مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/09/11 1400/09/24
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/11 1400/10/01
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت و نصب epc مخازن ذخیره و سیستم تخلیه بنزن طرح نوسازی و توسعه 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲۵ مجموعه سوپاپ الکترو مگنت هوای فشرده 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه -احداث اطاقک مانیتورینگ و سایبان کنتور آلتراسونیک- احداث cps و... 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور بهره برداری، نگهداشت، نگهداری فنی و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات دو جایگاه CNG 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه واگذاری امورات نگهداری و بهره برداری و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه گاز طبیعی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG به منظور بهره برداری، نگهداری، سرویس و عرضه گاز به خودروها تحت قرارداد 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه بهره برداری از جایگاه cng شهرداری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت جایگاه مخازن سوخت و کارواش تعمیرگاه سنگین 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه واگذاری جایگاه CNG خود 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجاره محل جایگاه های CNG شهرداری 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه واگذاری جایگاه عرضه سوخت CNG 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG بمنظور بهره برداری،نگهداری،سرویس و عرضه گاز به خودروها 1400/09/09 1400/09/23
مناقصه واگذاری جایگاه CNG به منظور بهره برداری، نگهداری، سرویس و عرضه گاز به خودروها 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 638