مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارایه خدمات مراقبت و نگهداری از محوطه، معابر، فضای سبز، زمین های ورزشی و اماکن عمومی 1398/11/02 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاههای راه آهن هرمزگان 1398/11/02 1398/11/08
اجرای بهسازی محوطه پارک 1398/11/02 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک هزاردر و احداث پارک کارکنان - اندیشه 1398/11/02 1398/11/06
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاههای راه آهن 1398/11/02 1398/11/08
نگهداری فضای سبز ساختمان های شرکت 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و ترمیم فضای سبز سایت و ایستگاه های اداره کل راه آهن 1398/11/02 1398/11/12
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/11/02 1398/11/10
صفحه 1 از 5183