مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین کاربری مسکونی مساحت عرصه ۱۵۲.۹۹ - زمین کاربری مسکونی مساحت عرصه ۱۵۱.۷۸ - زمین کاربری تجاری عرصه... 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری خانه و باغچه به مساحت 477.5 متر مرب 1399/04/25 رجوع به آگهی
املاک مشروحه ذیل: - نوع ملک ویلایی در سه طبقه - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 197/3 - مساحت اعیان 309 -... 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 3017 فرعی از 10 اصلی به مساحت 23... 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات مسکونی خود - قطعه تفکیکی 46 -مساحت 218 متر مربع - قطعه تفکیکی 58 - مساحت 220 م... 1399/04/26 1399/04/28
فروش تعداد 26 پلاک زمین مسکونی 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش 30 قطعه زمین مسکونی و تجاری 1399/04/25 1399/05/12
فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به مساحت 85/ 1605 متر مربع 1399/04/25 1399/05/15
فروش 95 قطعه زمین 1399/04/25 1399/05/04
صفحه 1 از 2118