مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 272 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات رختشویخانه 1400/09/16 1400/09/24
مناقصه واگذری رختشویخانه و CSR و امحاء 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه خرید تجهیزات واحد لندری 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه خرید تجهیزات واحد لندری 1400/09/11 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی خرید دستگاه های نظافتی/خرید خدمات دستگاه های نظافتی براساس مجوز شماره 616 مورخ 1400/08/11 هیأت مدیره 1400/09/07 1400/09/10
مناقصه خرید دستگاه های نظافتی ـ خدمات دستگاه های نظافتی (اجاره دستگاهها) 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تخریب و بازسازی واحد رختشویخانه بیمارستان 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه واگذاری عملیات تخریب و بازسازی واحد رختشویخانه 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه تامین ۱- یک دستگاه پرس برای تولید سرامیک کف با ابعاد ۱۰۰× ۱۰۰ سانتی متر ۲- یک دستگاه خشک کن افقی متناسب با تولید سرامیک کف با ابعاد ۱۰۰× ۱۰۰ سانتیمتر ۳- یک دستگاه ماشین چاپ دیجیتال جهت تولید س... 1400/08/25 1400/09/03
مناقصه واگذاری خریدخدمات واحد لندری بصورت حجمی 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه احداث بخش لندری بیمارستان 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بخش لندری بیمارستان 1400/08/16 1400/08/24
مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه 1400/08/12 1400/08/19
مناقصه شناسایی تأمین کننده سکوبندی آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید. حمل، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه خدمات احداث بخش لندری بیمارستان 1400/07/25 1400/07/27
مناقصه واگذاری عملیات تخریب و بازسازی واحد رختشویخانه بیمارستان تامین اجتماعی 1400/07/25 1400/08/03
مناقصه واگذاری خدمات احداث بخش لندری بیمارستان 1400/07/21 1400/07/27
صفحه 1 از 27