مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی 1400/02/06
مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه صدور بیمه شخص ثالث و سرنشین تعداد ۸۹۷ دستگاه از ماشین آلات و خودروهای سبک، نیمه سنگین,سنگین و موتورسیکلت 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1400/02/01 1400/02/02
مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو های شهرداری 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه تمدید و صدور کلیه بیمه نامه های شرکت شهرکهای صنعتی 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه پوشش بیمه تکمیل درمان 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه خرید خدمت بیمه نامه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پوشش های بیمه ای شرکت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه تکمیلی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1400/02/01
مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بیمه آتش سوزی کارگاه و کارخانجات تولیدی بتن و آسفالت 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of Employer’s Liability and Personal Accident Insurance 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث 1400/01/26 1400/02/06
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 266