مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات، شبکه خطوط انتقال، قرائت کنتور و پخش قبوض آب... 1399/08/08 1399/08/15
انجام کلیه فعالیت های خدمات مشترکین و درآمد شرکت -شامل:قرائت کنتور آب، صدور، چاپ و توزیع صورتحساب آب... 1399/08/07 رجوع به آگهی
تهیه -ساخت -بارگیری نصب و بهره برداری از یک دستگاه 6 توقفه آسانسور بدون گیربکس و اتاقک موتورخانه - ا... 1399/08/07 1399/08/10
بهره برداری و نگهداری تاسیسات, شبکه, خطوط انتقال, قرائت کنتور و پخش قبوض آب روستاهای تحت پوشش 1399/08/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برداشت و ورود اطلاعات و کد گذاری شبکه فشار ضعیف و... 1399/08/11
پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه ، توزیع ، انشعابات ، ایستگاههای گازرسانی و حفاظت کاتد... 1399/08/07 1399/08/10
تهیه -ساخت -بارگیری نصب و بهره برداری از یک دستگاه 6 توقفه آسانسور بدون گیربکس و اتاقک موتورخانه -... 1399/08/06 1399/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات عا... 1399/08/12
بهره برداری و نگهداری تاسیسات, شبکه, خطوط انتقال, قرائت کنتور و پخش قبوض آب روستاها 1399/08/06 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشا... 1399/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 595