مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان - نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور مجتمع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان آشپزخانه صنعتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات و طراحی سایت و جانمایی و طراحی ساختمان های مستقر در آن با رویکرد آشپزخانه صنعتی، سردخانه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیز آشپزخانه صنعتی 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید و نصب تجهیزات آشپزخانه مجموعه های اقامتی رفاهی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان-تهیه و نصب میزبندی -تعمیر نگهداشت و راهبری تاسیسات و ..... 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات میز صندل دانش آموزی متصل یک نفره ابتدایی 1 و میز معلم طرح خاص و کتابخانه درب شیشه ای 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختی 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/24
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی سکوبندی آزمایشگاهی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه SPECIAL R&M, REPLACEMENT OF KITCHEN CABINET 7 PROV. & LAYING PCC FLOORING OF COURT YARD OF BUNGALOW NO. C-82 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب کمد رختکن البسه - جهت ساخت کمد لبسه و نصب آنها از جنس pvc جهت کشتارگاه در دست ساخت خود 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و سکوبندی دانشکده علوم و شیمی دانشگاه زنجان 1400/01/07
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1399/12/24 1399/12/29
مناقصه تجهیز و نوسازی - صنعتی سازی رستوران (BOT)ـ انجام خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان 1399/12/23 1399/12/28
مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان - تهیه و نصب میز بندی آزمایشگاه - واگذاری امور تعمیر، نگهداشت و راهبری تاسیسات 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی دانشگاه 1399/12/23 1399/12/29
صفحه 1 از 129