کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7689603
ویژه
مزایده فراخوان شناسایی ملک جهت خرید در شهرهای دزفول، بوشهر و پارس آباد مغان استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7674447
ویژه
مزایده فروش خانه محوطه و زمین صیفی کاری - یک قطعه زمین شالیزاری بایر-زمین شالیزاری دایر استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/14
7673816
ویژه
مزایده واگذاری تعدادی از املاک خود واقع در شهرهای اردبیل، همدان، لاهیجان، را با کاربری مسکونی /تجاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/12
7702808 مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان روستایی و دامداری صنعتی مساحت ملک 1145.7 متر مربع استان لرستان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702800 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی و تعداد 23 قطعه زمین زراعی آبی و دیم -- یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی استان گلستان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702799 مزایده فروش ملک عرصه و اعیان یک باب خانه با کاربری مسکونی (یک ساختمان دوطبقه، با دیوارهای باربر و سقف طاق ضربی) استان آذربایجان شرقی 1402/12/03 1402/12/25
7702793 مزایده فروش ششدانگ چند قطعه باغ و شالیزاری و ملک مسکونی استان گیلان 1402/12/03 1402/12/21
7702792 مزایده فروش 57/81سهم مشاع(پنجاه وهفت سهم وهشتادویک صدم )سهم مشاع از100سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/03 1402/12/20
7702785 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 262/5 م م استان گیلان 1402/12/03 1402/12/17
7702782 مزایده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 220 متر مربع مساحت کل زیر بنا 250 متر مربع در سه طبقه استان تهران 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702780 مزایده دو باب زیربنای مسکونی به مساحت کل تقریبی 110 مترمربع و یکباب استخر به ابعاد حدودا 4*7 متر ... استان خراسان رضوی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702779 مزایده :ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/03 1402/12/20
7702778 مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی استان قزوین 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702775 مزایده فروش یک واحد مسکونی استان تهران 1402/12/03 1402/12/23
7702774 مزایده شش دانگ پلاک مسکونی به مساحت عرصه 103٫35 متر مربع شامل ساختمانی به مساحت اعیانی 87,50 متر مربع با کاربری انباری استان کردستان 1402/12/03 1402/12/15
7702773 مزایده فروش خانه و محوطه - زمین شالیکاری استان گیلان 1402/12/03 1402/12/27
7702772 مزایده فروش یک ملک قولنامه ای با کاربری مسکونی استان البرز 1402/12/03 1402/12/20
7702759 مزایده میزان 1/945 دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی یک ساختمان دو طبقه مسکونی عرصه ملک 322/5 مترمربع و اعیانی احداثی در آن مشتمل بر 2 واحد آپارتمانی در طبقات بازیربنای هر طبقه حدود 160 مترمربع استان فارس 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702751 مزایده پلاک ثبتی به مساحت 120/33 متر مربع استان تهران 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702749 مزایده فروش 20 قطعه املاک با کاربری مسکونی - تجاری استان مازندران 1402/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13386