کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7735265 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بیمه تکمیلی (درمان، حادثه، عمر) کارکنان استان تهران 1402/12/10 1402/12/13
7734269 مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیلی (درمان، حادثه، عمر) کارکنان استان تهران 1402/12/10 1402/12/13
7733190 مناقصه بیمه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان 1402/12/09 1402/12/14
7728986 مناقصه خرید بیمه نامه جبران و پرداخت هزینه تشخیصی و درمانی مازاد بر سهم بیمه های اول استان سمنان 1402/12/09 1402/12/19
7728782 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی استان البرز 1402/12/09 1402/12/10
7724356 مناقصه پوشش بیمه ای در درمان تکمیلی مستمری بگیران استان تهران 1402/12/08 1402/12/10
7722304 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی (حرفه ای) استان اردبیل 1402/12/07 1402/12/10
7721931 مناقصه بیمه تکمیلی درمان گروهی پرسنل استان تهران 1402/12/07 1402/12/12
7721506 مناقصه امورات مربوط به صدور بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7710113 مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان به صورت تجمیعی استان تهران 1402/12/07 1402/12/12
7709947 مناقصه پوشش بیمه ای در درمان تکمیلی مستمری بگیران استان تهران 1402/12/07 1402/12/10
7709438 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی درمان گروهی پرسنل استان تهران 1402/12/07 1402/12/12
7708305 مناقصه تمدید قرارداد بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7708282 مناقصه بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی استان تهران 1402/12/07 1402/12/10
7705739 مناقصه واگذاری عملیات شامل 8 مورد رنگ آمیزی ،ترافیکی بلوکهای عابر پیاده سرعتگاه در معابر سطح منطقه دو- خرید نصب و تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی- خرید خدمات سامانه خودرویی ثبت تخلفات ایستا... استان تهران 1402/12/05 1402/12/12
7704197 مناقصه تهیه انواع بیمه نامه های مورد نیاز خود شامل:1 پوشش بیمه نامه های درمان تکمیلی مازاد درمان 2 مسئولیت مدنی مسئولین فنی رؤسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی - مسئول... استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703910 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور بیمه تکمیلی درمان کارکنان تا سقف حدودی 2000 نفر اصلی، تبعی و بیمه عمر و حوادث حدودا 700 نفر- (شماره فراخوان 200205 استان البرز 1402/12/05 1402/12/12
7703572 مناقصه پروژه بیمه تکمیلی کارکنان استان تهران 1402/12/05 1402/12/15
7701340 مناقصه خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان استان تهران 1402/12/03 1402/12/03
7700934 مناقصه انجام امور بیمه ای شامل تکمیلی درمان ، مسئولیت مدنی، حوادث گروهی، شخص ثالث، صاعقه و آتش سوزی، ساختمان و ماشین آلات و سایر آیتم های موجود در اسناد مناقصه استان کردستان 1402/12/03 1402/12/08
صفحه 1 از 425