کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734386 مزایده فروش 34 قطعه زمین تجاری - کارگاهی استان خراسان رضوی 1402/12/10 1402/12/12
7732841 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی کاربری کلیه صنایع گروه غذایی برق و الکترونیک فلزی، نساجی، سلولزی، شیمیایی و دارویی بهداشتی استان قزوین 1402/12/09 1402/12/12
7732375 مزایده فروش 5 ردیف زمین با کاربری صنعتی شامل: ( مجموع عرصه پنج قطعه پلاکهای فوق بمساحت 22404/04 مترمربع با کاربری صنعتی): 1- یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری صنعتی به مساحت (05 / 3926) سه هزار ونهصد... استان گلستان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731875 مزایده واگذاری حق انتفاع 1 قطعه زمین صنعتی با کاربری کانی غیر فلزی استان سمنان 1402/12/09 1402/12/17
7731663 مزایده فروش 4 پلاک زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1402/12/09 1402/12/24
7731640 مزایده فروش یک پلاک زمین با کاربری تجاری - خدماتی استان خوزستان 1402/12/09 1402/12/15
7731637 مزایده فروش تعدادی قطعه زمین واقع در شهرک کارگاهی و سرقفلی تعدادی غرفه استان اصفهان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731327 مزایده فراخوان مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی کاربری کلیه صنایع گروه غذایی برق و الکترونیک فلزی، نساجی، سلولزی، شیمیایی و دارویی بهداشتی تا رده 3 زیست محیطی استان قزوین 1402/12/09 1402/12/12
7730515 مزایده زمین با کاربری : تفریحی - زمین با کاربری : تجاری - زمین با کاربری : خدماتی - زمین با کاربری : انباری استان سمنان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7728987 مزایده فروش 4 زمین کارگاهی استان اصفهان 1402/12/09 1402/12/14
7728977 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اصفهان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7726728 مزایده زمین / نوع کاربری : تجهیزات شهری استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7725731 مزایده پنج هزار متر زمین کوره اجرپزی برمشور استان فارس 1402/12/08 رجوع به آگهی
7725485 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری صنعتی استان گلستان 1402/12/08 1402/12/26
7725361 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1402/12/08 1402/12/12
7725245 مزایده واگذاری حق انتفاع 1 قطعه زمین صنعتی با کاربری کانی غیر فلزی استان سمنان 1402/12/08 1402/12/17
7725004 مزایده فروش زمین در 15 ردیف با کاربری مسکونی و خدماتی با قابلیت تجاری و اداری و صنعتی استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7724706 مزایده حراج فروش ملک با کاربری صنعتی استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7724368 مزایده اجاره قطعه زمینی به مساحت 44/8807 متر مربع جهت اجرای طرح احداث گلخانه گل و گیاهان زینتی (کشاورزی) استان مرکزی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7723450 مزایده 4 قطعه از زمین های صنعتی استان قم 1402/12/08 1402/12/19
صفحه 1 از 260