مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5730262 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد آرامستان قطعه هنرمندان 1401/07/06 1401/07/09
5730259 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حفاظت فیزیکی(نگهبان)واحدهای تابعه استان 1401/07/06 1401/07/11
5730164 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات تنظیف ، باربری ، نامه رسانی و نقلیه 1401/07/06 1401/07/12
5730092 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور تنظیفاتی بیمارستان 1401/07/06 1401/07/11
5729985 مناقصه واگذاری شامل انجام امور خدماتی، تایپ نامه، حمل و نقل، تخلفات، آتش نشانی،CNG 1401/07/06 1401/07/16
5729853 مناقصه نظارت و بازرسی در خصوص کارت بلیت حمل و نقل - امور خدماتی نظافتی، اداری، فنی، تعمیر ونگهداری ناوگان، تأسیساتی - امور حمل ونقل درون شهری 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729837 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات 1401/07/06 1401/07/12
5729817 مناقصه فرآوری ضایعات فلزی مجتمع معدنی و صنعتی (شامل تفکیک، برش کاری، پرس کاری، کوره خور کردن و ...) 1401/07/06 1401/07/12
5729603 مناقصه بارگیری، حمل، انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729536 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری 1401/07/06 1401/07/10
5729530 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی خدمات اداری و دفتری ، انباردار ، تکنسین ارشد تغذیه 1401/07/06 1401/07/20
5729489 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی منشی بیمارستان 1401/07/06 1401/07/12
5729484 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات نظافت پردیس بین الملل 1401/07/06 1401/07/12
5729482 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی منشی پردیس بین الملل 1401/07/06 1401/07/12
5729476 مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل:انجام امور خدماتی، تایپ نامه، حمل و نقل، تخلفات، آتش نشانی، CNG و غیره مورد نیاز 1401/07/06 1401/07/16
5729468 مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی خدمات اداری و دفتری، انباردار، تکنسین ارشد تغذیه اداره خدمات اداری و اجتماعی 1401/07/06 1401/07/20
5729445 مناقصه خدمات عمومی 1401/07/06 1401/07/19
5729369 مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی 1401/07/06 1401/07/14
5729339 مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه شرق استان 1401/07/06 1401/07/24
5729261 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1401/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9989