مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل و توزیع سوخت مصرفی 1398/03/05 1398/03/13
حمل مقدار پانزده هزار (15000) تن نهادهای کشاورزی 1398/03/05 رجوع به آگهی
واگذاری حمل مقدار 15000 تن نهادهای کشاورزی 1398/03/05 1398/03/09
حمل و نقل ششصد هزار تن سنگ آهک و یکصد و چهل هزارتن آهک کلسینه 1398/03/05 1398/03/18
حمل مقدار 15000 تن نهادهای کشاورزی 1398/03/04 1398/03/09
حمل نهاده های کشاورزی از مبدا-انجام امور حفاظتی و نگهبانی 1398/03/04 1398/03/09
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و حمل و تخلیه مقدار 300000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا پتروشیم... 1398/03/04 1398/03/09
حمل مقدار پانزده هزار 15000 تن نهاده های کشاورزی از مبدا 1398/03/04 1398/03/09
واگذاری حمل زغالسنگ خام از معادن تابعه 1398/03/04 1398/03/11
واگذاری عملیات حمل و تخلیه مقدار 300000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/03/04 1398/03/09
صفحه 1 از 1534