مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جایگاه CNG 1399/09/11 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه سوخت CNG با کلیه متعلقات و شرایط موجود 1399/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG بصورت اجاره 1399/09/11 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت مراغه 1399/09/10 1399/09/13
واگذاری جایگاه CNG 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزئی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرصه گاز ط... 1399/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه cng 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه cng شماره دو واقع در ابتدای جاده روستا 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه cng 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه cng جهت بهره برداری 1399/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1107