مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل ونقل (ایاب وذهاب کارکنان، تعمیرات و راهبری ماشین آلات سنگین) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و تأمین ماشین آلات سنگین 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل - ارائه خدمات راهبری ماشین آلات حمل و نقل 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه حمل بارهای موردی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خدمات حمل خوراک MTBE 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل ونقل (ایاب وذهاب کارکنان، تعمیرات و راهبری ماشین آلات سنگین) خود 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه جابجایی دستگاههای حفاری در اقصی نقاط کشور 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جابجایی دستگاههای حفاری در اقصی نقاط کشور 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل آسفالت از کارخانجات 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین خدمات خودروهای سنگین استیجاری 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و تامین ماشین آلات سنگین بخش خشکی و دریایی 1400/09/08 1400/09/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات پوشش ضد کاستیک واحد پساب صنعتی فاز 3 1400/09/07 1400/09/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات راهبری ماشین آلات حمل ونقل شرکت پالایش نفت آبادان 1400/09/06 1400/09/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل شرکت پالایش نفت آبادان 1400/09/06 1400/09/20
مناقصه حمل آسفالت ومصالح مخلوط سنگی 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه حمل Light End 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و تأمین ماشین آلات سنگین بخش خشکی و دریایی در بندرصادراتی - اجرای عملیات احداث ساختمان جدید حراست جهت کنترل تردد دروازه اصلی پالایشگاه - ارائه خدمات نگهداری و ت... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل - ارائه خدمات راهبری ماشین آلات حمل و نقل ش 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل اسید و مواد شیمیایی خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل اسید و مواد شیمیایی خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 191