کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7880784 مناقصه شناسایی تولید کنندگان پارچه فیلتر استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7874135 مناقصه تهیه و اجرا و نصب برج پرجم به ارتفاع 80 متر در شهر جدید گلبهار استان خراسان رضوی 1403/02/03 1403/02/06
7873987 مناقصه پارچه تنظیف استان خوزستان 1403/02/03 1403/02/12
7872039 مناقصه Supplies of Hand craft materials کشور عراق 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870590 مناقصه پارچه تنظیف استان خوزستان 1403/02/02 1403/02/12
7869490 مناقصه شناسایی تولید کنندگان پارچه فیلتر استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7865690 مناقصه پارچه تنظیف استان خوزستان 1403/02/01 1403/02/12
7827917 مناقصه 25 عنوان مناقصه شامل: تامین دوخت لباسکار زیتونی - دوخت لباسکار کویری وظیفه - دوخت لباسکار یشمی - دوخت اورکت زیتونی - دوخت اورکت کویری وظیفه - دوخت کلاه کار وظیفه - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دو... استان تهران 1403/01/25 1403/01/29
7822912 مناقصه خرید 2000 عدد حوله استان زنجان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7819110 مناقصه خرید کیسه های سیمان استان تهران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7818875 مناقصه خرید کیسه های سیمان استان تهران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7818720 مناقصه انتخاب پیمانکار تخلیه، چیدمان و بارگیری پرس یونجه و کاه استان خراسان رضوی 1403/01/20 رجوع به آگهی
7788512 مناقصه خرید تعداد16/000 تخته ملحفه سفید استان تهران 1402/12/27 1403/01/15
7786523 مناقصه تعداد 16000 تخته ملحفه سفید استان البرز 1402/12/26 1403/01/15
7785895 مناقصه خرید تعداد 16/000 تخته ملحفه سفید استان تهران 1402/12/26 رجوع به آگهی
7772048 مناقصه 24 عنوان مناقصه شامل :1403-01/ع:خرید یک دستگاه اتوگلاو مطابق با پیوست فنی02 - 1403/ع:خرید یک دستگاه جوش فرکانس بالا جهت تولید کیسه های خونگیری مطابق با پیوست فنی 1403-03/ع:خرید 36/000 کیلوگرم... استان قم 1402/12/21 رجوع به آگهی
7769695 مناقصه 24 عنوان مناقصه شامل :خرید یک دستگاه اتوکلاو- خرید یک دستگاه جوش فرکانس بالا جهت تولید کیسه های خون گیری استان قم 1402/12/20 رجوع به آگهی
7760941 مناقصه خرید کیسه های سیمان استان تهران 1402/12/17 رجوع به آگهی
7746263 مناقصه خرید پارچه خام استان تهران 1402/12/14 رجوع به آگهی
7741685 مناقصه خرید ملحفه استان هرمزگان 1402/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 155