کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7030733
ویژه
مزایده ملک با کاربری باغی به مساحت 34956 مترمربع، با امکانات: 80 مترمربع بنای قدیمی، استخر ذخیره آب، حق آبه، درختان مثمر و دیوارکشی کامل استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/06/19 1402/07/01
7066701 مزایده 4 عنوان شامل زمین جای نخلستان عرصه 5702/79 مترمربع - ساختمان مسکونی عرصه 395.79 مترمربع و.. استان خوزستان 1402/06/30 1402/07/08
7066553 مزایده فروش اراضی با کاربری کشاورزی استان سمنان 1402/06/30 1402/07/15
7066547 مزایده فروش یک قطعه پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/30 1402/07/17
7066520 مزایده زمین مورد نظر زیر کشت زعفران و باقلا و جو بود که کشت زراعت توسط آقای اسماعیل کشمشی انجام شده بود. در داخل پلاک مورد ارزیابی 5 اصله درخت استان اصفهان 1402/06/30 1402/07/10
7066501 مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی - زمین / نوع کاربری : زراعی مساحت عرصه : 5702/79 استان خوزستان 1402/06/30 رجوع به آگهی
7066373 مزایده یک قطعه باغ انگوربه مساحت حدود1000مترمربع باکاربری باغی-یک قطعه باغ بادامزاردیم به مساحت حدودیک هکتار- یک قطعه زمین زراعی دیم به مساحت حدودیک هکتار- دوقطعه زمین زراعی دیم استان خراسان رضوی 1402/06/30 رجوع به آگهی
7066361 مزایده فروش یک قطعه خانه نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 133 مترمربع - یک قطعه زمین زراعی مساحت 3038 مترمربع دارای آب کشاورزی- خانه مسکونی مشتمل بر ساختمان، حیاط محصور به دیوار و درب ماشین رو به مساحت... استان تهران 1402/06/30 1402/07/15
7066360 مزایده 30 قطعه  زمین زراعی استان آذربایجان شرقی 1402/06/30 رجوع به آگهی
7066326 مزایده فروش اراضی زراعی دیمزار -  عرصه منزل مسکونی تخریب شده استان لرستان 1402/06/30 1402/07/23
7066321 مزایده دو قطعه باغ به متراژ 3503/4 مترمربع و 1618/60مترمربع استان خراسان شمالی 1402/06/30 1402/07/18
7066293 مزایده تعدادی املاک زمین شامل : یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 870 مترمربع با کاربری مزروعی -زمین شالیزاری به مساحت 5917.46 متر مربع... استان گیلان 1402/06/30 1402/07/26
7066286 مزایده فروش اراضی مساحت اراضی دیم 35967 متر مربع و مساحت اراضی آبی 9255 متر مربع استان کردستان 1402/06/30 1402/07/29
7066276 مزایده فروش اراضی کشاورزی قطعه اول به مساحت تقریبی 10000 مترمربع / قطعه دوم- به مساحت تقریبی 280 مترمربع / قطعه سوم- به مساحت تقریبی350 مترمربع استان مازندران 1402/06/30 1402/07/26
7066244 مزایده یک قطعه باغ اناری مساحت 3285 مترمربع استان فارس 1402/06/30 رجوع به آگهی
7066237 مزایده فروشیک قطعه باغ  نوع ملک طلق با کاربری زراعی- باغ به مساحت 35 / 9677 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/06/30 1402/07/23
7066213 مزایده فروش ششدانگ ملک مساحت 200 متر مربع بصورت یکباب ساختمان - یک باب منزل مسکونی به مساحت حدود 1300 متر مربع عرصه - یک قطعه زمین خالصه به مساحت 1166 متر مربع - یک قطعه باغ میمی به مساحت  حدود 5867... استان خراسان شمالی 1402/06/30 1402/07/18
7066183 مزایده ملک زراعی دیمی استان آذربایجان شرقی 1402/06/30 رجوع به آگهی
7066178 مزایده فروش ملک قطعه اول: باغچه به مساحت حدود 1000 متر مربع - قطعه دوم: زمین خشکه زاری 960.2 متر مربع - قطعه سوم: شالیزاری 5991 متر مربع - قطعه چهارم: خانه سرا 1094.9 متر مربع استان مازندران 1402/06/30 1402/07/16
7066144 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی با مساحت 8228.32 مترمربع استان کردستان 1402/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2331