مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شاغل 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام تشریفات اداری - مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالاهای اساسی کشتی های وارداتی و انجام امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی و سایر امور محوله به صورت حجمی در ساختمان ها... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام تشریفات اداری –مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالاهای اساسی کشتیهای وارداتی و انجام امورخدما 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام تشریفات اداری- مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالا 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شاغل در تصفیه خانه های آب 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان مشارکت بانک ها psp ها، موسسات مالی و استارت آپ های حوزه فین تک در ایجاد بسترهای نوین جذب مشارکت های مردمی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شاغل در تصفیه خانه های آب 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات امور حقوقی مدیریت امور اراضی 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه واگذاری امور حسابرسی مالی سال مالی 1400 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، طراحی و پشتیبانی نرم افراز اتوماسیون اداری تحت وب اداره کل 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور حسابرسی 1400/01/25 1400/02/04
مناقصه واگذاری تنظیم صورتحساب های بستری و سرپایی بیمارستان 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی بررسی و تنظیم اسناد 1400/01/29
مناقصه فراخوان جذب واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به دریافت و نگهداری و نقل و انتقال ارزی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان مشاور ذی‌صلاح دفتر هدایت شغلی دانشگاه 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حسابرسی از حسابهای شهرداری فیروزاباد توسط شرکتهای ذیصلاح 1400/01/24
مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ، ساختمان اداری شرکت ، ساختمان اداری شماره 2 و انبار شهرک صنعتی 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه Senior Engineer Service for Budget & Report, Asset Management and Account & Cost Control 1400/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 230