مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات رختشویخانه 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات رخشویخانه پروژه مجتمع اقامتی تفریحی 1397/12/23 رجوع به آگهی
تعویض برخی ازمناقصات دو مرحله ای خرید، بارگیری، حمل، تخلیه نصب و راه اندازی تا اطلاع ثانویه 1397/12/15 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات واحد رختشویخانه بیمارستان(لباسشویی-خشک کن - اطوغلطک - اطو پرس) 1397/12/11 1397/12/12
خرید 5 دستگاه ماشین لباسشویی و خرید 3 دستگاه ماشین خشک کن و خرید 1 دستگاه اطو غلطک و خرید 2 دستگاه د... 1397/12/09 1397/12/12
خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی 1397/12/08 رجوع به آگهی
خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی دستگاه های استریل پروژه بیمارستان 1397/12/07 رجوع به آگهی
خرید ماشین شستشوی ظروف نمونه گیری آزمایشگاه 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی 1397/12/05 1397/12/08
خرید دستگاهها و تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1397/12/04 1397/12/12
صفحه 1 از 31