مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و توزیع غذای آماده برای سلف سرویس 1398/05/31 1398/06/06
واگذاری کلیه امور مدیریتی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1398/05/31 1398/06/10
انجام امور تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1398/05/31 1398/06/06
تهیه, طبخ و توزیع غذای کارکنان 1398/05/31 رجوع به آگهی
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع ناهار کارکنان ستاد دانشگاه و صبحانه، ناهار و شام دانشجویان و کارکنان دا... 1398/05/30 1398/05/31
انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه 1398/05/31 رجوع به آگهی
تامین غذای گرم روزانه کارکنان 1398/05/31 1398/06/06
تامین غذای گرم روزانه کارکنان 1398/05/31 رجوع به آگهی
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا 1398/05/31 رجوع به آگهی
خدمات مربوط به تهیه مواد, طبخ و توزیع غذای دانشجویان خود در سال تحصیلی 99- 98 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2169