مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهسازی فضای سبز پارک جنگلی و فاز اول بخشی از شرق اتوبان شهر ویس و تامین روشنایی ورودی 1399/01/20 1399/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز و چمن زنی شهر میاندوآب 1399/01/20 1399/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کاشت نهال 1399/01/20 1399/01/26
ارائه خدمات و پشتیبانی اداری ساختمان های استانداری نگهداری و توسعه فضای سبز و طبخ غذای مورد نیاز مجم... 1399/01/20 1399/01/11
واگذاری ارائه خدمات در زمین 34 هکتاری 1399/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه خدمات کلینیک گیاهپزشکی سازمان پارک ها 1399/01/20 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری در واگذاری توسعه باغ گل ها 1399/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی و نظافت، نگهدار... 1399/01/20 1399/01/23
خرید گیاهان گرمسیری و آپارتمانی 1399/01/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث قسمتی از بوستان 1399/01/20 1399/01/20
صفحه 1 از 5317