مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات حمل و نقل 1398/12/06 رجوع به آگهی
حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها 1398/12/04 رجوع به آگهی
حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری حمل حدود پانزده میلیون لیتر فرآورده نفتگاز 1398/12/03 رجوع به آگهی
حمل فرآورده های نفتی ایستگاهها 1398/12/03 1398/12/08
واگذاری حمل ماهیانه حدود هفت میلیون لیتر نفت گاز مورد نیاز اتوبوسهای خود 1398/12/03 1398/12/10
Provision of logistics & renewal service for the shipments 1398/12/01 رجوع به آگهی
حمل ماهیانه حدود هفت میلیون لیتر نفت گاز مورد نیاز اتوبوسهای خود 1398/11/30 1398/12/10
خدمات حمل و نقل 1398/11/29 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل 1398/11/29 1398/11/30
صفحه 1 از 271