مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Consultancy Services for carrying out Data Copying and Transcription 1398/05/31 رجوع به آگهی
1-خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و ساختمان اداری شرکت به صورت حجمی شامل: نگهب... 1398/05/27 1398/06/02
واگذاری امور خدماتی ( خدمات عمومی، دبیرخانه و تایپ و رایانه، تلفنچی 1، جوشکار 2، متصدی کنترل خط 1، غ... 1398/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ساماندهی فیزیکی و ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد 1398/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ساماندهی فیزیکی و ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد 1398/05/22 1398/06/02
انتخاب پیمانکاران سرویس ایاب و ذهاب، تایپ و تکثیر و بوفه دانشجویی 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری و عمومی در ساختمان اداری و... 1398/05/19 رجوع به آگهی
امور خدمات و تایپ و تکثیر استانداری و تایپ فرمانداری 1398/05/17 1398/05/17
واگذاری امور خدمات و تایپ و تکثیر استانداری و تایپ فرمانداری 1398/05/16 1398/05/17
واگذاری انجام کلیه امور خدماتی ( خدمات عمومی، دبیرخانه و تایپ و رایانه، تلفنچی یک، جوشکار 2، متصدی ک... 1398/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 374