مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری داروخانه 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه خدمات بهداشتی و درمانی -اورژانس مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی ازامور خدمات حفاظتی و امنیتی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات نظافت و پشتیبانی مرکز 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کلینیک ویژه 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، اپراتور و خدماتی شاغل در واحدهای عملیاتی 1400/10/29 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم کمک توانبخشی ویژه نابینایان 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی بیمارستان 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی بیمارستان 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه واگذاری ایجاد و راه اندازی مراکز روزانه غیر دولتی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تاسیس داروخانه 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب بیمارستان- خرید یک دستگاه رادیوگرافی ستون سقفی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه - واگذاری تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات کلینیک - تامین راننده جهت آمبولانس - ماشین های برق وون - واگذاری خودرو سواری و مینی بوس - واگذاری لنژری - واگذاری کلینیک ویژه (تامین نیروی انسانی)... 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه واگذاری خدمات در تعدادی از خانه های بهداشت 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه خرید شربت دکستروز با بریکس متوسط ۱۷- دستمزدی شربت دکستروز با بریکس متوسط ۱۷ 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه واکاوی و آسیب شناسی نظام های پرداخت در واحدهای تابعه شهرداری و ارائه پیشنهادات اصلاحی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه ارایه خدمات بهره برداری از بخش های مختلف مرکز جامع درمان سرطان 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط مناقصه عمومی بخشی از امور خدماتی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعدادی از خانه های بهداشت 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی فسا 1400/10/28 1400/11/05
صفحه 1 از 664