مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Provide cleaning services for General Directorate of labor Al-Dhakhila Governorate and Department of... 1399/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور پشتیبانی ، خدماتی ، نگهبانی و راننده 1399/08/03 1399/08/11
Provision of Cleaning & Pest Control Services to Various Health Establishment in South Batinah Gover... 1399/08/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت بر امور غذایی آشپزخانه ها،انجام خدمات تنظیفات و انجام خدمات آبدارخانه ها،حمل و جاب... 1399/08/03 رجوع به آگهی
واگذاری امورات خدمات شهری و اداری از قبیل نظافت و رفت و روب سطح شهر جمع آوری و حمل و دفن زباله های ش... 1399/08/03 1399/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری و امداد گازبانی و ...ناحیه گازرسانی کلات (ت) 1399/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات گازبانی و ...در سطح ناحیه گازرسانی... 1399/08/06
واگذاری انجام امور خدماتی نگهداری فضاهای پایانه مرزی 1399/08/03 1399/08/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و نگهبانی از تأسیسات تأمین آب شرب شهرستانهای چرداول و سیروان (تجدید م... 1399/08/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 9 نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، بازد... 1399/08/03 1399/08/10
صفحه 1 از 14611