مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین مسکونی به شماره قطعه 162 - ملک فوق زمین خالی با کاربری مسکونی می باشد.عرصه به متراژ 450... 1397/12/01 1397/12/21
فروش یک واحد مسکونی به مساحت 116 مترمربع 1397/12/01 1397/12/21
خودرو پژو 405جی ال ایکس مدل 1390 رنگ نقره ای 1397/12/01 1397/12/14
فروش ملک 1397/12/01 1397/12/23
یک باب آپارتمان دوخوابه به مساحت 77/72 1397/12/01 1397/12/20
فروش مغازه به مساحت 14.70 مترمربع 1397/12/01 1397/12/20
فروش پلاک ثبتی شماره 42524 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 مسکونی واقع در طبقه همکف به مساحت 5/96 متر مربع 1397/12/01 1397/12/22
فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 1385 1397/12/01 1397/12/19
فروش شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 1020 فرعی از 1322 اصلی مفروز ومجزی شده از223 فرعی از اصلی مذکور قطعه3ت... 1397/12/01 1397/12/15
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به متراژ 20.666 مترمربع- در پهنه صنعتی و کارگاهی 1397/12/01 1397/12/19
صفحه 4 از 23561