کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7689603
ویژه
مزایده فراخوان شناسایی ملک جهت خرید در شهرهای دزفول، بوشهر و پارس آباد مغان استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7707461 مزایده فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 555.65 مترمربع استان مازندران 1402/12/05 1402/12/15
7707391 مزایده فروش ملک دیواریست به طول 3.75 متر دوم به وضعیت غربی به طول 0.90 متر سوم دیوار و نمای پنجره به طول 3.60 متر چهارم استان گیلان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707346 مزایده فروش: - یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 852/73 متر مربع - یک قطعه زمین به مساحت 1655/6 متر مربع استان البرز 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707246 مزایده فروش ساختمان مسکونی - زمین کشاورزی دیم استان لرستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707233 مزایده فروش زمین فاقد اعیانی، مستحدثات و درخت استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/20
7707077 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 260/80 م م استان مازندران 1402/12/05 1402/12/17
7707076 مزایده فروش ملک استان کرمان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706745 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین استان فارس 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706628 مزایده فروش و واگذاری پروژه ولایت استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706510 مزایده فروش و واگذاری پروژه استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706427 مزایده واگذاری املاک مازاد و تملیکی استان تهران، استان یزد 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706176 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان زمین استان مازندران 1402/12/05 1402/12/23
7706164 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین ششدانگ یک قطعه باغ مشجر بمساحت 4464.80 مترمربع ...داخل ملک موصوف یک واحد جایگاه پرورش دام سنتی با دیوارهای سنگی و پوشش سقف سبک سازی شده با زیربنای حدود 45 مترمربع و همچنین ی... استان آذربایجان غربی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706159 مزایده مقدار 8 سهم از 23100 سهم از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی (یک حبه از 72 حبه از شش دانگ پلاک ثبتی) استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705874 مزایده فروش دو قطعه زمین استان فارس 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705623 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک بمساحت 1335.8 مترمربع (عرصه) و اعیانی در حدود 300 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705615 مزایده ملک زمین به مساحت 220 مترمربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705599 مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی و کشاورزی زمین - زمین مشجر استان یزد 1402/12/05 1402/12/08
7705552 مزایده فروش یک قطعه زمین -یک قطعه زمین کشاورزی - میزان چهار و نیم (4/5) ساعت آب - زمین یونجه زار - یک دستگاه تراکتور رومانی مدل 63  همراه با یک دستگاه تریلی چهار چرخ استان مرکزی 1402/12/05 1402/12/22
صفحه 1 از 1737