کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853458 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1-مشترکین ، حسابداری و نظافت و آبدارخانه نواحی و شهرها و خدمات پشتیبانی استان مازندران 1403/01/28 1403/01/29
7840769 مناقصه عمومی یک مرحله ای مشترکین وحسابداری و نظافت و آبدارخانه و .... نواحی و شهرها وخدمات پشتیبانی ادارات شرق گاز استان مازندران استان مازندران 1403/01/27 1403/01/29
7840457 مناقصه عمومی یک مرحله ای مشترکین وحسابداری و نظافت و آبدارخانه و .... نواحی و شهرها وخدمات پشتیبانی ادارات غرب گاز استان مازندران استان مازندران 1403/01/27 1403/01/29
7836406 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1-مشترکین ، حسابداری و نظافت و آبدارخانه نواحی و شهرها و خدمات پشتیبانی2-مشترکین ، حسابداری و نظافت و آبدارخانه استان مازندران 1403/01/27 1403/01/29
7829983 مناقصه واگذاری ارائه خدمات مالیاتی به اعضای جامعه پزشکی استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7825652 مناقصه ارائه خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای کیفی پروژه های توسعه اصلاح و بهینه سازی شبکه و ساختمانی) و پیاده سازی سیستم مدیریت دارائی های فیزیکی در حوزه بهره برداری و نگهداشت استان خراسان رضوی 1403/01/21 رجوع به آگهی
7807292 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل :امداد و حوادث و تعمیرات و نگهداری شبکه آب و فاضلاب -انجام امور خدماتی و پشتیبانی اعم از اداری مالی نرم افزاری حسابداری، تنظیف و...) - خدمات نگهداری و بهره برداری شبانه روزی... استان لرستان 1403/01/16 1403/01/25
7801021 مناقصه واگذاری خدمات مالی، اداری، پشتیبانی و فنی استان تهران 1403/01/14 1403/01/18
7790420 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات اداری، مالی، فنی و بهره برداری به تعداد 31 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای زیرمجموعه شرکت استان تهران 1402/12/28 1403/01/09
7788760 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات اداری، مالی، فنی و بهره برداری به تعداد 31 (سی و یک) نفر نیروی انسانی مورد نیاز استان تهران 1402/12/27 1403/01/09
7787981 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات اداری، مالی، فنی و بهره برداری به تعداد 31 نفر نیروی انسانی استان تهران 1402/12/27 1403/01/09
7776207 مناقصه برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزههای مختلف (بخشهای اداری و کارشناسی، بهره برداری، مالی، فنی و پشتیبانی و خدمات عمومی) استان تهران 1402/12/22 1402/12/28
7772639 مناقصه Provision of Auditing Services کشور عراق 1402/12/21 رجوع به آگهی
7759803 مناقصه انجام خدمات مالی و پشتیبانی شرکت بهره برداری استان خراسان رضوی 1402/12/17 رجوع به آگهی
7755197 مناقصه انجام عملیات حسابرسی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/16 رجوع به آگهی
7753200 مناقصه خرید صددرصد سهام یک شرکت سهامی عام خارج از بورس استان تهران 1402/12/15 رجوع به آگهی
7751625 مناقصه شناسایی و دریافت خدمات از موسسات حسابرسی دارای رتبه یک جهت حسابرسی سال مالی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/15 رجوع به آگهی
7749185 مناقصه انجام خدمات مالی و پشتیبانی شرکت بهره برداری قطار شهری استان خراسان رضوی 1402/12/14 1402/12/21
7731112 مناقصه به جمع آوری و بررسی طرح های پیشنهادی در قالب بسته های سرمایه گذاری در بازار مالی به منظور ایجاد فضای سرمایه گذاری سودآور و امن برای جامعه پزشکان کشور استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7727157 مناقصه اجرای فرایند مولد سازی دارایی های دولت نسبت به خرید خدمات استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 305