مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری زمینهای کشاورزی تصفیه خانه فاضلاب 1398/12/09 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین در شهرستان جلفا به مساحت تقریبی 95553/35 و 40001/16 مترمربع 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری 5 هکتار زمین زراعی دیم جهت کشت گیاهان داروئی، زراعی، باغی و واگذاری حق بهره برداری 30 هکتار... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه باغ و فروشگاه زمین و ساختمان موتورخانه برق قدیم به کاربری ورزشی و .... 1398/12/08 رجوع به آگهی
اجاره 20 هکتار زمین کشاورزی دیم جهت کشت نخود بهاره 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی - زراعی 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک با کاربری صنعتی - تجاری - مسکونی - کشاورزی / مزروعی - دامداری - رفاهی - کارگاه 1398/12/07 1398/12/11
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هزار و نهصد و نود و هشت مترمربع - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت نه... 1398/12/07 رجوع به آگهی
- املاک و مستغلات - عرصه 307.3 متر مربع - نوع ملک زمین - کاربری مسکونی - عرصه 194 متر مربع - نوع م... 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1155