مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حفظ، نگهداری و احیاء فضای سبز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه - احداث پارک خطی شهرک - نگهداری فضای سبز بوستان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایمن سازی پارک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی و تجهیز پارک - تکمیل و احداث غرفه - اصلاح و بازسازی نمای پیرامونی میدان- تکمیل و توسعه شبکه آب خام فضای سبز - ساماندهی و کفسازی کوچه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی، واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مدیریت پیمان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت (فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابانها، معابر، پیاده روها، جوی ها، جداول، آبنماها و کلیه ساختمانها و تاسیسات موجود) - پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه... 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه عملیات حفاظت ، نگهداری ، زیباسازی و نظافت 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه واگذاری خدمات عمومی 1400/05/04
مناقصه پروژه احداث ، ترمیم ، کاشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری واحدهای امور نظافت 1400/05/11
مناقصه واگذاری انجام کلیه امورات خدمات شهری از جمله تنظیف و جمع آوری پسماند و ... همچنین انجام کلیه امورات فضای سبز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل فاز دو آبشار پارک 1400/05/02 1400/05/02
مناقصه تامین 150 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی -رفاهی -حمل و نقل و نگهداری فضای سبز 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز و تامین نیروی انسانی شهر 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان پیمانکاران فضای سبز ویژه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران مدیریت و مسئولیت حفظ، حراست، نگهداری و حفاظت از فضای سبز 1400/05/02 1400/05/20
مناقصه اجرای کار تعمیرات ۴ واحد بوستان 1400/05/02 1400/05/10
مناقصه ایجاد فضای سبز به مساحت 300 هکتار نسبت به شناسایی تولید کنندگان نهال غیر مثمر 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی ونگهداری فضای سبز 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه خدمات عمومی نظافت و باغبانی 1400/05/02 1400/05/06
صفحه 1 از 3233