مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک شهرداری (ملک اموزشی - مساحت 1950 مترمربع) 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ملک 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 200 مترمربع 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش ا- سینما 5 بعدی : مشتمل بر دو اطاقک برای فروش بلیط وانباری ویک سالن اصلی بوده به مسحت حدود 100... 1398/12/05 1398/12/27
ششدانگ ملک تجاری اداری و ورزشی با عرصه 4508 و اعیان 7114 و کاربری تجاری جهانگردی و ورزشی سرقفلی مغا... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد خدماتی به مساحت (65.65) متر مربع 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری توریستی 1398/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اراضی تجاری و واحد پاپارتمان مسکونی و فراخوان اراضی با کاربری های آموزشی، ورزشی و بهداشتی درم... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود شامل کاربری مسکونی - باشگاه ورزشی - صنعتی - خدماتی مسکونی تجاری... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فراخوان قطعات با کاربرهای (آموزشی - ورزشی - درمانی) ـ املاک و اراضی مورد نظر با کاربری تجاری 1398/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 118