کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734793 مناقصه خرید فانسقه- چهار بند- جیب خشاب دوقلو کلاشنیکف- لباس استتار کویری سربازی استان تهران 1402/12/10 1402/12/19
7734254 مناقصه خریداری پتو و نخ استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733507 مناقصه خرید لباس فرم کاور پرسنل سازمان استان فارس 1402/12/10 1402/12/14
7729800 مناقصه خرید فانسقه- چهار بند- جیب خشاب دوقلو کلاشنیکف- لباس استتار کویری سربازی استان تهران 1402/12/09 1402/12/19
7729753 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران- سری دوم استان تهران 1402/12/09 1402/12/12
7729035 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز معاونت آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران 1402/12/09 1402/12/12
7728827 مناقصه خرید محلفه استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7728405 مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانی استان گلستان 1402/12/09 1402/12/10
7726567 مناقصه خرید دو مدل دستکش مونتاژ کاری استان اصفهان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726551 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 80 دست اورکت و شلوار حریق استان یزد 1402/12/08 1402/12/10
7726477 مناقصه خرید 80 دست کت و شلوار حریق استان یزد 1402/12/08 1402/12/10
7725978 مناقصه خرید 6 عنوان شامل: ماست 100 گرمی - پنیر 30 گرمی - سیب زمینی - پیاز - گوجه فرنگی - تشک ابری با رویه و بالش ابری با رویه استان فارس 1402/12/08 رجوع به آگهی
7725285 مناقصه خرید 80 دست اورکت و شلوار حریق استان یزد 1402/12/08 1402/12/10
7725045 مناقصه تامین پوسکاتل، خودنجات و رسپیراتورهای و مورد نیاز استان خراسان رضوی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7724578 مناقصه خرید 1011 دست گرمکن شلوار ورزشی استان خراسان رضوی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7724071 مناقصه تامین البسه مورد نیاز تیم های ورزشی استان اصفهان 1402/12/08 1402/12/22
7723620 مناقصه خدمات تنظیف پذیرایی، خدمات اداری، دفتری و پشتیبانی، حفاظت فیزیکی و نگهداری ساختمان، تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و مخابراتی استان تهران 1402/12/08 1402/12/12
7723293 مناقصه خرید البسه عملیاتی و حفاظت فردی آتش نشانی استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/12
7710223 مناقصه خریداری 6 عنوان شامل: ماست 100 گرمی - پنیر 30 گرمی - سیب زمینی - پیاز - گوجه فرنگی - تشک ابری با رویه و بالش ابری با رویه استان فارس 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709806 مناقصه خرید 20.000 کیلوگرم نخ پود پنبه ای Ne20 شانه شده استان زنجان 1402/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 682