مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات جمع آوری الکترونیکی پسماند خشک بازیافتی شهر از درب منازل به صورت هوشمند و سنتی 1398/11/30 رجوع به آگهی
بهره برداری از پسماند خشک 1398/11/29 1398/12/17
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 1398/11/29 1398/12/07
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 1398/11/29 1398/12/07
فروش کالاهای خود 1398/11/28 رجوع به آگهی
قطعات 1 و 2 تفکیکی با کاربری مسکونی - سه قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری - جمع آوری مواد قابل بازیا... 1398/11/28 1398/12/08
واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک 1398/11/28 رجوع به آگهی
عملیات همزمان تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک در سطح منطقه شش و بهره برداری از خط پردازش پسما... 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز جمع آوری زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت تفکیک از مبدا 1398/11/28 رجوع به آگهی
عملیات راهبردی و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 317