مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه three 3-day capacity strengthening virtual workshops for nongovernmental partners involved in the implementation of the HIV/AIDS National Strategic Plan of the Islamic Republic 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تمام یا بخشی از برنامه های اجرایی شرکت 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان برگزاری تور نمایشگاهی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مجری جهت برگزاری سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی (تامین نیروی انسانی) 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی (تامین نیروی انسانی) 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه انتخاب مجری مجری جهت برگزاری سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه ماشین تراش ( cnc ) و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل همراه آموزش کار با دستگاه 1400/09/07 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی برای فعالیت سواد آموزی 1400/09/07 1400/09/11
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Day to day operation of meeting room equipments at NSB & KNRPC conference room of NRB/BARCF, Kalpakkam & assisting in indent data exchange work in MMS software at MRPU, Chennai (2021-2022) 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی و تدریسی در دوره های مختلف تحصیلی در سطح استان (نوع اول) را به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در چارچوب ماده بها قانو... 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه واگذاری اجرای طرح جامع تامین و خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های هوشمند حفاظت الکترونیکی و الکتروفنس 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت بازاریابی و اجرای همایش ها، راه اندازی، نگهداری و نظارت فنی بر تجهیزات مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا(س)؛ 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی در سه باب هنرستان 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه عرضه سهام توسط شرکت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی را در سه باب هنرستان تابعه 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 84 کلاس درس 1400/09/01 1400/09/04
صفحه 1 از 79