کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7661796
ویژه
مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز گروه هتل های متین استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/05
7701983 مناقصه خرید نهاده های کشاورزی و باغبانی استان تهران 1402/12/03 رجوع به آگهی
7701965 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز استان مازندران 1402/12/03 1402/12/09
7701909 مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز استان فارس 1402/12/03 1402/12/10
7701697 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز استان مازندران 1402/12/03 1402/12/09
7701648 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز استان مازندران 1402/12/03 1402/12/09
7700940 مناقصه انجام خدمات تنظیفات نگهداری فضای سبز تخلیه فاضلاب و آبرسانی استان بوشهر 1402/12/03 1402/12/12
7700395 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 1402/0042 پروژه احداث پارک شهر عنبر استان خوزستان 1402/12/03 1402/12/12
7700380 مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و سایر امور خدماتی استان مرکزی 1402/12/03 1402/12/07
7700347 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضای سبز و پارک های عمومی شهرداری استان لرستان 1402/12/03 1402/12/07
7699790 مناقصه ممیزی و تهیه بانک اطلاعات gis فضای سبز شهری فاز دوم استان فارس 1402/12/03 1402/12/12
7699785 مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات پارک کوهستانی دراک مجموعه بام سبز و اراضی انجیره مدیریت استان فارس 1402/12/03 1402/12/05
7699478 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی مربوط به واگذاری بخش خدماتی و فضای سبز بصورت حجمی استان خوزستان 1402/12/02 1402/12/12
7699467 مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و در صورت لزوم احداث فضای سبز استان آذربایجان شرقی 1402/12/02 1402/12/10
7698925 مناقصه عملیات احداث فضای سبز منطقه استان فارس 1402/12/02 1402/12/08
7698742 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : خرید و تحویل گل وگیاه موردنیاز پروژه های فضای سبز - احداث ابنیه -- خرید حمل نصب و اصلاح سیستم روشنایی- حفظ و نگهداری فضای سبز استان البرز 1402/12/02 1402/12/02
7698432 مناقصه عملیات نهالکاری به مساحت 80 هکتار با 8 نوبت مراقبت و آبیاری در عرصه های بیابانی استان خراسان شمالی 1402/12/02 1402/12/05
7698427 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز پروژه های فضای سبز سطح شهر 2- احداث ابنیه گذر 3- خرید، حمل، نصب و اصلاح سیستم روشنایی پارک های تندرستی 4- حفظ و نگهداری فضای سبز منطق... استان تهران 1402/12/02 1402/12/02
7698421 مناقصه احداث پارک در انتهای خیابان آتش نشانی تفکیکی اسفندیاری و فضای سبز خیابان والفجر شمالیبراساس فهرست بهای ابنیه سال 1402 استان تهران 1402/12/02 1402/12/09
7698293 مناقصه 2 عنوان مناقصه پروژه زیرسازی خیابان - عملیات رفت و روب و رفع سد معبر کوچه ها، خیابانها و میادین و معابر سطح شهر و حفظ، نگهداری، ایجاد فضای سبز و زیباسازی استان بوشهر 1402/12/02 1402/12/02
صفحه 1 از 4248