مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6237006 مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی وصول مطالبات در محدوده شرکت 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236983 مناقصه بازسازی 11 دستگاه اتوبوس شهری 1401/11/11 1401/11/20
6236981 مناقصه خدمات بهره برداری شامل خدمات امداد، وصول مطالبات و بازرسی، تعمیرات شبکه، انشعابات و ایستگاه ها، نصب تجهیزات و کنتور و رگولاتور، حفاظت کاتدیک، قرائت و توزیع، خدمات متقاضیان و مشترکین جز و عمده و... 1401/11/11 1401/11/17
6236943 مناقصه تعمیرات و بازسازی تعداد150دستگاه لکوموتیو ایران سفیر(IRAN SAFIR ER24PC) 1401/11/11 1401/11/18
6236939 مناقصه نگهداری وراهبری تاسیسات (شهری) 1401/11/11 1401/11/16
6236909 مناقصه تعمیرات و بازسازی تعداد 75 دستگاه لکوموتیو GT26 از نوع MP و 65 دستگاه لکوموتیو G16،G12 و G22 1401/11/11 1401/11/18
6236908 مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی کارگاه سد و نیروگاه 1401/11/11 1401/11/18
6236906 مناقصه عمومی یک مرحله ای فوریتهای عمرانی سامانه 137 1401/11/11 1401/11/17
6236882 مناقصه تعمیرات و راه اندازی ، بازسازی اساسی، تامین قطعات و سرویس و نگهداری ماشین آلات راهداری 1401/11/11 1401/11/16
6236871 مناقصه انجام امور خدمات و حفاظت و نگهبانی امور طرحهای تحقیقاتی و مزارع 1401/11/11 1401/11/16
6236859 مناقصه جذب و بکارگیری نیروهای قراردادی 1401/11/11 1401/11/13
6236849 مناقصه جایگاه پمپ بنزین 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236732 مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت در حوزه ستادی نواحی تابعه -تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات در بخش های اداری ، فنی و خدمات عمومی - 1401/11/11 1401/11/16
6236718 مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ امیزی جداول 1401/11/11 1401/11/12
6236687 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه کنترل جمعیت و ساماندهی سگ های بلاصاحب شهر 1401/11/11 1401/11/18
6236611 مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین-وصول مطالبات-اشتراک پذیری 1401/11/11 1401/11/27
6236532 مناقصه عمومی یک مرحله ای شستشوی و نظافت 1401/11/11 1401/12/01
6236355 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه اسکن مدارک و تشکیل پرونده 1401/11/11 1401/11/16
6236200 مناقصه برون سپاری انجام خدمات پذیرایی از میهمانان وهمکاران ونظافت ساختمانها 1401/11/11 1401/11/16
6235936 مناقصه کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین-وصول مطالبات-اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1401/11/11 1401/11/27
صفحه 1 از 10421