مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات لاندری 1398/10/15 1398/10/18
PROCUREMENT OF BATTERIES FOR FLOOR WASHING MACHINE (RCM JUMBO) 1398/10/07 رجوع به آگهی
Procurement of Washing M/c and Dryers 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل پروژه های بیمارستانی 1398/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل پروژه های بیمارستانی 1398/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب سکو،قفسه و پارتیشن بندی فضاهای رختشویخانه و crs 1398/09/20 1398/09/24
خرید، نصب سکو، قفسه و پارتیشن بندی فضاهای رختشویخانه و CSR مرکز سوانح و سوختگی 1398/09/20 1398/09/24
خرید تجهیزات مورد نیاز واحد رختشویخانه لندری و واحد استریل مرکزی CSR بیمارستان 1398/09/13 رجوع به آگهی
Provide Materials for Livelihood Project 1398/09/12 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات لندری 1398/09/12 1398/09/16
صفحه 1 از 36