کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7706837 مزایده فروش یک رقبه از املاک مازاد شش دانگ آپارتمان 121.61 مترمربع انباری 2.21 - انباری 2.34 - پارکینگ 12.1 مترمربع استان فارس 1402/12/05 1402/12/13
7706481 مزایده واگذاری 6 دانگ یک باب آپارتمان با کاربری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/12/05 1402/12/09
7705896 مزایده فروش ملک یکباب مغازه به مساحت 27/9 متر مربع واحد تجاری - آپارتمان مسکونی استان اردبیل 1402/12/05 1402/12/20
7705882 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705871 مزایده فروش یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705866 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری به مساحت بیست وچهارمتر و پنجاه و هشت دسیمترمربع استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705858 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705855 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705845 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری به مساحت چهارده متر و نه دسیمترمربع استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705837 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705833 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحدتجاری به صورت مغازه به مساحت دوازده متر و شصت و شش دسیمترمربع استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705826 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7705819 مزایده واگذاری زمین و سوله با کاربری اداری- زمین مسکونی- ساختمان های مسکونی- زمین و مستحدثات زراعی- زمین و سوله زراعی- آپارتمان های مسکونی- مغازه تجاری- زمین تجاری و... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705378 مزایده حراج مال غیر منقول (مغازه) استان خراسان جنوبی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705153 مزایده حق سرقفلی استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705152 مزایده تالار 24 / نوع مال : حق سرقفلی استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705118 مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی - ساختمان و مغازه / نوع کاربری : مسکونی استان گلستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705111 مزایده تالار 26 / نوع مال : حق سرقفلی استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705110 مزایده حق سرقفلی استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705040 مزایده فروش شش دانگ یک باب سرقفلی مغازه به مساحت ابرازی  46.12 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/12/05 1402/12/23
صفحه 1 از 2288