مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 342/5 متر مربع 1400/05/06 1400/06/01
مزایده فروش شش دانگ این ملکدر سمت غربی طبقه اول به مساحت 65/90 مترمربع 1400/05/06 1400/06/06
مزایده یک باب ساختمان مسکونی عرصه 343/50 متر مربع 1400/05/06 1400/05/25
مزایده فروش یک قطعه زمین مشتمل بر دو ساختمان ویلایی قدیمی می باشد که بر اساس مشاهدات صورت گرفته شده اعیانی ساختمان ویلایی 1400/05/06 1400/06/01
مزایده فروش ساختمان مورد نظر دارای عرصه حدود364مترمربع دارای سند ثبتی اعیانی ملک ساختمان دوطبقه دارای زیرزمین دارای27/85مترمربع زیرزمین و 276مترمربع 1400/05/06 1400/05/31
مزایده یک قطعه زمین بمساحت 1000 مترمربع 1400/05/06 1400/05/24
مزایده فروش ملک در سه طبقه بالای 50 سال به مساحت 112/60 مترمربع همکف شامل 2 ( اتاق  تو در تو ، یک اتاق مجزا سرویس ایرانی و حمام و آشپزخانه ، فاقد تجهیزات ( روشویی ، شیرآلات و کابینت و غیره ) 1400/05/06 1400/05/26
مزایده فروش ملک مشاع ساختمانی قدیمی و جنوبی در سه طبقه وهمکف مسکونی - تجاری و2 طبقه تک واحدی روی آن ) 1400/05/06 1400/05/23
مزایده ملک شامل یک دستگاه آپارتمان ششدانگ یک واحدآپارتمانی با کاربری مسکونی پلاک ثبتی 15974 فرعی از 72 اصلی به مساحت 183/31 مترمربع 1400/05/06 1400/06/06
مزایده فروش یک قطعه زمین چهاردیواری به مساحت تقریبی 100 متر مربع دارای بنای مسکونی به مساحت تقریبی 50 متر مربع 1400/05/06 1400/06/01
مزایده پلاک مذکور که عرصه به مساحت 245 متر مربع دارای سند ششدانگ و اعیان مسکونی آن مطابق پایان کار اخذ شده از شهرداری شیروان به مساحت 120 متر مربع و اعیان تجاری آن حدود مساحت 20 متر مربع و مجموعا" 140... 1400/05/06 1400/05/25
مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی ساختمان دارای اسکلت نیمه فلزی -زیرزمین به مساحت 7/50مترمربع -همکف یک واحد مسکونی به مساحت98/85مترمربع -نیم طبقه و طبقه یک دو واحد مسکونی به مساحت 114/40مترمربع و 61/50متر... 1400/05/06 1400/06/01
مزایده فروش ملک تعرفه شده ملک مسکونی 8واحدی در 3طبقه روی زیرزمین مسکونی هرطبقه دو واحد  که واحد فوق در طبقه دوم سمت شرق (پشت حیاط)بمساحت حدود 80متر مربع 1400/05/06 1400/05/20
مزایده ملک دارای سند ثبتی شش دانگ به مساحت 406،91 متر مربع 1400/05/06 1400/05/24
مزایده ششدانگ پلاک با حدود اربعه به مساحت عرصه وقفی ۳۷۶/۰۱ مترمربع دارای یک امتیاز آب و هشت انشعاب برق خانگی و یک انشعاب برق جهت آسانسور و فضای مشاع و هشت انشعاب گاز خانگی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده پلاک 50 اصلی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک مجتمع ساختمانی با کاربری مختلط به مساحت 573/07 متر مربع و اعیانی 30 درصد دست احداث 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه دانگ از یک ساختمان 2 طبقه به مساحت هر طبقه 180مترمربع و اعیانی 360 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحتی برابر 122.54 مترمربع و 5.52 مترمربع تراس اختصاصی و 5.80 مترمربع انباری و 13.40 متر مربع پارکینگ - ششدانگ زمین که به صورت کارگاه 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک تملیکی بانک 1400/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5905