مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5753987 مناقصه خدمات مشاوره مطالعه، امکان سنجی و طراحی و احداث پارک حاشیه رودخانه 1401/07/11 1401/07/19
5753970 مناقصه انجام خدمات شهری وفضای سبز 1401/07/11 1401/07/12
5753830 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی اداری، عمرانی و خدماتی 1401/07/11 1401/07/21
5753554 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز 1401/07/11 1401/07/18
5753538 مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت واگذاری نیروهای انسانی به منظور انجام خدمات نظافت و رفت و روب، حمل زباله و نگهداری فضای سبز 1401/07/11 1401/07/14
5752932 مناقصه عملیات احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز 1401/07/11 1401/07/30
5752334 مناقصه طراحی و اجرای نقاشی دیواری خیابان 1401/07/11 1401/07/15
5752143 مناقصه احداث بوستان محله ای -اجرای عملیات زیرسازی معابر -خرید سنگفرش پرس بتنی 1401/07/11 رجوع به آگهی
5752040 مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری را به صورت حجمی 1401/07/11 1401/07/12
5751984 مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز 1401/07/11 رجوع به آگهی
5751969 مناقصه واگذاری پروژه مشارکتی موقت ( B.O.T ) احداث باغ تالار ورستوران پارک 1401/07/11 1401/07/14
5751870 مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر 1401/07/11 1401/07/14
5751862 مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز 1401/07/11 1401/07/16
5751732 مناقصه واگذاری مدیریت پیمان فعالیتهای قابل واگذاری در شهرداریها شامل امورات خدمات شهر- راننده لودر) - حفظ و نگهداری فضای سبز ،نظافت معابر شهری و جمع آوری و حمل زباله 1401/07/11 رجوع به آگهی
5751703 مناقصه واگذاری امورات فضای سبز و تنظیف و پسماند و قسمتی از امورات اداری 1401/07/11 رجوع به آگهی
5751546 مناقصه خدمات مشاوره مطالعه ، امکان سنجی و طراحی و احداث پارک حاشیه 1401/07/11 1401/07/19
5751438 مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز خدمات رفت و روب و امورات حجمی 1401/07/11 1401/07/14
5751279 مناقصه انجام خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی (معاونت دانشجویی) 1401/07/11 1401/07/14
5750832 مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز 1401/07/11 1401/07/16
5750831 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- عملیات اصلاح هندسی بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان و تثیبت خشکه چینی 1401/07/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3742