مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک مناطق 1398/03/25 1398/04/09
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/03/23 1398/04/09
واگذاری امورات تفکیک زباله از مبدا سطح شهر 1398/03/25 1398/04/12
واگذاری امورات تفکیک زباله در مقصد سطح شهر به مدت 2 سال به اجاره 1398/03/25 1398/04/12
فروش حدود 600 تن پسماندهای خشک مخلوط و حدود 225 تن پسماند خشک تفکیک شده 1398/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/03/23 1398/04/09
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله خشک 1398/03/23 1398/04/09
واگذاری پروژه جمع آوری ضایعات قابل بازیافت خانگی شهرهای نه گانه شهرستان لنجان به صورت برنامه نرم افز... 1398/03/23 رجوع به آگهی
فروش پسماند خشک مناطق مدیریت پسماند شهرداری 1398/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر 1398/03/22 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 255