مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال آپارتمان مسکونی - زمین تجاری - ساختمان - زمین کاملا محصور .گاوداری و...اموال منقول... 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین محصور (وضعیت خاص طلق) به مساحت 383/92مترمربع دارای یک ساختمان خشت و گلی و چند اصله درخت 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیانی ملک:محل مورد نظر یک قطعه زمین بدون سند رسمی و خالی از هرگونه اعیانی و مستحدثات می باشد و به مساحت تقریبی 500 مترمربع 1401/02/31 1401/03/23
مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6649/27 مترمربع بصورت شالیزار - قطعه زمینی به مساحت 12543/94 مترمربع بصورت شالیزار و ... 1401/02/31 1401/03/16
مزایده 6 دانگ عرصه واعیان یک بابخانه کاربری ملک مسکونی دارای سابقه فعالیت قالیشویی دارای 950 متر مربع ساختگاه متروکه و کلنگی 1401/02/31 1401/03/09
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 983/50 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 1401/02/31 1401/03/26
مزایده فروش ملک دارای چهار دیواری با اعیانی قدیمی کلنگی و دو باب مغازه با سیستم ساختمانی دیوار باربر و سقف طاق ضربی کلنگی بمساحت 395 مترمربع 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 469.60 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/04
مزایده یک قطعه زمین به مساحت42538/22 متر مربع 1401/02/31 1401/03/19
مزایده تعداد16سهم ازعرصه و14سهم ازاعیانی ازمجموع80سهم سهام ششدانگ یک باب ساختمان - تعداد16سهم ازعرصه و14سهم ازاعیانی ازمجموع80سهم سهام ششدانگ یک باب ساختمان 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ عرصه به مساحت 200 مترمربع 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 64 متر مربع با کاربری مسکونی اعیانی ملک در 2 طبقه ی سازه ی شامل طبقات همکف و اول با اسکلت حمال و سقف چوبی و به مساحت حدود 60 متر مربع و با قدمت 40 سال 1401/02/31 1401/03/11
مزایده یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به مساحت (342.5 متر مربع ) ـ در ملک یک دستگاه بنای قدیمی فرسوده حدود 70 متری و همچنین آثار تخریب بنا در ضلع غربی موجود می باشد و ملک دارای امتیازات آب... 1401/02/31 1401/03/24
مزایده فروش 6 دانگ یک قطعه باغ 1401/02/31 1401/03/18
مزایده واگذاری یک قطعه زمین بصورت نقدی به مساحت 205.34 مترمربع کاربری مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 فقره از املاک مازاد 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی 1401/02/31 1401/03/23
مزایده فروش یک باب زمین مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2442