مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راهبری خودروهای ون استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب (مینی بوس) بیمارستان 1400/01/30
مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه صدور پروانه اشتغال و بهره برداری خودروهای باربری درون شهری 1400/01/28 1400/02/15
مناقصه راهبری خودروهای ون استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان 1400/01/28 1400/03/09
مناقصه انجام امورات ایاب و ذهاب 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آژانس های خدمات مشترکین 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه بکارگیری خودرو سواری با راننده و یکدستگاه بدون راننده 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام پیمانسپاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/01/28 1400/02/09
مناقصه خرید خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با خودروهای اتوبوس و مینی بوس - خرید خدمات اتومبیل کرایه (آژانس) در اختیار 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی و تامین احتیاجات وسائط نقلیه شرکت گاز 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح بازسازی سه دستگاه اتوبوس کمنز سازمان 1400/01/28 1400/02/11
مناقصه واگذاری خدمات نقلیه اداری بهزیستی 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدماتی ،تاسیساتی وخودروهای استیجاری 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو سواری با راننده 1400/01/31
مناقصه انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه 1400/01/26 1400/02/01
صفحه 1 از 2215