مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کلیه بیمه های شهرداری (بیمه تکمیلی، بیمه عمر، بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان و آتش نشانی و بیمه خودر... 1398/04/03 1398/04/11
بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل ستاد و مراکز تابعه و سایر امور بیمه ای مورد نیاز دانشگاه عل... 1398/04/02 1398/04/06
ارائه خدمات مشاوره جهت تهیه چارچوب بیمه نامه تمام خطر مهندسی، بیمه نامه مسئولیت مدنی اشخاص ثالث و بی... 1398/04/02 1398/04/08
خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه همراه خانواده ها تحت پوشش آنها 1398/04/01 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مشاوره جهت تهیه چارچوب بیمه نامه تمام خطر مهندسی، بیمه نامه مسئولیت مدنی اشخاص ثالث و بی... 1398/04/01 1398/04/08
بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری (حدودا 750 نفر) - بهره برداری از جمعه بازار 1398/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور منشی گری، بیمه گری و پذیرش بیمارستان 1398/03/29 1398/04/02
واگذاری بیمه گری نسخ سرپایی بیمارستان 1398/03/29 1398/04/01
واگذاری امور منشی گری ، بیمه گری و پذیرش بیمارستان اموزشی درمانی 1398/03/28 1398/04/02
بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل شهرداری به تعداد 1100 نفر به مدت یکسال 1398/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 383