مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5753846 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور سرپایی درمانگاه 1401/07/11 1401/07/18
5753836 مناقصه بخشی از امور خدماتی بیمارستان 1401/07/11 1401/07/19
5752325 مناقصه فراخوان طرحهای پژوهشی شامل: 1- ارائه راهکارهای عملی جهت پیشگیری و کنترل آفات و بیماریها بر روی درختان جنگلی ناشی از خشکسالی های مکرر، مطالعه موردی 2- تعیین میزان وضعیت آفلاتوکسین در ذرت های دا... 1401/07/11 رجوع به آگهی
5750846 مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری دستگاه کپی- ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان-افزایش طول کوره رنگ رویه 2 سالن رنگ متمرکز شرکت پارس خودرو حمل و انقال تخلیه و چیدمان 1401/07/11 1401/07/17
5749817 مناقصه ارائه خدمات ستادی پشتیبانی اورژانس پزشکی وآتش نشانی 1401/07/10 1401/07/12
5748968 مناقصه حجمی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان 1401/07/10 1401/07/16
5748946 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت 1401/07/10 1401/07/16
5748739 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان 1401/07/10 1401/07/16
5747814 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی اداره حوادث و فوریتهای پزشکی 115 1401/07/10 1401/07/16
5747812 مناقصه خدمات عمومی داروخانه بیمارستان 1401/07/10 1401/07/16
5737186 مناقصه انجام امور نظافتی - بھداشتی -خدماتی، انجام امور باغبانی - نگھداری فضای سبز 1401/07/10 1401/07/12
5735987 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات تخصصی پزشکی، پیراپزشکی، مامایی و بهداشتی ( محیطی و فردی ) و روانشناسی در اداره 1401/07/09 1401/07/18
5734841 مناقصه واگذاری امور لنژری 1401/07/09 1401/07/10
5734808 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات گروه پرستاری بصورت نفر- ساعت 1401/07/09 1401/07/14
5734804 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی برای نظافت، خدمات عمومی و پشتیبانی در واحدهای تابعه دانشگاه- حفاظت فیزیکی، تأمین امنیت و نگهبانی بصورت نفر 1401/07/09 1401/07/14
5734770 مناقصه انجام امور نظافتی - بهداشتی - خدماتی و انجام امور باغبانی - نگهداری فضای سبز و خدمات اطلاعات پرواز و حراست فیزیکی 1401/07/09 رجوع به آگهی
5734118 مناقصه ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگان اجتماعی 1401/07/09 1401/07/16
5733899 مناقصه تامین نیروی انسانی اداره حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس 115) 1401/07/09 1401/07/16
5733688 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی نوارقلب ، بخیه زخم ، شستشوی گوش، تزریقات و پانسمان بیمارستان خلیلی به صورت شبانه روزی 1401/07/09 1401/07/16
5733438 مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس 1401/07/09 1401/07/15
صفحه 1 از 781