مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244675 مزایده یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به مساحت (6 / 601) ششصد ویک متر مربع و شصت دسیمتر مربع- دو باب واحد تجاری شامل دو دهنه حدودا چهارمتری با دو درب مستقل جمعا با متراژ 85/60 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244673 مزایده فروش پلاک شامل ششدانگ کارگاه - ساختمان سوله - یک باب اتاق مسکونی زیر سوله 1401/11/14 1401/11/23
6244672 مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت یکصد و پنجاه و شش مترمربع ملک ساختمانی دو طبقه و هر طبقه به مساحت حدود 90 متر مربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244671 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ چای مشتمل بر یک مجتمع مسکونی سه طبقه 1401/11/14 1401/12/01
6244670 مزایده فروش پلاک به مساحت 520/45 متر مربع مساحت عرصه کل ملک برابر 520/45 متر مربع می باشد و در ملک موصوف دو دستگاه ساختمان 1401/11/14 1401/11/23
6244669 مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک با کاربری خدماتی آموزشی دارای عرصه به مساحت تقریبی 320 مترمربع با کاربری خدماتی آموزشی و اعیانی حدود 420 مترمربع با قدمت حدود 35 سال 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244667 مزایده فروش یک باب ساختمان نیمه کاره دو طبقه دارای سیستم سازه مختلط و غیر همسان شامل بر دیوار باربر در محدوده طبقه اول و سیستم فولادی باکس در طبقه دوم - مساحت اعیانی احداثی در طبقات در حدود 48 متر مرب... 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244663 مزایده فروش ملک مساحت عرصه ملک مطابق پروانه ساخت ابرازی 188 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244662 مزایده فروش ملک مشتمل بر دو باب مغازه و مسکونی ویلایی 1401/11/14 1401/12/01
6244658 مزایده ششدانگ یک قطعه آپارتمان مساحت 103.65 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244656 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع هشت طبقه با زیربنای کل 3659/77 مترمربع شامل سه طبقه زیرزمین 22 واحد پارکینگ تجاری و 29 واحد پارکینگ مسکونی 1401/11/14 1401/11/25
6244655 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 310 متر 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244653 مزایده ملک شامل یک قطعه باغ و منزل مسکونی به مساحت 768.37 متر مربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244652 مزایده فروش یک باب عمارت به مساحت 96 مترمربع ( ساختمان دو طبقه شامل زیرزمین و همکف با قدمت بالای 40 سال) با مساحت اعیانی حدود 100 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244647 مزایده فروش ملک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 534/30 متر مربع به صورت یک باب ساختمان 1401/11/14 1401/12/10
6244645 مزایده فروش یک باب ساختمان نیمه کاره دو طبقه دارای سیستم سازه مختلط و غیر همسان شامل بر دیوار باربر در محدوده طبقه اول و سیستم فولادی باکس در طبقه دوم - مساحت اعیانی احداثی در طبقات در حدود 48 متر مرب... 1401/11/14 1401/12/03
6244644 مزایده یک قطعه زمین مساحت 100 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244642 مزایده فروش یک قطعه باغ با کاربری مسکونی دارای امکانات مستحدثات 60مترمربع ساختمان سرایداری وسرویس بهداشتی متعدد (10مورد) انباری (با سقف خرپا فلزی ساده ) حدوداً700مترمربع 1401/11/14 1401/12/08
6244641 مزایده یک باب منزل مسکونی دارای 126متر مربع عرصه و 93 متر مربع اعیان 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244639 مزایده فروش 5 دانگ و 8194 ده هزارم دانگ مشاع از 6  دانگ پلاک با کاربری  مسکونی و با 1700 متر مربع  مساحت عرصه  مسکونی و 373 متر مربع مساحت اعیانی همکف و 210 متر مربع مساحت اعیانی زیرزمین مسکونی و 73 م... 1401/11/14 1401/12/08
صفحه 1 از 10214