کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7747518 مناقصه واگذاری تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان استان خوزستان 1402/12/14 1402/12/16
7744530 مناقصه خرید ، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان تامین اجتماعی امام علی (ع) استان چهارمحال استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/13 1402/12/16
7744527 مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان استان خوزستان 1402/12/13 1402/12/16
7722256 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین لباسشویی اتوماتیک هوشمند تمام استیل دو درب 90 کیلویی و دو دستگاه ماشین لباسشویی اتومات استان اصفهان 1402/12/07 1402/12/10
7665581 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید اقلام ساختمان اداری و اسکان کارگری ایستگاه 2- عملیات ،تعمیر سرویس دهی و نگهداری تاسیسات فنی در ساختمان های مرکزی استان تهران 1402/11/25 رجوع به آگهی
7650241 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان تامین اجتماعی امام علی (ع) استان چهارمحال استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/18 1402/11/25
7650086 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین لباسشویی اتوماتیک هوشمند تمام استیل دو درب 90 کیلویی و دو دستگاه ماشین لباسشویی اتومات استان اصفهان 1402/11/18 1402/11/24
7572633 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین لباسشویی اتوماتیک هوشمند تمام استیل دو درب 90 کیلویی و دو دستگاه ماشین لباسشویی اتومات استان اصفهان 1402/11/02 1402/11/07
7571700 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای نقاشی دیواری با تکنیک رنگ اکریلیک در سطح منطقه 2- نگهداری تجهیزات اقلام نور پردازی 3- خرید اقلام ساختمان اداری و اسکان کارگری ایستگاه بازیافت 4- عملیات تعمیر سر... استان تهران 1402/11/02 رجوع به آگهی
7570570 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه دستگاه های لنژری مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت استان گیلان 1402/11/01 1402/11/07
7560228 مناقصه واگذاری کلیه امور رختشورخانه همراه با سرویس و نگهداری دستگاههای مرکز استان تهران 1402/10/28 رجوع به آگهی
7553574 مناقصه خرید خرید تجهیزات هنرستانی - تابلو برق صنعتی - خرید تجهیزات کلاسی - چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز - میز اتو مکش - مانکن تمام قد - چرخ خیاطی میان دوز - اتو مخزن دار سیلتر استان کرمان 1402/10/26 1402/10/28
7548459 مناقصه خرید خرید تجهیزات هنرستانی - تابلو برق صنعتی - خرید تجهیزات کلاسی - چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز - میز اتو مکش - مانکن تمام قد - چرخ خیاطی میان دوز - اتو مخزن دار سیلتر استان کرمان 1402/10/25 1402/10/28
7547184 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه بیمارستان- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان استان خوزستان 1402/10/25 1402/10/30
7544024 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش یک دستگاه ماشین خشک کن 60 کیلویی استان گلستان 1402/10/24 1402/10/27
7544009 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان یازهرا (س) دزفول استان خوزستان 1402/10/24 1402/10/30
7543073 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش دو دستگاه ماشین لباسشویی 100کیلویی استان گلستان 1402/10/24 1402/10/27
7543025 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش یک دستگاه ماشین لباسشویی 60 کیلویی استان گلستان 1402/10/24 1402/10/27
7493694 مناقصه واگذاری امور شامل 2 مورد خرید اقلام ساختمان اداری و اسکان کارگری ایستگاه بازیافت (تفکیک پسماند) - خرید تجهیزات ایستگاه بازیافت (تفکیک پسماند خشک) استان تهران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7480227 مناقصه خرید دو دستگاه ماشین لباسشویی بیمارستان استان زنجان 1402/10/07 1402/10/13
صفحه 1 از 36