مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ پلاک ثبت به متراژ 33/70 متر مربع و همچنین پلاک ثبت شماره 2640 به مساحت تقریبی 219 متر مربع و... 1399/04/14 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 9/1215 اصلی - دراای بر ال شکل بطول مجموعا 5/24 متر بمساحت عرصه تقری... 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش: ساختمان بانک ـ محل کارخانه و ماشین آلات صنعتی ـ ساختمان مسکونی ـ ساختمان اداری، مسکونی ـ ـ آپا... 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش فوق العاده املاک و مستغلات 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی و... 1399/04/14 1399/04/17
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان با سند 489/88 مترمربع از یک واحد مسکونی با زیربنای حدود 60... 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ مفروز دارای کاربری مسکونی به مساحت 92/9 مترمربع پلاک ثبتی 11074 فرعی از 93 اصلی مفروز و... 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش واحدهای ساخته شده در موقوفه - با کاربری تجاری (همکف)- تجاری (بالکن)- انباری تجاری- مسکونی- خدما... 1399/04/14 1399/04/21
ششدانگ عرصه یک باب خانه به مساحت دویست و شصت و پنج مربع به پلاک ثبتی ۶۶۰ فرعی از ۴ اصلی بخش ۱۹ 1399/04/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6844