مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 1234/60مترمربع و ... 1398/11/06 1398/11/20
فروش میزان سه دهم دانگ مشاع از یک دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی به مساحت 1560.5 مت... 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش 6/25 حبه از 72 حبه یک باب گاراژ مساحت 454 مترمربع و یک باب دفتر کار و رختکن پرسنل به مساحت حدود... 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - کارخانه با کاربری صنعتی - ویلایی با کاربری مسکونی - ساختمان با کارب... 1398/11/08 رجوع به آگهی
زمین کاربری صنعتی - مساحت عرصه ۵۲۸/۳۱ - زمین کاربری تجاری- مساحت عرصه ۲۰۰۰- زمین کاربری تجاری- مساحت... 1398/11/08 رجوع به آگهی
اجاره به شرط تملیک کشتارگاه صنعتی 1398/11/08 1398/11/24
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز 1398/11/06 رجوع به آگهی
حق بهره برداری زمین صنعتی - حق بهره برداری زمین خدماتی و صنفی 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز بانک 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب سوله غیر صنعتی به مساحت 386/50 مترمربع به شماره 245 فرعی از پلاک 33 اصلی ساختمان... 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 861