مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و راه اندازی تعدادی از قفسه های فروشگاه ها 1398/06/24 1398/07/07
خرید ملزومات چوبی 1398/06/23 رجوع به آگهی
اصلاحیه ـ قفسه بندی 3 پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران ـ ساخت، تامین تجهیزات و استقرار کمد مدرسه 1398/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی خرید،نصب سکو،قفسه و پارتیشن بندی 1398/06/14 1398/06/17
واگذاری قفسه بندی سه پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران - ساخت، تامین تجهیزات و استقرار کمد مدرسه آماده 1398/06/13 رجوع به آگهی
Supply Steel Racking & Wooden 1398/06/13 1398/06/14
واگذاری عملیات ساخت باکس پالت های چوبی ( کریت چوبی ) 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری خرید موارد ذیل بطور جداگانه به پیمانکاران واجد شرایط: ـ ماشینکاری قطعه ـ خرید قطعه ـ خرید... 1398/06/06 1398/06/04
صفحه 1 از 249