مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
5730122 مزایده فروش ملک به مساحت (1424/30 متر مربع) 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730039 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 1410 متر مربع با اعیانی 118 متر و عرصه 1292 متر مربع - یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن مدل 1363 و گاو آهن سه خیشه و یکدستگاه بذرپاش اقساطی و یک دستگاه تریلی 1401/07/06 1401/07/25
5730037 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2080 مترمربع ملک به مساحت تقریبی 480 مترمربع یک طبقه - دوم ساختمانی است واقع در ضلع شرقی عرصه و جنوب ساختمان اصلی به مساحت تقریبی 86 مترمربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730030 مزایده تعدادی اراضی با کاربری مسکونی و تجاری 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730017 مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه و محوطه شماره پلاک 591 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729998 مزایده ساختمان ویلایی به مساحت 219 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729977 مزایده پلاک ثبتی به صورت دو واحد مسکونی به مساحت تقریبی 90 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729970 مزایده زمین مسکونی به مساحت عرصه 55 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729850 مزایده 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 210مترمربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729673 مزایده فروش ملک مشاع 6 دانگ پلاک ثبتی یک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 177/10 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729605 مزایده فروش یک ساختمان مسکونی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729590 مزایده فروش ملک مسکونی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729578 مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729481 مزایده زمین مسکونی به مساحت  98/179 متر مربع و حدود اربعه 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729480 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و 9 قطعه زمین زراعی 1401/07/06 1401/07/24
5729443 مزایده قطعه زمین به مساحت 356 مترمربع شامل یک قطعه زمین مسکونی با بناهای احداثی در آن واقع در محدوده روستا- قطعه زمین به مساحت 18132 مترمربع شامل یک قطعه زمین کشاورزی واقع در محدوده اراضی زراعی روستا... 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729389 مزایده فروش 10قطعه زمین زراعی به مساحت 8427متر مربع و قطعات به مساحت 4040متر مربع با کاربری مسکونی 1401/07/06 1401/07/25
5729368 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی قدیمی به مساحت 322 متر مربع 1401/07/06 1401/07/30
5729363 مزایده یک آپارتمان نسبتا فرسوده مسکونی به مساحت 97/45 متر مربع - یک آپارتمان مسکونی به مساحت 45/74 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729361 مزایده فروش یک قطعه زمین - یک واحد مسکونی 1401/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2758