مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات تجاری و مسکونی 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش زمین - مساحت عرصه 1200 و روش زمین - کاربری تجاری 74.5 و ... 1398/12/06 رجوع به آگهی
زمین تجاری مسکونی ـ عرصه 1236 1398/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری زمین تجاری عرصه 165.9 1398/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی و اجاره یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 178 با کاربری انبار و بار... 1398/12/06 1398/12/21
فروش تعدادی از املاک مشروحه بصورت اقساط بلندمدت و بدون کارمزد- 1398/12/06 1398/12/13
فروش تعداد141 قطعه از پلاکهای ثبتی 5239 و 5350 الی 5489 1398/12/06 1398/12/13
- فروش قطعه زمین به متراژ 265/27 و کاربری مسکونی - قطعه زمین وراث به متراژ ۲۰۰ متر و کاربری مسکونی -... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تفکیکی 1398/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 896