مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تاسیس شرکت خدمات بیمه ای جهت خدمات دهی 1398/11/08 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بیمه عمر و حوادث گروهی و درمان تکمیلی پرسنل شهرداری کرمانشاه 1398/11/08 1398/11/13
واگذاری بیمه عمر و حوادث گروهی و درمان تکمیلی پرسنل و آتش سوزی اموال شهرداری 1398/11/08 1398/11/13
بیمه تکمیلی پرسنل 1398/11/08 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی درمانی پرسنل، وسایل نقلیه و بیمه مسئولیت جامع و مدنی ... 1398/11/07 رجوع به آگهی
بیمه آتش‌سوزی اموال منقول و غیرمنقول 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه نامه های دانشگاه 1398/11/06 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی 1398/11/06 1398/11/10
Pre-qualification document for provision of various Goods/Supplies, Services and Works 1398/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول بانک ملی ایران 1398/11/06 1398/11/08
صفحه 1 از 435