مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره جایگاه cng بهره برداری و نگهداشت 1399/11/02 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه ها شماره 1 و 2 و 3 سوخت cng شهرداری 1399/11/02 رجوع به آگهی
خدمات فضای سبز و تنظیفات ادارات و اماکن عمومی و تاسیسات 1399/11/02 1399/11/14
تامین نیرو و انجام خدمات امداد و گازبانی، کنتورخوانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدیک، تعمیرات جزیی، وصول م... 1399/11/02 1399/11/06
واگذاری راهبری خودروهای استیجاری منطقه 1399/11/02 1399/11/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفتکوره ماهشه... 1399/11/02 1399/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اداره امور اجرایی مراکز سوختگیری هواپیمایی فرودگا... 1399/11/02 1399/11/07
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات ،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منط... 1399/11/02 1399/11/05
Customs Clearance Services 1399/11/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه 1399/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15124