 1403/03/26
8097159 مناقصه خرید خدمات سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر استان سیستان و بلوچستان 1403/03/23 1403/03/26
8097157 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر زاهدان ( بسته کاری ششم ) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/23 1403/03/26
8097128 مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات گروه پرستاری ، کمک پرستاری و فوریت های پزشکی واحدهای تابعه دانشگاه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/23 1403/04/02
8095445 مناقصه تأمین خدمات پزشکی، تشخیصی، درمانی و امداد رسانی اورژانس استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
صفحه 1 از 967