مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال ورشکسته شامل: یکدستگاه اسکلت شیرینگ، چند دستگاه اسکلت سند بلاست، اتاقک آهنی، اسکلت کوره،... 1397/12/01 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 13 قطعه زمین ابی پس از یکپارچه سازی به مساحت 187/540 متر مربع 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به صورت دیم 1397/11/18 رجوع به آگهی
فروش ضایعات فلزی و مشعل بویلر به همراه الکترو موتور دو دستگاه سالم و یک دستگاه معیوب و موتور آسانسور... 1397/11/03 1397/11/16
ششدانگ دو قطعه زمین 1397/11/02 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ یک قطعه زمین محصور کشاورزی 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره مجتمع شترمرغ 1397/10/25 رجوع به آگهی
فروش زمین کشاورزی 1397/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین کارافه ای 1397/10/25 رجوع به آگهی
فروش املاک مورثی ـ 1397/10/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10