مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث خطوط انتقال آب زون 3 و4 طرح آبرسانی به مجتم... 1399/11/11
بهره برداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات موجود آب شرب 1399/11/04 رجوع به آگهی
احداث خطوط انتقال آب زون 3 و 4 طرح آب رسانی به مجتمع روستایی 1399/11/02 رجوع به آگهی
بهره برداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات موجود آب شرب 1399/11/02 رجوع به آگهی
احداث خطوط انتقال آب زون 3 و 4 طرح آب رسانی به مجتمع روستایی 1399/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری ،تعمیرات ورفع حوادث کلیه تاسیسات موجود آب شهر سمنان وروستاهای ش... 1399/11/08
بررسی 1399/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بندهای رسوبگیر شورتنگه و آستانه 1399/11/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بندهای رسوبگیر رودخانه دامغانرود 1399/11/01
تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 12 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاههای حفاری خشکی 1399/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 258