مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات 1398/02/29 1398/03/07
واگذاری زمین با کاربری آموزشی 1398/02/28 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری زمین با کاربری فرهنگی -مساحت 557 مترمربع 1398/02/29 1398/03/29
فروش زمین با کاربری ورزشی با عرصه 4842.55 و فروش زمین با کاربری خدماتی با عرصه 10595 و ... 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 20116.5 مترمربع با کاربری آموزشی عالی قسمتی از پلاک 5087 اصلی 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری زمین با کاربری فرهنگی به مساحت 258.46 مترمربع 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری زمین با کاربری آموزشی 1398/02/28 رجوع به آگهی
قطعه زمین بایر به مساحت 124/85 مترمربع 1398/02/26 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/02/28 1398/03/06
یک قطعه زمین با کاربری آموزشی بمساحت 2432 مترمربع 1398/02/25 1398/02/29
صفحه 1 از 52