مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/11/29 رجوع به آگهی
امور خدماتی و پشتیبانی 1398/11/29 1398/12/03
اجرای عملیات مربوط به پسماندها اعم از تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری زباله ها و سایز زایدات، شستش... 1398/11/29 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری کابل کشی و احداث پست برق اورژانس بیمارستان - تجمیع بیمه های دانشکده 1398/11/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از کلیه تاسیسات و ابنیه کارخانه 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه کارهای مربوط به خدمات خودرو استیجاری 1398/11/29 رجوع به آگهی
خدمات سرویس ایاب و ذهاب عمومی 1398/11/29 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز شهر 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات پشتیبانی 1398/11/29 1398/12/05
صفحه 6 از 24599