مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری و بهره برداری از جایگاه CNG 1398/02/02 رجوع به آگهی
فراخوان احداث جایگاه تک منظوره CNG 1398/02/02 1398/02/28
فراخوان احداث جایگاه تک منظوره CNG 1398/02/02 1398/02/28
اجاره جایگاههای سوخت cng 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه سوخت 1398/02/01 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG شماره یک را جهت بهره برداری 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور، بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزئی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه گاز طبیعی فشرده... 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پمپ گاز 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره بها جایگاه گاز طبیعی cng 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG 1398/01/31 1398/02/10
صفحه 1 از 855