مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6236966 مناقصه عملیات کنترل آفات و بیماری های گیاهی و مبارزه با آفت پروانه سفید برگ خوار بلوط از طریق محلول پاشی 1401/11/11 1401/11/16
6235950 مناقصه پروژه ایجاد و نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری قطره ای و نظافت شهرکها و نواحی صنعتی 1401/11/11 1401/11/13
6235890 مناقصه عملیات فنی و مهندسی و زراعی فضای سبز 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235804 مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث شبکه 20 کیلوولت -پروژه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب شهرک های صنعتی-پروژه عملیات اجرایی احداث زیرسازی، آسفالت، جدولگذاری و... 1401/11/11 1401/11/13
6235789 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فعالیت های خدمات پشتیبانی عمومی نگهداری و احداث فضای سبز به صورت حجمی 1401/11/11 1401/11/16
6235760 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورنظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ، امورآبدارخانه ، حفاظتی ، خدماتی و سرایداری در ساختمان ها و فضاهای اداری 1401/11/11 1401/11/20
6235483 مناقصه واگذاری امور فضای سبز دانشگاه 1401/11/11 1401/11/16
6235183 مناقصه انجام خدمات عمومی ,نظافت ساختمان ؛ محوطه و فضای سبز ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 1401/11/11 1401/11/20
6235152 مناقصه واگذاری امور خدماتی فضای سبز و نگهبانی و حراست و تنظیف 1401/11/11 1401/11/16
6235147 مناقصه اجرای عملیات چمن زنی 1401/11/11 1401/11/19
6235110 مناقصه اجرای عملیات چمن زنی و آرایش چمن در سطح فضای سبز 1401/11/11 1401/11/19
6235055 مناقصه مناقصه عملیات چمن زنی و آرایش چمن در سطح فضای سبز منطقه 1401/11/11 1401/11/19
6235051 مناقصه واگذاری فضای سبز و رفت و روب بوستان 1401/11/11 1401/11/30
6235003 مناقصه اجرای عملیات چمن زنی در سطح فضای سبز 1401/11/11 1401/11/19
6234990 مناقصه عملیات چمن زنی و آرایش چمن در سطح فضای سبز 1401/11/11 1401/11/19
6234961 مناقصه خدمات شهری و فضای سبز 1401/11/11 1401/11/13
6234917 مناقصه واگذاری عملیات بهسازی فضای سبز و سازماندهی بهسازی فضای سبز 1401/11/11 1401/11/16
6234751 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1401/11/11 1401/11/17
6234734 مناقصه ساماندهی پارک ساحلی ( اصلاح کف سازی پارک ساحلی ) 1401/11/11 1401/11/17
6234505 مناقصه نگهداری فضای سبز 1401/11/11 1401/11/16
صفحه 1 از 3870