مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری طرح توسعه جنگلکاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دوربرگردان و ساماندهی - احداث پارک محلی- لکه گیری و ترمیم ترانشه های تاسیساتی و ... 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه نگهداری و توسعه گل وگیاه 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح توسعه جنگلکاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح توسعه جنگل کاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح توسعه جنگلکاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه طرح توسعه جنگلکاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام گیاهی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تعداد 33 نفر نیرو به منظور جمع آوری زباله ، رفت و روب ، حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات آتش نشای و پمپ گاز و ... 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر، حفظ و نگهداری فضای سبز، رانندگی ماشین آلات عمرانی، نگهبانی ( انبار و موتوری ، سایت زباله، ساختمان شهرداری، سنگ شکن) و اجرائیات شهرداری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات - تهیه مصالح و کلیه عملیات اجرای مدرسه 15 کلاسه- تهیه مصالح و اجرای فیلتراسیون منابع محلات 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه طرح توسعه جنگل کاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری وظایف مربوط به خدمات شهری تنظیف و رفت و روب به متراژ ۱۲۰۰۰۰ متر مربع، نگهداری آبیاری و احداث فضای سبز فضای به متراژ تقریبی ۸۰۰۰ متر مربع با ۱۵۰۰ اصله درخت موجود و جمع آوری زباله و پسمان... 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات عملیات حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز، پارک ها، میادین و بلوارها 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات عملیات حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز، پارک ها، میادین و بلوارها 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز 1400/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3348