مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال آپارتمان مسکونی - زمین تجاری - ساختمان - زمین کاملا محصور .گاوداری و...اموال منقول... 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 71/21 مترمربع 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک با کاربری مختلط تجاری-اداری-مسکونی 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک به مساحت 107.23 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد گلخانه 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک با کاربری  مسکونی و با 275.5 متر مربع مساحت عرصه دارای مغازه 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده چند قطعه زمین آبی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمانی به مساحت 68/50 مترمربع 1401/02/31 1401/03/30
مزایده فروش زمین دیمی 1401/02/31 1401/03/23
مزایده فروش یک منزل قولنامه ای 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک ملک مسکونی -تجاری شامل یک واحد ساختمانی و یک باب مغازه حدود 20 متر مربعی 1401/02/31 1401/03/24
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 150.62 متر مربع واقع در طبقه اول ، مشتمل بر دو اتاق خواب ، آشپزخانه ، هال و نشیمن ، سرویس بهداشتی و حمام 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش باغ به مساحت تقریبی 1079 مترمربع دارای یک باب خانه باغ جدید الاحداث به مساحت حدود 14 متر مربع 1401/02/31 1401/03/21
مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت کل عرصه طبق سند260مترمربع واعیان دردوطبقه همکف حدود140مترمربع پیلوت و140مترمربع طبقه اول مسکونی دارای انشعابات آب وبرق وگازهرکدام یک انشعاب 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش 4 دانگ یک باب منزل مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک ساختمان مسکونی 1401/02/31 1401/03/23
مزایده ساختمان دارای سند رسمی 934 فرعی از 442 به مساحت 246 متر مربع به صورت شش دانگ ملک موردنظر به مساحت عرصه 246 متر مربع دارای کاربری مسکونی است 1401/02/31 1401/03/25
مزایده یک باب ساختمان مسکونی 1401/02/31 1401/03/21
مزایده فروش ملک مساحت عرصه ملک بر اساس برگه توقیف ملک مندرج در پرونده برابر 102.9 متر مربع و با کاربری مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8065