مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب وذهاب دانشگاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری سبک/نیمه سنگین و سنگین منطقه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو سواری به صورت ثابت و1 دستگاه خودروی تاکسی و 6 دستگاه موردی به صورت ساعتی در صورت نیاز ستاد شرکت 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه تامین 15 دستگاه خودرو 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین در ماموریت های درون و برون شرکتی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس های درون شهری و برون شهری 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آشغالگیر مکانیکی - انواع نوار نقاله کارخانه گندله سازی- پودر فلوکولانت - خدمات خودرویی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تأمین خودروهای استیجاری سبک، نیمه سنگین و سنگین منطقه عملیاتی 1400/07/29 1400/08/09
مناقصه - بکارگیری ۱۳۰ دستگاه آمبولانس جهت حمل متوفی به شهرستان - بکارگیری ۱۵ دستگاه آمبولانس حمل متوفی از محل عروجیان به قطعات سازمان - بکارگیری ۲۵ دستگاه خودروی برقی جهت جابجایی مراجعین در سطح مجتمع... 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان اداری ، آشیانه و محوطه آتشنشانی شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه واگذاری برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 1400/07/29 1400/07/21
مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان 1400/07/29 1400/07/21
مناقصه کاربری فعالیت حمل و نقلی - کاربری فعالیت تاکسی سرویس یا سوپر مارکت 1400/07/28 1400/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری و ... 1400/07/28 1400/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان ایاب و ذهاب تأسیسات و مرکز انتقال 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه ایاب وذهاب کارکنان 1400/07/28 1400/08/15
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی 1400/07/28 1400/08/01
صفحه 1 از 2414