مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ پلاک 925/55 بخش 7 به مساحت 48819/52 مترمربع بوده و شامل : سالن تولید مشتمل بر یکباب سوله با ع... 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش کارگاه صنعتی به مساحت 3000 مترمربع دارای سوله با زیربنای حدود 480 مترمربع در دوطبقه و دارای ساب... 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری، قطعات زمین کارگاهی و تجاری 1398/06/25 1398/07/15
فروش شش دانگ یک باب گاراژ با کاربری کارگاه و انبار ،عرصه ملک 610 متر مربع و اعیان به مساحت 230 متر م... 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 1648/66مترمربع با کاربری صنعتی 1398/06/25 رجوع به آگهی
ششدانگ یک واحد کارخانه ریسندگی متروکه ، به متراژ 2675 مترمربع 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش کارگاه صنعتی به مساحت 3000 مترمربع دارای سوله با زیربنای حدود 480 مترمربع در دوطبقه و دارای ساب... 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات به صورت نقدی و شرایطی (مشخصات قطعات با کاربری کارگاهی ) و کاربری کارگاهی - صن... 1398/06/25 رجوع به آگهی
تعداد 23 واحد کارگاهی 1398/06/25 1398/07/06
واگذاری واحدهای صنعتی - تعداد 11 قطعه زمین صنعتی 1398/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 723