مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی 1397/11/03 1397/11/09
واگذاری بهره برداری جایگاه CNG 1397/11/03 1397/11/14
واگذاری به صورت اجاره جهت مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG 1397/11/03 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه CNG 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور بهره برداری جایگاه های عرضه سوخت CNG 1397/11/03 1397/11/08
راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج بصورت حجمی زمانی 1397/11/03 1397/11/09
بهره برداری از جایگاه سوخت گازی CNG 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری (بصورت الکترونیک) از جایگاه سوخت CNG خود 1397/11/02 1397/11/13
بهره برداری از جایگاه CNG 1397/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 825