مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین و مستحدثات 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش اپارتمان با کاربری مسکونی - مساحت اعیان 91.56 مترمربع و .... 1399/11/02 رجوع به آگهی
اجاره سه باب سوله 1399/11/02 رجوع به آگهی
اگذاری (اجاره) یکدستگاه سوله به منظور تامین کالاهای اساسی (خواروبار، میوه و تره بار، پوشاک، لوازم من... 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان ملک به مساحت ۳۵۰ متر مربع 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری املاک و اراضی 1399/11/02 1399/11/14
فروش ملک مورد نظر 22 سهم و 5/15 یک سهم از 2100 سهم از ششدانگ قناتین پر ا و کهجه و ... 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ایوانچه شماره ۲ فرعی به انضمام یک باب اتاق و غلام گذار متصل به آن و فوقانی و غلام... 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش واحدهای اضافی 1399/11/02 1399/10/27
فروش ۴ باب ملک تجاری، فروش 1 قطعه باغ با ساختمان و درختان ثمری و فروش 2 واحد مسکونی 1399/11/02 1399/11/11
صفحه 1 از 9348