مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان 1398/06/31 1398/07/07
پسماندهای دارویی و شیمیایی راکز درمانی و بیمارستانها 1398/06/31 1398/07/06
واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت شهرستان های تابعه 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات درمانی و بهداشتی زندانیان 1398/06/31 1398/07/07
واگذاری امور آموزش و اصلاح رفتار زندانیان 1398/06/31 1398/07/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی درمانگاه تخصصی، فوق تخصصی هاشمی زاده سال99... 1398/06/30 1398/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی درمانگاه تخصصی، فوق تخصصی هاشمی زاده سال99... 1398/06/30 1398/07/04
واگذاری بخش فیزیوتراپی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان 1398/06/27 1398/07/09
Supply Oncology Medications 1398/06/30 رجوع به آگهی
تامین خدمات اردوگاهی 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 779