مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدماتی (سرایدار و خدمتگزار ) 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه برنامه اورژانس اجتماعی 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی 1400/02/06
مناقصه - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور خدمات نظافت - واگذاری مشارکتی واحد کاردرمانی و ارتوپد فنی به مدت یکسال 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز آموزشی و درمانی 1400/02/02
مناقصه خدمات احداث بخش و اتاق عمل جراحی قلب باز بیمارستان 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی پایگاه های اورژانس 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مشارکتی واحد کاردرمانی و ارتوپد فنی مرکز آموزشی درمانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان - نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور مجتمع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی پایگاه های اورژانس 1400/02/02
مناقصه واگذاری پزشکان عمومی 1400/01/29 1400/02/11
مناقصه خدمت احداث بخش و اتاق عمل جراحی قلب باز 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی 1400/01/29 1400/01/29
مناقصه واگذاری ارائه خدمات تخصصی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه خدمات احداث بخش و اتاق عمل جراحی قلب باز بیمارستان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات سم چینی گاو شیری هلشتاین-تامین ماسه بادی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ارائه خدمات در حوزه شبه خانواده 1400/02/04
مناقصه واگذاری برخی ازخدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی بیمارستان 1400/02/02
مناقصه احداث بخش و اتاق عمل قلب باز بیمارستان فارابی 1400/02/01
صفحه 1 از 565