مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری زمین های با کاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، خدمات عمومی، تاسیسات شهری، ذخیره شهری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین به متراژ 331.5 مترمربع - زمین به متراژ 23891.8 مترمربع و .... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر کاربری تجارت محله - تجاری - مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری 1401/02/30 1401/03/24
مزایده فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت نود و هشت متر (98) متر مربع 1401/02/30 1401/03/25
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین و اعیانی احداثی ان (( که قسمتی از یک رستوران را تشکیل میدهد )) 1401/02/30 1401/03/17
مزایده فروش ملک:  محل مورد نظر یک قطعه زمین بشماره 49-13 خالی از هرگونه اعیانی و مستحدثات می باشد و به مساحت 174/94 متر مربع 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به انضمام یک باب مغازه 1401/02/29 1401/03/21
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی - صنعتی - تجارتی - مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مزروعی 1401/02/29 1401/03/23
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/29 1401/03/22
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/29 1401/03/07
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت 567.55 مترمربع 1401/02/29 1401/03/01
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/29 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 247/5 مترمربع 1401/02/29 1401/03/08
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/29 1401/03/17
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/29 1401/03/07
صفحه 1 از 1347