کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7707166 مزایده زباله سوز پزشکی استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706602 مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705444 مزایده فروش حدود 500 تن پسماندهای خشک مخلوط استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7704687 مزایده فروش امتیاز استفاده بخشی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 1402/12/08
7704444 مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7702386 مزایده اجاره جمع آوری پسماند خشک از مبدأ استان البرز 1402/12/03 رجوع به آگهی
7701474 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی از محدوده شهر استان آذربایجان غربی 1402/12/03 1402/12/10
7700717 مزایده واگذاری اجاره یکساله جمع آوری ضایعات خانگی استان تهران 1402/12/03 1402/12/13
7700381 مزایده انجام امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا استان سمنان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7699379 مزایده واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملک پسماند خشک و ضایعات شهری در سطح شهر استان تهران 1402/12/02 1402/12/12
7699174 مزایده اجاره جمع آوری ضایعات سطح شهر و بازیافت پسماند استان ایلام 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697860 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی استان آذربایجان غربی 1402/12/02 1402/12/10
7697092 مزایده اجاره جمع آوری ضایعات سطح شهر استان ایلام 1402/12/02 رجوع به آگهی
7696748 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی از محدوده شهر برای مدت 5 سال استان آذربایجان غربی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694860 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک استان ایلام 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694331 مزایده فروش حدود 500 تن پسماندهای خشک مخلوط استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/16
7694316 مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/17
7694313 مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/17
7693807 مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/12/01 رجوع به آگهی
7691502 مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و خرید پسماندهای خشک بازیافتی در مبادی تولید آنها به صورت سیار و با آموزش شهروندی و فرهنگ سازی استان ایلام 1402/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 343