مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات 000/358/2 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف... 1399/11/11
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات ،اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1399/11/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه شهرستان 1399/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین....در سطخح شهرستان شهرضا و... 1399/11/13
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات کنتورخوانی، صدور آنی ، چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین 1399/11/08
تامین نیرو و انجام خدمات امداد و گازبانی، کنتورخوانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدیک، تعمیرات جزیی، وصول م... 1399/11/04 1399/11/06
تامین نیرو و انجام خدمات امداد و گازبانی، کنتورخوانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدیک، تعمیرات جزیی، وصول م... 1399/11/02 1399/11/06
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات ،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منط... 1399/11/02 1399/11/05
انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بهره برداری ، نگهداری از تاسیسات آبرسانی 1399/10/30 1399/11/04
صفحه 1 از 617