کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828817 مناقصه ارائه خدمات اداری، دفتری، منشی گری و ماشین نویسی ادارات تابعه استان خوزستان 1403/01/25 1403/02/01
7827446 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام وظایف مربوط به امور خدماتی نظافت و تنظیف فضای ورزشی و اداری، نگهبانی، نامه رسانی، تلفنچی ، چاپ و تکثیر و ماشین نویسی وحمل ونقل فعال اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان... استان کردستان 1403/01/25 1403/02/02
7826106 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای امور اداری،تایپ و خدمات نظافت دانشگاه مازندران استان مازندران 1403/01/21 1403/01/29
7825750 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 1403/2-انجام خدمات دفتری ، تایپ ، تأسیسات ، چاپ و تکثیر ، امور تلفنخانه و آبدارخانه ها ، نظافت و پذیرایی اماکن استان کرمان 1403/01/21 1403/01/29
7823739 مناقصه واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات پشتیبانی و متصدی گری ثبت خدمات بالینی واحدهای تابعه استان البرز 1403/01/21 1403/01/26
7822923 مناقصه ارائه خدمات اداری، دفتری، منشی گری و ماشین نویسی ادارات استان خوزستان 1403/01/21 1403/02/01
7821640 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی ،رفاهی و پشتیبانی استان لرستان 1403/01/20 1403/01/26
7820301 مناقصه سه ردیف مناقصه شامل پشتیبانی و نگهداری زیرساخت شبکه اتوماسیون اداری (رایانه های کاربران) - انجام وظایف مربوط به امور خدماتی آبدارخانه، نظافت، تاسیسات برقی و مکانیکی ونگهداری فضای سبز - انجام اق... استان تهران 1403/01/20 1403/01/25
7819121 مناقصه ارائه خدمات کپی ، تکثیر مدارک و اسناد، فروش لوازم التحریر و خدمات محدود رایانه ای به پرسنل شرکت- ارائه خدمات کپی، تکثیر مدارک و اسناد ، فروش لوازم التحریر و خدمات محدود رایانه ای - یکدستگاه خو... استان قزوین 1403/01/20 رجوع به آگهی
7813193 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 1402/0034-1 انجام خدمات منشیگری و ماشین نویسی،چاپ و تکثیر، حمل و جاجایی مرسولات پستی استان خوزستان 1403/01/19 1403/01/26
7807585 مناقصه واگذاری امورات تایپ و دبیرخانه استانداری استان کردستان 1403/01/16 1403/01/21
7807022 مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات تایپ و دبیرخانه استانداری استان کردستان 1403/01/16 1403/01/21
7802735 مناقصه واگذاری خدمات فنی، عمومی و اداری شهرداری شمس آباد استان خوزستان 1403/01/14 1403/01/18
7800239 مناقصه انجام عملیات ساماندهی و مکانیزه کردن بایگانی پرونده های ساختمانی، نوسازی، کسب و املاک شهرداری استان یزد 1403/01/11 1403/01/16
7800067 مناقصه واگذاری تامین نیرو انسانی شهرداری شامل:خدمات عمومی ، فنی ، اداری استان تهران 1403/01/11 1403/01/11
7798673 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات ساماندهی و مکانیزه کردن بایگانی استان یزد 1403/01/09 1403/01/16
7795188 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه، راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع مهاجرین خارجی استان تهران 1403/01/07 1403/01/09
7795187 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی اردوگاهای سراسر کشور استان تهران 1403/01/07 1403/01/09
7788068 مناقصه تامین 39 نفر نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت و شعب تابعه شامل:ماشین نویس - اپراتور - تلفنچی - تکنیسین ساختمان - راننده تحصیلدار با خودرو - راننده پولرسان - آبدارچی و نظافتچی - متصدی امور بیمه ای... استان کرمان 1402/12/27 1403/01/08
7787981 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات اداری، مالی، فنی و بهره برداری به تعداد 31 نفر نیروی انسانی استان تهران 1402/12/27 1403/01/09
صفحه 1 از 318