مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یکی از املاک کاربری صنایع غیر مزاحم و بخشی از پارکینگ 1397/11/27 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ چهارسهم از چهار و یک دوم سهم مشاع از 1184 سهم مشاع از 92 شمیر از 96 شمیر ششد... 1397/11/28 رجوع به آگهی
پمپ بنزین جایگاه در زمینی به مساحت 655.22 مترمربع با تجهیزاتی شامل : چهار عدد دیسپنسر تک شیلنگه - تا... 1397/11/27 1397/12/22
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع با کاربری فقط حمل و نقل 1397/11/28 1397/12/11
فروش املاک با کاربریهای محور مجهز ، تجاری ، تجاری - خدماتی ، درمانی و آموزشی و آپارتمانی 1397/11/27 1397/12/07
فروش زمین 1397/11/24 رجوع به آگهی
مقدار شش و نیم سهم مشاع از 37 سهم مشاع از شصت سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 330 مترمربع- (ساختما... 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری زمین مسکونی، صنعتی، انبار و تاسیسات، مسکونی آپارتمان، موقعیت تجاری 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ ملک دو قطعه ساختمان بنا شده و ساختمان در طبقه همکف شامل سه دربند مغازه و یک واحد مسکون... 1397/11/24 رجوع به آگهی
مورد مزایده 0/579332 دانگ از شش دانگ ملک به شماره ثبتی 3523 فرعی از 21 اصلی-مساحت خالص حدود 17 متر م... 1397/11/24 1397/12/19
صفحه 1 از 106