مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارائه خدمات مشاوره, حمل و ترخیص محموله های تجاری هوایی 1399/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه وبارگیری کالاهای اساسی وتنظیم بازار استان فارس 1399/10/15 1399/10/24
واگذاری ترخیص محموله های وارداتی 1399/10/13 رجوع به آگهی
قالب مسی-انجام امور گمرکی -انجام عملیات تحویل تخلیه و بارگیری محموله های صادراتی 1399/10/09 رجوع به آگهی
قالب مسی - انجام امور گمرکی و تمام مراحل اداری جهت محموله های صادراتی - انجام عملیات تحویل تخلیه و... 1399/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محموله های هوایی، زمینی و دریایی از گمرکات 1399/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه 1399/09/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محموله های هوایی، زمینی و دریایی از گمرکات داخل کشور 1399/09/29 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره, حمل و ترخیص محموله های تجاری هوایی 1399/09/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره, حمل و ترخیص محموله های تجاری هوایی 1399/09/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 101