مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 17 مورد شامل کاربری: شالیکوبی، مسکونی، گلخانه، صنعتی، مرغداری و ... شرح کامل در اصل اگهی 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ ملک 1400/05/10 1400/05/20
مزایده ششدانگ پلاک بمساحت 2273/4 مترمربع با حدود اربعه- عرصه به مساحت 2283/40 مترمربع با کاربری صنعتی -اعیانی سوله و دو کنار سوله به مساحت 466 مترمربع - اعیانی سوله شمالی به مساحت 125/50 مترمربع و... 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی قطعه زمین 1400/05/05 1400/05/18
مزایده فروش 27 مورد زمین مسکونی، صنعتی و یا خدماتی 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2200 متر مربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده املاک 1400/05/09 1400/05/18
مزایده فروش سهام - حدود 10 هکتار زمین - 2 سوله به مساحت تقریبی 3000 مترمربع و دستگاهها و متعلقات کارخانه 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی با کاربری مسکونی - زمین با کاربری زراعی - زمین با کاربری خدماتی - واحد تجاری با کاربری تجاری اداری - آپارتمان با کاربری مسکونی - کارخانه با کاربری صنعتی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین 1400/05/09 1400/05/20
مزایده فروش پلاک زمین 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه واگذاری زمین ها با کاربری تجاری و صنعتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد قطعه زمین شهرک صنعتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویژه املاک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 8 ملک 1400/05/04 1400/05/16
مزایده فروش زمین 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده کارخانه صنعتی - ساختمان تجاری مسکونی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به مساحت 1907.09 متر مربع دارای 1006 متر مربع بنای کارگاهی و سرایداری در حال حاضر دارای کاربری قابلیت تجاری خدماتی و مسکونی 1400/05/05 1400/05/17
مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه زمین ـ ـ زمین به مساحت 529/1 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اموال مازاد 1400/05/05 1400/05/20
صفحه 1 از 24