مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ پلاک شماره 3256 فرعی 6556 اصلی به صورت ملک خانه مسکونی به مساحت 250 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
مزایده املاک 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش سه واحد آپارتمان 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 346.83 مترمربع دارای 215 مترمربع اعیانی در یک طبقه 1398/08/01 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی-پلاک فوق دارای 219 متر و 47 سانتی مترمربع اعیانی با قدمت حدود هشت سال 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان به مساحت 70/10 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری شش دستگاه آپارتمان به صورت اجاره 1398/08/01 رجوع به آگهی
ملکی به مساحت 10053 متر مربع -دارای 3026 متر مربع اعیانی 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک با اعیانی به مساحت 499.8 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3882