مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مساحت 89/93 مترمربع باکاربری خدماتی - مساحت 119/24 مترمربع باکاربری خدماتی - مساحت 99/75... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ ملک به شماره ملک 3210  فرعی از 310 اصلی با کاربری پارکینگ 1397/12/01 1397/12/26
فروش املاک و مستغلات: آپارتمان مسکونی ـ زمین با کاربری پارکینگ ـ زمین با کاربری مسکونی ـ و... 1397/11/29 1397/12/12
واگذاری امتیاز سرقفلی مغازه های مجتمع تجاری و پارکینگ بلوار -مغازه ها به مساحت 25 - 77 و 19 مترمربع... 1397/11/28 1397/12/06
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش املاک در قالب شرایط واگذاری به صورت نقد و اقساط 1397/11/27 رجوع به آگهی
عنوان فروش کارگاه تولیدی و تجاری مساحت عرصه 11370.84 مترمربع مساحت - کاربری بهره برداری فعلی پارکینگ... 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش پارکینگ عمومی در جنب دریاچه 1397/11/18 رجوع به آگهی
رهن و اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی تجاری و ... 1397/11/17 1397/11/24
فروش دو واحد آپارتمان و دو قطعه زمین و .... 1397/11/16 1397/12/03
صفحه 1 از 10