کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860318 مناقصه یک فقره فیش حج تمتع استان اصفهان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7860288 مناقصه فروش حج عمره استان خراسان رضوی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7855395 مناقصه یک فقره فیش حج عمره استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840842 مناقصه فیش حج استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836277 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی از مبادی مورد نیاز به فرودگاه آغاجاری و بالعکس استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/03
7826827 مناقصه فیش حج عمره استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826826 مناقصه فیش حج تمتع استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826825 مناقصه فروش فیش حج عمره استان همدان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826812 مناقصه فیش حج تمتع استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826811 مناقصه فروش فیش حج عمره استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826810 مناقصه 1 بسته فیش حج عمره استان همدان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826787 مناقصه فروش فیش حج تمتع استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826786 مناقصه یک فقره قبض حج تمتع استان همدان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7821685 مناقصه فروش فیش حج عمره مفرده استان مازندران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7815714 مناقصه فراخوان عمومی معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان، استان کرمان 1403/01/19 1403/01/21
7813535 مناقصه عمومی یک مرحله ای معرفی جاذبه های گردشگری استان کرمان استان کرمان 1403/01/19 1403/01/21
7804183 مناقصه دعوت به همکاری جهت ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7796246 مناقصه فیش حج عمره در بازار آزاد استان اصفهان 1403/01/07 1403/01/28
7794634 مناقصه فروش یک قطعه فیش زائری حج تمتع سال 86 استان کرمانشاه 1403/01/06 رجوع به آگهی
7794633 مناقصه یک فقره فیش حج عمره استان اصفهان 1403/01/06 1403/01/20
صفحه 1 از 39