مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ ملکی به مشخصات پلاک ثبتی 20252فرعی از 3787 بخش 3-به مساحت 189/86متر مربع (طلق)دو طبقه به انض... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ به صورت یک باب آپارتمان به مساحت 52/97 مترمربع دارای 4/68 مترمربع تراس مسقف 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش یک باب حیاط مسکونی به مساحت 422 متر:دارای 58 متر (تقریبی) اعیان مسکونی با قدمت 26 سال و یک ب... 1398/05/31 1398/06/26
فروش ملک پلاک 138فرعی از 71-اصلی مساحت حدود 110متر مربع 1398/05/31 1398/06/27
فروش یک قطعه زمین به مساحت 51 مترمربع دارای دو ساختمان مسکونی یکی در همکف و دیگری در طبقه فوقانی فاق... 1398/05/31 رجوع به آگهی
ملک ثبتی به شماره 1078 فرعی از 169 اصلی شامل یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی با تراکم کم به مساح... 1398/05/31 1398/06/26
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 189/5 متر مربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی 43/941 بخش 15 1398/05/31 1398/06/17
فروش ششدانگ عرصه به مساحت 205 مترمربع و اعیانی به مساحت 220 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
یک واحد ساختمان مسکونی نیمه کاره به مساحت 360 متر مربع عرصه تحت اختیارملک حدود 332/5 متر مربع که در... 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3021