مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 120 مترمربع 1398/03/02 1398/03/29
فروش زمین 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت حدودا 473 متر مربع و ... 1398/03/02 1398/04/04
شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک 416/115 به شماره ثبت 1945 و شامل عرصه به متراژ 206/05 متر مربع 1398/03/02 1398/03/28
فروش ملک در زمینی به مساحت 119/12 متر مربع فاقد سند رسمی (قولنامه عادی) 1398/03/02 1398/04/01
فروش یک قطعه زمین خشکی با کاربری مسکونی 4000 مترمربع دارای یک واحد ساختمان مسکونی بازسازی شده 1398/03/02 1398/04/02
فروش زمین 1398/03/01 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 326/40 مترمربع که مقدار 177/30 مترمربع از پلاک 92/39و مق... 1398/02/31 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 142.5 مترمربع 1398/03/01 1398/03/22
با مشخصات:ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت85متر مربع 1398/03/01 1398/03/29
صفحه 1 از 752