مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی البرز 1399/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بيمه ای شهرداری کرمانشاه 1399/09/18
واگذاری بیمه عمر و حوادث گروهی، درمان تکمیلی پرسنل مسئولیت کارفرما 1399/09/12 رجوع به آگهی
تمدید بیمه نامه های خود شامل درمان، عمر و حوادث گروهی کارکنان- باربری- بدنه و ثالث خودروها - مسئولیت... 1399/09/12 1399/09/16
واگذاری امور خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1399/09/12 رجوع به آگهی
ارجاع کلیه خدمات بیمه ای سازمان مهندسی و عمران 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور بیمه ای شرکت ملی پست 1399/09/10 1399/09/15
واگذاری بیمه عمر و حوادث گروهی 1399/09/09 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری 1399/09/10 رجوع به آگهی
SHIP REPAIRER'S LEGAL LIABILITY INSURANCE 1399/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 504