مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری (اجاره دادن) جایگاه CNG 1400/07/29 1400/08/15
مناقصه واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰۱۰ تن انواع نهاده کشاورزی 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه انجام امور نگهبانی و انتظامات مورد نیاز ساختمانهای خود 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های امور حفاظت و حراست از تأسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت بر ساخت و سازها و حفاظت از اراضی 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه اجرای عملیات شستشو (کارواش) و جابجائی خودروهای تولیدی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری و تعمیرات اساسی جایگاه CNG 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت امور انبارها 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عملیات بارگیری قیف سالن دریافت مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مربوط به تأمین نیروی انسانی انجام خدمات حراست و نگهبانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات حراست و نگهبانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات حفاظتی و حراستی 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه سه صنعتی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین نیروی انسانی انجام خدمات حراست و نگهبانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات حراست و نگهبانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری وصول مطالبات درصدی آب بها، و حقوق اشتراکی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حقوقی کارکنان مشاور 1400/07/29 1400/08/08
صفحه 1 از 8552