مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کلیه خدمات اورژانس، مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات منطقه 1399/07/28 1399/08/07
انجام خدمات مشاوره مرحله سوم(نظارت) پروژه تکمیل بخش غربالگری سل مقاوم به درمان بیمارسان بوعلی زاهدان 1399/08/03
واگذاری امور پزشکان عمومی 1399/07/28 1399/07/29
فراخوان تولید کنندگان و تامین کنندگان جهت توسعه خدمات باشگاه 1399/07/28 رجوع به آگهی
نیازمند یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی جهت مسئول فنی آزمایشگاه (شیفت عصر) 1399/07/27 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی بصورت حجمی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 1399/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت 1399/07/27 1399/08/09
انجام آزمایشات و معاینات طب کار پرسنل 1399/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات 1399/07/24 1399/08/01
صفحه 1 از 1014