مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 407/62 -زمین بهداشتی درمانی با عرصه 3925/95 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش موازی 2659 سهم از 5000 سهم مشاع از 308300 سهم سهام پلاک ثبتی مشاعی 632/ 17 بخش 7 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه اول به صورت خانه - قطعه دوم شالیزاری به مساحت 2598 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش نسق زراعتی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو شانزدهم سهم مشاع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ـ تجاری اداری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی و زراعی متعلق به خود 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشاع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه زمین 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 2646.20 متر مربع در حاضر بعنوان باغ مرکبات در حال بهره برداری می باشد 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده اموال شاملزمین مزروعی تحت پلاک ثبتی 209 فرعی از 15 اصلی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده میزان 24ساعت آب ازچاه 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان قطعه باغی مشجر در مساحت 2487 مترمربع دارای اشجار مثمر از قبیل گردو ، سیب ، آلوچه ، پرتقال ، ازگیل ، و غیره و بصورت صیفی کاری و دارای یکدستگاه ساختمان دوبلکس در دو طبقه جمعا د... 1400/04/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی 208 با عرصه 124 مترمربع - یک قطعه باغ با درختان غالب گردو زار به مساحت 2350 مترمربع - یک قطعه باغ با درختان غالب گردو زار و درختان سیب و آلوچه به مساحت 5000 متر مربع... 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش باغ گردو زیر آسیاب و کنار رودخانه فصلی 1400/04/28 1400/05/29
مزایده فروش قطعه به مساحت 0/9 هکتار و قطعه به مساحت 1/8 هکتار و دارای دو دانگ از شش دانگ چاه آب 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین و ابنیه احداثی از باقیمانده شش دانگ یک قطعه زمین مزورعی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1153