مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان احداث زمین چمن مصنوعی 1398/03/22 1398/03/27
احداث زمین چمن مصنوعی 1398/03/11 1398/03/18
واگذاری پروژه احداث زمین ورزشی روستا 1397/12/06 1397/12/14
احداث زمین ورزشی 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل سالن آمفی تئاتر 1397/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی 1397/11/01 رجوع به آگهی
نگهداری، به روز رسانی، توسعه و پشتیبانی سامانه جامع فروش و توزیع مواد آموزشی 1397/10/08 1397/10/10
واگذاری تهیه و ارسال زونکن مورد نیاز 1397/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و ارسال زونکن مورد نیاز 1397/09/21 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار ارسال رول دستگاه های کارتخوان 1397/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35