مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی امور خدماتی شامل نظافت عمومی ساختمان ها ، آبدارخانه ها، نگهبانی و نگهداری فضای سبز مربو... 1398/03/02 1398/03/04
انجام امورات خدمات شهری و پشتیبانی 1398/03/02 1398/03/07
خرید همراه با خدمات 1398/03/02 1398/03/01
طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل، کشیک و مهمانان شرکت حدود 44130 پرس غذا 1398/03/02 1398/03/12
واگذاری حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت 1398/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز و... 1398/03/02 1398/03/08
واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG خود 1398/03/01 1398/03/22
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/02 1398/03/13
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل 1398/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 22071