مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تأمین خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه انجام خدمات تنظیفات،پیشخدمت،باغبانی و فضای سبز،چاپخانه،پشتیبانی،نامه بر،نظارت رستوران و نگهداشت سالنهای ورزشی 1400/02/09
مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی و هتلینگ 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران تاسیسات تقویت فشار روزکار 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع یکساله غذای پرسنل 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه پیمان غذایی کارکنان مراکز تاسیسات و انتقال نفت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید غذای گرم از رستوران ها و غذاپزی های معتبر و واجد شرایط 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران 1400/02/04
مناقصه تامین خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه تامین غذای روزانه 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین تهیه مواد اولیه و طبخ غذای رستوران پرسنل خود 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید غذا برای کارکنان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از امور اماکن و طبخ و توزیع 1400/02/06
مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم در سالن‌های غذاخوری 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1345