کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7869634 مزایده یک باب ساختمان به مساحت 145 م م استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/02 1403/03/02
7869626 مزایده فروش ملک به مساحت 120/1194 م م استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869523 مزایده یکباب ساختمان کلنگی به مساحت 296.41 متر مربع استان گیلان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869495 مزایده فروش یک قطعه زمین استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869412 مزایده فروش یک قطعه زمین استان مازندران 1403/02/02 1403/02/25
7869348 مزایده فروش ملک به مساحت 127/8 م م استان خراسان رضوی 1403/02/02 1403/02/16
7869343 مزایده فروش یک باب ساختمان استان هرمزگان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869324 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1420 مترمربع شامل دو ساختمان مسکونی سه طبقه - یک قطعه زمین نوع ملک طلق به مساحت 800 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869022 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اصفهان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7868113 مزایده املاک استان فارس 1403/02/02 1403/02/19
7867234 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 200 مترمربع با اسکلت فولادی که بصورت نیمه تمام فاقد درب و پنجره و تاسیسات اب و برق استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867227 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 247 متر مربع استان بوشهر 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867204 مزایده واحد تجاری مساحت 76.74 مترمربع - زمین محصور شده مساحت 320 مترمربع - واحد مسکونی مساحت 82 مترمربع و.. استان اصفهان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867154 مزایده ششدانگ ملک دارای عرصه به مساحت حدود 265 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867138 مزایده یک باب ساختمان به مساحت 150 م م استان خراسان رضوی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867136 مزایده فروش زمین استان کردستان 1403/02/01 1403/02/20
7867117 مزایده ملک به مساحت 650 م م استان کرمان 1403/02/01 1403/02/25
7867113 مزایده فروش پلاک ثبتی شماره 159 اصلی از 9578 فرعی به متراژ302/35مترمربع استان اصفهان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7866937 مزایده فروش املاک مازاد شهرداری استان فارس 1403/02/01 1403/02/19
7866903 مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یک باب ساختمان در یک  طبقه رویتی به مساحت عرصه ی 100 متر مربع و با اعیانی 85 متر مربع استان کرمانشاه 1403/02/01 1403/02/27
صفحه 5 از 1802