کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7674447
ویژه
مزایده فروش خانه محوطه و زمین صیفی کاری - یک قطعه زمین شالیزاری بایر-زمین شالیزاری دایر استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/14
7733343 مزایده 2مزایده شامل : دوقطعه زمین زراعی + چهار قطعه زمین زراعی استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732968 مزایده فروش املاک با کاربری های زمین مسکونی - زمین گردشگری پذیرایی - خانه - باغ مسکونی استان گیلان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732954 مزایده فروش 20 ردیف (یک واحد با مالکیت وقفی، سه قطعه زمین با مالکیت وقفی و شانزده قطعه زمین با مالکیت ملکی) شامل: - واحد تجاری به مساحت 41.12 مترمربع - ویلایی مسکونی به مساحت 200 مترمربع - ویلایی مسکو... استان فارس 1402/12/09 1402/12/12
7732902 مزایده فروش پلاکهای ثبتی که هم اکنون به صورت یک واحد دامداری وخانه باغ در همکف شامل: - عرصه باغ به مساحت 4350 مترمربع - دامداری (ضربی آجری) به مساحت 286 مترمربع - آلاچیق به مساحت 168 مترمربع - استخر ب... استان یزد 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732835 مزایده فروش یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 10000 متر مربع - یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 60000 متر مربع - یک قطعه زمین مزروعی نوع ملک طلق با کاربری مساحت 80000 متر مربع -... استان خراسان رضوی 1402/12/09 1402/12/22
7732701 مزایده فروش ملک مساحت کل 3954.84متر مربع عرصه به صورت گلخانه دارای یک بنا به مساحت حدود 30 متر مربع در دو طبقه استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732461 مزایده یک قطعه زمین نوع ملک طلق به مساحت 126000 متر مربع استان تهران 1402/12/09 1402/12/21
7732360 مزایده فروش ملک در دو طبقه احداث شده و جمعا به مساحت 50 مترمربع- دارای پروانه ساختمانی جهت احداث اتقک به مساحت 20 مترمربع استان قزوین 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732325 مزایده فروش یک ملک زمین زراعی به مساحت 10000 م م استان گلستان 1402/12/09 1402/12/20
7732324 مزایده یک قطعه زمین  به مساحت تقریبی 27/2352 مترمربع استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732322 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی  بصورت باغ سیب بمتراژ شصدو شش هزار متربع واقع  روستا استان آذربایجان غربی 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732307 مزایده فروش تعدادی زمین شالیزاری به مساحت 4478 م م استان مازندران 1402/12/09 1402/12/22
7732299 مزایده فروش زمنی با کاربری زراعی استان خوزستان 1402/12/09 1402/12/20
7732264 مزایده فروش یک قطعه زمین 5000 مترمربعی استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732262 مزایده فروش یک ملک با کاربری کشاورزی استان اصفهان 1402/12/09 1402/12/26
7732202 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اردبیل 1402/12/09 1402/12/21
7732162 مزایده فروش یک قطعه زمین مشاعی بایر با کاربری مزروعی به مساحت حدودا" 24800مترمربع استان البرز 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732153 مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 2500 مترمربع استان گلستان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7732100 مزایده فروش تعدادی زمین کشاورزی استان کردستان 1402/12/09 1402/12/26
صفحه 1 از 2636