مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت 157.84 مترمربع 1398/11/28 رجوع به آگهی
زمین مزروعی دیم -باغ به مساحت 800 مترمربع 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین زراعی به مساحت 24890 مترمربع - زمین زراعی 12945 مترمربع - عرصه مسکونی خارج از سند به... 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری دو واحد مسکونی 1398/11/28 1398/12/03
فروش دو باب ساختمان مسکونی متصل به هم به مساحت حدود 1500 متر مربع واقع در جعفرآباد به مبلغ 3/000/00... 1398/11/27 1398/12/25
فروش خودروی پژو 405 جی ال ایکس سال ساخت 85 رنگ زرد روغنی ـ نوع سوخت: دوگانه سوز دستی 1398/11/27 1398/12/11
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی عرصه به مساحت 213.94 مترمربع و اعیانی 60 مترمربع 1398/11/27 1399/01/17
پروفیل ریل اسقاطی 1398/11/27 1398/12/25
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه دارای عرصه به مساحت 335/75 مترمربع و... 1398/11/27 1398/12/12
شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 15متر مربع با ساخت بنایی 1398/11/27 1398/12/19
صفحه 4 از 759