مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین های خدماتی تعاونی مسکن 1399/10/25 1399/11/01
فروش زمین و مستحدثات 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تجاری با عرصه 242.23 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری تجاری 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش ۳ قطعه زمین تجاری از تفکیکی 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از اراضی, معابر و جداول متروک متعلق به خود - مساحت 67/65 با کاربری مسکونی - مساحت 33/1... 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش نقدی قطعه زمین شهرداری 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش 19 قطعه از املاک خود - یک قطعه زمین - مساحت 52/41 مترمربع - کاربری تجاری ناحیه ای - یک قطعه ز... 1399/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1530