مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور ترابری درون و برون شهری 1398/03/02 1398/03/05
امور ایاب و ذهاب 1398/03/02 1398/03/06
واگذاری امور حمل و نقل و جابجایی زندانیان زندان ها به مراکز قضایی و درمانی و امور اداری 1398/03/02 1398/03/05
واگذاری خدمات خودرویی 1398/03/02 1398/03/07
امور ترابری و خدمات خودرویی 105 دستگاه سواری 1398/03/02 1398/03/06
امور حمل و نقل و جابجایی زندانیان زندانها به مراکز قضایی و درمانی و امور اداری 1398/03/02 1398/03/05
انتخاب پیمانکار خدمات ترابری ساختمان پتروشیمی 1398/03/02 رجوع به آگهی
امور ترابری درون و برون شهری 1398/03/02 1398/03/05
تامین خودرو مورد نیاز 1398/03/02 1398/03/11
تامین 25 دستگاه انواع خودروی عملیاتی دو کابین مدل 1392 و به بالا 1398/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3339