مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه ذیحسابی عمرانی دولتی و امور قراردادها 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات متقاضیان ، مشترکین ، قرائت و تولید صورتحساب، خدمات اداری، مالی ، کالا، دفتری نظافتچی و آبدارچی 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه فراخوان انتخاب حسابرس 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه ذیحسابی عمرانی دولتی و امور قراردادها. 1400/09/16 1400/09/24
مناقصه واگذاری خدمات امور اداری و مالی و انفورماتیک، راننده سبک، امور عمومی و خدمات، اپراتور مشترکین 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه واگذاری جذب حسابدار برای تکمیل کادر مالی خود 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات 1400/09/13 1400/09/21
مناقصه خدمات امور اداری،مالی،انبارها،بهره برداری،نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آبفا 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب حسابرس جهت حسابرسی صورت های مالی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه Long term Logistic Service 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات حسابرسی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات دفتری، امورخدماتی،روانشناسی و بازرسی-ارائه خدمات راهبری و نگهداشت یادمان شهید 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه ارسال " درخواست برای اطلاعات" (Request For Information) برون سپاری پروژه بازنگری مدل خدمت دهی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و استفاده از یک موسسات حسابرسی جهت انجام عملیات حسابرسی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات امور اداری امور مالی امور مشترکین ، انبارها ، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انجام عملیات حسابرسی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حسابداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری پروژه بازنگری مدل خدمت دهی بانک 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 249