کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7707263 مزایده زمین / نوع کاربری : جهانگردی و پذیرایی / مساحت عرصه : 2000 استان سمنان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707246 مزایده فروش ساختمان مسکونی - زمین کشاورزی دیم استان لرستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707122 مزایده ششدانگ خانه باغچه به مساحت 450/91 متر مربع بعلاوه مغازه تجاری به مساحت 20 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707081 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک بصورت زمین خالی مساحت 70.93 مترمربع استان البرز 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707078 مزایده عرصه واعیان ششدانگ یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 409.5 مترمربع مشتمل بر5 باب مغازه ویک راهرو تحتانی و ساختمان احداثی استان مازندران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706771 مزایده فروش ملک استان کرمانشاه 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706587 مزایده 46 عنوان شامل: تجاری - دولتی ادری - مختلف مسکونی تجاری - درمانی - آموزشی - مسکونی - صنعتی در زون صنایع سبک استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706427 مزایده واگذاری املاک مازاد و تملیکی استان تهران، استان یزد 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706176 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان زمین استان مازندران 1402/12/05 1402/12/23
7705874 مزایده فروش دو قطعه زمین استان فارس 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705840 مزایده فروش 3 قطعه زمین جهت احداث نمایشگاه سفال و فعالیت- فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/12/05 1402/12/05
7705819 مزایده واگذاری زمین و سوله با کاربری اداری- زمین مسکونی- ساختمان های مسکونی- زمین و مستحدثات زراعی- زمین و سوله زراعی- آپارتمان های مسکونی- مغازه تجاری- زمین تجاری و... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705697 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی / سطح کل زمین : 222.9 استان آذربایجان غربی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705611 مزایده فروش یک باب ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 1402/12/20
7705599 مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی و کشاورزی زمین - زمین مشجر استان یزد 1402/12/05 1402/12/08
7705534 مزایده فروش ملک در حال حاضر زمین خالی بوده به مساحت 466٫45 متر مربع استان گلستان 1402/12/05 1402/12/21
7705217 مزایده واگذاری زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705154 مزایده زمین متعلق به شهرداری استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705149 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705148 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2071