مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه های برق 1399/11/01 1399/11/06
حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه های برق 1399/11/01 رجوع به آگهی
خدمات آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز و باغبانی و ... 1399/11/01 رجوع به آگهی
ایجاد زیرساخت های گردشگری 1399/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز 1399/10/30 1399/11/21
واگذاری عملیات اجرای پارک حاشیه ای 1399/11/01 رجوع به آگهی
عملیات نگهداری فضای سبز, جنگلکاری و مراقبت از تاسیسات وابسته 1399/11/01 رجوع به آگهی
خدمات مدیریت طرح mcپروژه الفین, یوتیلیتی و آفسایت 1399/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پارک ورودی 1399/11/01 رجوع به آگهی
ایجاد و توسعه معبر حمل و نقل عمومی - ایجاد و توسعه معبر حمل و نقل عمومی - ساماندهی بستر و حریم مسیل... 1399/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5994