مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپ... 1398/11/02 1398/11/08
واگذاری انجام خدمات 1.384.000 مورد قرائت کنتور و 1.316.000 مورد توزیع قبوض آب بها به اقطار مختلف و... 1398/11/02 1398/11/12
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجازف ارزیابی املاک، گزارشات و اپ... 1398/11/01 1398/11/08
واگذاری انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و . 1398/11/01 رجوع به آگهی
قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین غیر دیماندی تکفاز و سه... 1398/11/01 رجوع به آگهی
قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین غیر دیماندی تکفاز و سه... 1398/10/30 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و ... 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و .. 1398/10/29 رجوع به آگهی
انجام پروژه تجمیعی شامل(تعمیرات شبکه،ابزاردقیق،حفاظت از زنگ، گازبانی، کنتوربندی،کنتور خوانی، انشعابا... 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات قرائت کنتور ، صدور ، تحویل و توزیع قبوض آب بها به مشترکین ، وصول مطالبات ، شناس... 1398/10/26 1398/10/30
صفحه 1 از 527