کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734298 مزایده اماکن مسکونی و اقامتی استان سمنان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734008 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : باغ - واحد تجاری با کاربری : تجاری استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733343 مزایده 2مزایده شامل : دوقطعه زمین زراعی + چهار قطعه زمین زراعی استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7733310 مزایده ششدانگ یک قطعه خانه عرصه و اعیان به مساحت 296 مترمربع دارای اعیانی در سه طبقه و دامداری و مغازه استان آذربایجان غربی 1402/12/09 رجوع به آگهی
7733009 مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 554 م م دارای کاربری باغی استان گیلان 1402/12/09 1402/12/26
7732954 مزایده فروش 20 ردیف (یک واحد با مالکیت وقفی، سه قطعه زمین با مالکیت وقفی و شانزده قطعه زمین با مالکیت ملکی) شامل: - واحد تجاری به مساحت 41.12 مترمربع - ویلایی مسکونی به مساحت 200 مترمربع - ویلایی مسکو... استان فارس 1402/12/09 1402/12/12
7732355 مزایده فرش یک قطعه زمین بایر استان یزد 1402/12/09 1402/12/20
7732339 مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی باغی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/09 1402/12/21
7732275 مزایده عرصه بیشه زار مساحت آن 406/67 متر مربع استان آذربایجان غربی 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732263 مزایده یک قطعه باغ انگوری مساحت 633 مترمربع استان همدان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732247 مزایده یک قطعه زمین شالیزار پس ازکسرحریم جاده 305مترمربع - یک قطعه زمین شالیزاری نکاشت مخروبه بمساحت حدود 745 مترمربع استان گیلان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732155 مزایده فروش میزان 21/5 (پنج بیست و یکم ) ماترک به میزان 119/05 متر مربع ازباغ به مساحت 1500 متر مربع استان اصفهان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731999 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری زراعی باغی استان مازندران 1402/12/09 1402/12/20
7731321 مزایده فروش املاک کاربری تجاری و اداری و مسکونی - زراعی استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731231 مزایده فروش ملک عرصه به میزان 224 متر مربع - زمین باغ مرکبات و عرصه محل وقوع اعیانی به مساحت 1032 متر مربع - عرصه محل وقوع اعیانی ،( قطعه زمین خانسرا و زراعی ) مساحت آن 526 متر مربع- قطعه زمین شالیزا... استان مازندران 1402/12/09 1402/12/26
7731169 مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین کشاورزی آبی جمعاً به مساحت 17211 متر مربع شامل: - قطعه 1به مساحت 5230متر مربع -قطعه 2 به مساحت1246متر مربع - قطعه 3 به مساحت 5915متر مربع - قطعه 4 به مساحت 945 متر مربع... استان لرستان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731104 مزایده فروش تعدادی قطعه زمین زراعی استان ایلام 1402/12/09 1402/12/22
7731093 مزایده یک قطعه زمین استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731091 مزایده فروش دو قطعه زمین زراعی استان خراسان رضوی 1402/12/09 1403/01/07
7731041 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی بسیار قدیمی دوطبقه به مساحت 44 مترمربع بدون آب و برق و یک باب ساختمان مسکونی قدیمی دوطبقه به مساحت 60 مترمربع و یک باب آشپزخانه گلی قدیمی و زمین و باغ استان مازندران 1402/12/09 1402/12/23
صفحه 1 از 1183