مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
حق امتیاز بهره‌برداری و جمع‌آوری کلیه پسماندهای خشک از محدوده منطقه1 شهرداری 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پسماند خشک مناطق 1398/11/27 1398/12/07
واگذاری تفکیک زباله از مبدا 1398/11/27 رجوع به آگهی
جمع آوری و فروش پسماند خشک 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش ضایعات غیر پسماندی خود 1398/11/27 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک قابل تفکیک از مبدا 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و بارگیری و نخاله های ساختمانی و خاک های مازاد سطح شهر توسط نیسان و تراکتور برای هر سروی... 1398/11/26 رجوع به آگهی
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک از محدوده منطقه پنج شهرداری 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش حدود 1000 تن پسماند خشک مخلوط و حدود 40 تن ضایعات کارتن 1398/11/26 رجوع به آگهی
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک (بجز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک) 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 317