مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/04
مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 270 / مساحت اعیان : 164 و ... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و سوله / نوع کاربری : انباری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : صنعتی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 18 قطعه زمین صنعتی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 15 قطعه زمین صنعتی در شهرک صنعتی 1401/02/29 1401/03/21
مزایده واگذاری 4 قطعه زمین صنعتی 1401/02/29 1401/03/21
مزایده واگذاری 49 قطعه زمین صنعتی در شهرک 1401/02/29 1401/03/21
مزایده واگذاری و فروش تعداد 20 قطعه زمین با کاربری کارگاهی و مسکونی در شهرها 1401/02/29 1401/03/08
مزایده فروش املاک 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 40 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : صنعتی - زمین / نوع کاربری : مسکونی و ... 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین عادی با کاربری صنعتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک زمین با کاربری کارگاهی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 210 متر مربع با کاربری صنعتی 1401/02/28 1401/02/28
مزایده املاک و مستغلات 1401/02/27 1401/03/04
مزایده باکاربری پارکینگ و کارگاهی و صنعتی بازسازی ونوسازی واگن 1401/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 76