مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه و تامین مواد اولیه طبخ و پخت و توزیع غذای کارکنان 1398/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل ونقل مقدار27000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/06/30 1398/07/03
واگذاری عملیات های فنی، تعمیر و نگهداری ناوگان به تعداد حداکثر 800 دستگاه اتوبوس بصورت حجمی شامل (آه... 1398/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین خودروهای استیجاری اداره کل نوسازی مدارس 1398/06/30 1398/06/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ترابری 1398/06/30 1398/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ترابری امور انتقال نواحی 1398/06/30 1398/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ترابری امور انتقال نیروی قم 1398/06/30 1398/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ترابری امور انتقال نیروی البرز 1398/06/30 1398/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ترابری امور انتقال نیروی تهران یک 1398/06/30 1398/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفاظت فیزیکی 1398/06/30 1398/06/31
صفحه 6 از 23218