مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره انبار و اجاره ملک و ... 1399/10/25 رجوع به آگهی
اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب سوله در پایانه بار 1399/10/25 رجوع به آگهی
اجاره املاک تجاری شهرداری 1399/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان با بهره برداری تجاری 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک تجاری واقع در طرح تفکیکی بانک ملت 1399/10/25 رجوع به آگهی
یکباب مغازه 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک باب دکان مساحت مغازه حدود 13 متر مربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش واحد همکف از پلاک  683 مساحت عرصه به متراژ 115/89 متر با کاربری مسکونی 1399/10/24 1399/11/13
پلاک ثبتی11/1237پلاک ثبتی فوق به شماره ثبت ملک ۵۵۲ - ملک به صورت دو باب منزل مسکونی، دو باب مغازه، و... 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه بمساحت مفید 28/39 متر مربع و بالکن آن بمساحت حدودا 14/72 متر مربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1010