مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید بلیط پرسنل خود 1399/09/05 رجوع به آگهی
PROVISION OF TRANSPORT 1399/08/17 رجوع به آگهی
خرید مجوزهای حوزه های گردشگری جهت توسعه امر تسهیل زیارت 1399/08/08 رجوع به آگهی
اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان 1399/07/01 رجوع به آگهی
اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری 1399/06/30 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان شرکت پا... 1399/07/08
اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری 1399/06/30 رجوع به آگهی
برگزاری تورهای داخلی والیبال ساحلی خود برای سال های 1399 تا 1401 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری، نگهداری ارائه خدمات پروازی ، نگهداری و تعمیرات جایروپلین 1399/06/17 1399/06/22
واگذاری راهبری، نگهداری ارائه خدمات پروازی ، نگهداری و تعمیرات جایروپلین اداره کل بنادر و دریانوردی... 1399/06/16 1399/06/22
صفحه 1 از 41