مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز و... 1398/03/02 1398/03/08
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/02 1398/03/13
نگهداری فضای سبز شهری 1398/03/02 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1398/03/02 1398/03/07
خدمات نگهداری فضای سبز -خدمات نظافت ترمینالها و اماکن جنبی 1398/03/02 1398/03/09
انجام امور خدمات نظافت و فضای سبز و خدمات عمومی 1398/03/02 1398/03/05
واگذاری پروژه ها (اصلاح و توسعه شبکه آب / ایجاد روشنایی و تقویت شبکه برق /آسفالت و زیرسازی معابر /زی... 1398/03/02 1398/03/06
اجرای پروژه های عمرانی شامل فاز اول بهسازی پارک جنگلی - فاز اول بهسازی پارک 1398/03/02 رجوع به آگهی
احداث فضای سبز 1398/03/02 1398/03/05
اصلاح و توسعه شبکه آب - آسفالت و زیرسازی معابر - احداث پارک -ایجاد روشنایی و تقویت شبکه برق - ساما... 1398/03/02 1398/03/06
صفحه 1 از 4739