مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب سکوبندی تجهیزات آزمایشگاه های مرکز 1398/01/22 1398/01/28
واگذاری پروژه خرید و نصب سکوبندی تجهیزات آزمایشگاه های مرکز تحقیقات شیمی و پتروشیمی 1398/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری پخت و پز نان زندان مرکزی 1398/01/20 1398/01/25
خرید، بارگیری ،حمل ،تخلیه نصب و راه اندازی دستگاههای آشپزخانه و .... 1398/01/18 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آشپزخانه پروژه مجتمع اقامتی تفریحی 1397/12/27 1398/01/18
خرید تجهیزات آشپزخانه پروژه مجتمع اقامتی تفریحی 1397/12/23 1398/01/18
Purchasing Office & Kitchen Materials 1397/12/20 1397/12/28
خرید، بارگیری ،حمل ،تخلیه نصب و راه اندازی میزبندی آزمایشگاه بیمارستان 1397/12/18 رجوع به آگهی
تعویض برخی ازمناقصات دو مرحله ای خرید، بارگیری، حمل، تخلیه نصب و راه اندازی تا اطلاع ثانویه 1397/12/15 رجوع به آگهی
Purchasing Office & Kitchen 1397/12/14 1397/12/23
صفحه 1 از 206