کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860794 مناقصه اجاره جایگاه شماره یک و دو استان گلستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7859983 مناقصه جایگاه سوخت استان فارس 1403/01/29 1403/02/08
7859814 مناقصه تجهیزات شهری جایگاه سوخت استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/08
7859500 مناقصه واگذاری اجاره بهره برداری حفظ و نگهداری از جایگاه تک منظوره سوخت رسانیCNG استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/06
7858520 مناقصه واگذاری جایگاه سی ان جی استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858519 مناقصه بهره برداری ، حفظ و نگهداری از جایگاه تک منظوره سوخت رسانی CNG استان بوشهر 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858060 مناقصه واگذاری به صورت اجاره جایگاه سوخت CNG استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 1403/01/29
7857808 مناقصه تجهیزات شهری جایگاه سوخت استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/08
7856373 مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی استان کرمانشاه 1403/01/29 1403/02/05
7853618 مناقصه تعمیر و تجهیز جایگاه CNG استان بوشهر 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841567 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7839260 مناقصه پروژه تعمیر و تجهیز جایگاه CNG استان بوشهر 1403/01/27 1403/01/28
7838886 مناقصه عوایدات جایگاه CNG استان آذربایجان غربی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837898 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای فضای سبز ، رانندگی ، خدمات ، نگهبانی ، برفروبی، غسال ، سی ان جی وعمران شهرداری استان کردستان 1403/01/27 1403/02/01
7834075 مناقصه بهره برداری و اورهال و استاندارد سازی جایگاه های CNG استان مرکزی 1403/01/26 1403/01/26
7830376 مناقصه بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG استان اردبیل 1403/01/25 1403/01/27
7829945 مناقصه واگذاری اجاره جایگاههای CNG استان کردستان 1403/01/25 1403/01/25
7829624 مناقصه اجاره جایگاه CNG استان آذربایجان شرقی 1403/01/25 1403/01/27
7829380 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی استان اصفهان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7829301 مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG استان مرکزی 1403/01/25 1403/01/14
صفحه 1 از 842