مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک محدوده شهر 1397/11/03 1397/11/16
واگذاری جمع آوری اقلام بازیافتی 1397/11/03 1397/11/21
واگذاری عواید حاصل از طرح تفکیک زباله و همچنین ساماندهی محل دفن زباله شهر 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز جمع آوری زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت، تفکیک از مبدأ 1397/11/02 1397/11/13
واگذاری جمع آوری و بازیافت پسماند خشک شهر 1397/11/02 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک قابل تفکیک از مبدا در شهرها 1397/11/02 رجوع به آگهی
بهره برداری فضاهای تجاری، خدماتی و تبلیغاتی در فرودگاه 1397/11/01 رجوع به آگهی
اجاره سایت زباله به منظور تفکیک و جداسازی زباله 1397/11/01 1397/11/10
واگذاری عملیات جمع آوری و تفکیک از مبدا زباله های خشک و قابل بازیافت 1397/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 231