مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خدمات پشتیبانی و نگهداری سامانه اتوماسیون اداری و مالی و مراسلات الکترونیکی 1398/05/28 رجوع به آگهی
ترک تشریفات توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای اموال و اسناد دریافتی (چک و تضمینات) 1398/05/27 1398/05/27
انجام خدمات صدور صورتحساب آنی 1398/05/27 رجوع به آگهی
واگذری انجام حسابرسی سال مالی 1397 1398/05/27 رجوع به آگهی
1-خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و ساختمان اداری شرکت به صورت حجمی شامل: نگهب... 1398/05/27 1398/06/02
Statutory Audit Services 1398/05/26 رجوع به آگهی
SELECTION OF A FIRM TO CONDUCT AN ISLAND-WIDE HOUSEHOLD SECTOR CREDITWORTHINESS SURVEY 1398/05/26 1398/06/12
واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور حسابداری - کامپیوتر - حقوقی و خدماتی 1398/05/26 رجوع به آگهی
انتخاب حسابرس رسمی واجد شری جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی 1398/05/22 رجوع به آگهی
PROVISION OF FINANCIAL AUDIT SERVICES FOR GARRAF DEVELOPMENT AND PRODUCTION SERVICE CONTRACT (DPSC) 1398/05/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 359