مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید غذا 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه رستوران 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره) 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه واگذاری انجام امورات خدمات شهری- خرید دوربین های مدار بسته حفاظتی و ارتباطی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در وعده نهار و شام در محل آشپزخانه کارخانجات 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین یک وعده غذای گرم کارکنان 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه رستوران و کافی شاپ 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه آشپزخانه بیمارستان 1400/09/09 1400/09/17
مناقصه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ها 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه واگذاری بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه خود با تمام تجهیزات و امکانات موجود در آن با هدف تهیه مواد، طبخ و سرویس و توزیع غذای روزانه با کیفیت مناسب 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت درمان 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام در رستوران 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مربوط به تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذایی جهت کارکنان 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه خدمات مربوط به تهیه،طبخ،سرو و توزیع سه وعده غذایی و پس شام جهت کارکنان 1400/09/09 1400/09/16
صفحه 1 از 1460