کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7674447
ویژه
مزایده فروش خانه محوطه و زمین صیفی کاری - یک قطعه زمین شالیزاری بایر-زمین شالیزاری دایر استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/14
7707343 مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین مجزا مساحت هر کدام 250 مترمربع و جمعا 500 مترمربع استان لرستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707291 مزایده ملک با کاربری موجود مسکونی بالای 30سال و تجاری با مساحت ششدانگ حدودا 141/76 متر مربع استان کردستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707246 مزایده فروش ساختمان مسکونی - زمین کشاورزی دیم استان لرستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707244 مزایده دو قطعه زمین پشته جدا از هم به مساحت های 480 مترمربع و 530 مترمربع استان گیلان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707160 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707122 مزایده ششدانگ خانه باغچه به مساحت 450/91 متر مربع بعلاوه مغازه تجاری به مساحت 20 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707081 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک بصورت زمین خالی مساحت 70.93 مترمربع استان البرز 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707078 مزایده عرصه واعیان ششدانگ یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 409.5 مترمربع مشتمل بر5 باب مغازه ویک راهرو تحتانی و ساختمان احداثی استان مازندران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707077 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 260/80 م م استان مازندران 1402/12/05 1402/12/17
7707075 مزایده فروش دو قطعه زمین 1-یک قطعه به میزان 190/62 متر مربع - به مساحت 33/46  متر مربع نوع مسکونی استان همدان 1402/12/05 1402/12/14
7706587 مزایده 46 عنوان شامل: تجاری - دولتی ادری - مختلف مسکونی تجاری - درمانی - آموزشی - مسکونی - صنعتی در زون صنایع سبک استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706427 مزایده واگذاری املاک مازاد و تملیکی استان تهران، استان یزد 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706176 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان زمین استان مازندران 1402/12/05 1402/12/23
7706041 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه به مساحت 240 متر مربع دارای اعیانی طبقات به مساحت 144 متر مربع و پارکینگ و زیر زمین به مساحت42 متر مربع استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705887 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 253/81 مترمربع استان فارس 1402/12/05 1402/12/19
7705874 مزایده فروش دو قطعه زمین استان فارس 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705862 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 300 مترمربع استان فارس 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705840 مزایده فروش 3 قطعه زمین جهت احداث نمایشگاه سفال و فعالیت- فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/12/05 1402/12/05
7705819 مزایده واگذاری زمین و سوله با کاربری اداری- زمین مسکونی- ساختمان های مسکونی- زمین و مستحدثات زراعی- زمین و سوله زراعی- آپارتمان های مسکونی- مغازه تجاری- زمین تجاری و... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4116