مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کار تفکیک بازیافت زباله های داخل شهر و همچنین داخل شهر و همچنین ساماندهی سایت زباله شهری 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه جمع آوری و تفکیک از مبدا پسماند خشک قابل بازیافت در سطح شهر 1398/06/25 رجوع به آگهی
پروژه واگذاری امتیاز جمع آوری و خرید ضایعات پسماند خشک بازیافتی در مبادی تولیدی سطح شهر 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری، تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک و تر 1398/06/25 1398/06/31
فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاه ها 1398/06/20 رجوع به آگهی
جمع آوری مواد بازیافت از مبدا 1398/06/17 1398/06/26
واگذاری کار تفکیک بازیافت زباله های داخل شهر و همچنین داخل شهر و همچنین ساماندهی سایت زباله شهری 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و راهبری و بهره برداری کامل و اجرائی طرح تفکیک زباله 1398/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری، تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک و تر 1398/06/20 1398/06/31
جمع آوری اقلام قابل بازیافت سطح شهر ها 1398/06/20 1398/07/02
صفحه 1 از 271