مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور نظافت و خدمات پشتیبانی 1398/11/30 1398/12/05
واگذاری امور مربوط به محاسبه و وصول عوارضات - تشکیل پرونده ها - امور مربوط به اجرائیات - امور ثبت د... 1398/11/30 1398/12/07
ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات و تنظیفات ساختمان اداری و خدمات عمومی امور انتقال استان 1398/11/30 1398/12/05
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری تنظیف معابر، جمع آوری پسماند و نگهداری فضای سبز 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری برقراری امنیت و ایجاد حفاظت از مجموعه ویلاشهر 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری امورات خدماتی 1398/11/30 رجوع به آگهی
تک برگی نمودن اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل صورتمجلس تفکیکی به سند مالکیت تک برگی خود را به تعداد 6... 1398/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری زباله 1398/11/30 1398/12/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری،تعمیرات،امدادرسانی،گازبانی،کنتورخوا... 1398/11/30 1398/12/10
صفحه 1 از 13073