کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829187 مناقصه فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض و اطلاعیه ها استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
7823570 مناقصه 9 عنوان مناقصه شامل : خرید نشانگر خطای 20 کیلو ولت هوایی -انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و اصلاح و بهینه شبکه برق روستایی شهرستان دهلران -انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و اصلاح بهینه جا به... استان ایلام 1403/01/21 1403/01/27
7823533 مناقصه فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض و اطلاعیه ها استان تهران 1403/01/21 1403/01/30
7823199 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض و اطلاعیه ها در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران استان تهران 1403/01/21 1403/01/30
7821513 مناقصه خرید مودم قرائت از راه دور کنتور فهام 2 ریلی استان ایلام 1403/01/20 1403/01/27
7820790 مناقصه واگذاری انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور استان قزوین 1403/01/20 1403/01/25
7819351 مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا استان خوزستان 1403/01/20 1403/01/28
7818850 مناقصه خرید 6000 عدد کنتور آب 1/2 اینچ پیستونی خشک کلاس c با قابلیت تجهیزات قرائت از راه دورو 1500 عدد کنتور 3/4 ایمچ پیستونی خشک کلاس c با قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور استان تهران 1403/01/20 1403/01/27
7817607 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817581 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817580 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817579 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق در محدوده شهرستان های استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817578 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817577 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق در محدوده شهرستان های استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817575 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817573 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق در محدوده شهرستان های استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817572 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817571 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق در محدوده شهرستان های استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7815974 مناقصه واگذاری انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور استان قزوین 1403/01/19 1403/01/25
7815955 مناقصه انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتور خوانی نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور استان قزوین 1403/01/19 1403/01/25
صفحه 1 از 517