مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک شامل عرصه به مساحت 703.74 مترمربع باعیانی یک دستگاه ویلا نیمه کاره با زیربنای حدود 400 مترم... 1398/11/28 1398/12/15
یک باب ساختمان به مساحت عرصه 230 مترمربع - دارای اعیان در سه طبقه (زیر زمین + همکف + طبقه اول) بمسا... 1398/11/28 1398/12/20
فروش ملک به مساحت 2375 متر مربع تحت قسمتی از پلاک 4932 بخش 6 که در قسمتی از شهرک تحت قطب خد... 1398/11/28 رجوع به آگهی
شش دانگ ملک به مساحت 250.94 مترمربع 1398/11/28 1398/12/13
فروش ملک یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 739.50 متر مربع 1398/11/28 رجوع به آگهی
ملک مورد ارزیابی  قطعه زمینی  است به مساحت تقریبی 210 متر  مربع و واحد یک طبقه در ابتدای زمین وبه مس... 1398/11/28 1398/12/10
فروش ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 85/23 متر مربع 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه آپارتمان به مساحت 62.98 به انضمام انباری به مساحت 4.45 مترمربعو... 1398/11/27 1398/12/27
فروش ملک مشاع ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت (92/07)متر مربع آپارتمان بابنای قدیمی با کاربری مسکونی وا... 1398/11/28 1398/12/12
فروش املاک - یک واحد مسکونی متراژ ۳۱۶.۱۵ - 1398/11/28 1398/11/30
صفحه 1 از 5566