مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه امور خدماتی ، امور بایگانی و ورود اطلاعات بصورت حجمی 1400/02/05
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/02/01 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات پشتیبانی 1400/02/11
مناقصه انجام امور خدماتی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه - ارائه خدمات عمومی بایگانی نقشه کشی و خدمات نظارت مهندسی عمومی - احداث فنس دیواره اطراف ضلع غربی در امتداد اسکله شماره 6 - ارائه خدمات مورد نیاز پشتیبانی و استقرار محلی پروژه ipcmms 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه قرارداد حجمی امور خدماتی و پشتیبانی ، تایپ متون فارسی و لاتین 1400/02/08
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه واگذاری فعالیت های قرارداد حجی امور خدماتی و پشتیبانی، تایپ متون فارسی و لاتین ( یا تواما) و ارائه خدمات تاسیسات ساختمان اداری، الکترونیکی ، مکانیکی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی واگذاری امورخدمات پشتیبانی و خدمات اداری و دفتری 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی انجام امور خدماتی 1400/02/01
مناقصه خرید تجهیزات نسخه نویسی جهت تجهیز کلینیک 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و نظافت 1400/02/02
مناقصه خدمات و پشتیبانی، تایپ متون فارسی و لاتین 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی 1400/02/01
مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی خود شامل امور خدمات نظافتی -خدمات عمومی-فضای سبز-امور تایپ-پیک اداری 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، رانندگی و نگهبانی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام بخشی از امورخدماتی و پشتیبانی تنظیف،آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری 1400/01/25 1400/01/30
صفحه 1 از 230