مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه خرید غذا برای کارکنان 1399/06/31 رجوع به آگهی
تامین غذای کارکنان 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه 1399/06/31 1399/07/06
واگذاری ارائه خدمات طبخ، توزیع و پذیرایی 1399/06/30 1399/07/02
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1399/06/30 1399/07/07
واگذاری کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذا 1399/06/30 1399/07/02
اصلاحیه 1399/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین غذای کارکنان منطقه استان مرکزی 1399/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذا وپذیرایی از جلسات مجتمع سلامت دانشگاه(باغ فتح... 1399/07/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ،پخت وتویع غذای پرسنل وبیماران بیمارستان معتضدی 1399/07/02
صفحه 1 از 2523