مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید و طبخ غذای پرسی در محل آشپزخانه 1397/11/29 1397/12/08
تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1397/11/29 1397/12/06
خدمات تهیه، طبخ، سرو غذا و اتاقداری جهت مناطق عملیاتی و دفتر ستادی برای مدت یکسال 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا و سرو غذای روزانه و غذای میان روز و تامین خدم... 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه و تامین نیروی انسانی نیروگاه سیکل ترکیبی و ایاب و ذهاب... 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای رستوران 1397/11/29 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه 1397/11/29 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی 1397/11/29 1397/12/05
اگذاری کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه بیمارستان 1397/11/29 1397/11/07
صفحه 1 از 2021