مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت عرصه 351/35 متر مربع - عرصه مذکور بعنوان کارواش و همچنین بستی فروشی در حال فعالیت 1401/02/31 1401/03/12
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ به مساحت عرصه 429/73 مترمربع 1401/02/31 1401/03/21
مزایده فروش ملک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک دارای یک طبقه زیر زمین با کاربرد هفت باب پارکینگ و یک باب خدماتی و پنج باب انباری و تاسیسات با کاربری هتل 1401/02/30 1401/03/16
مزایده یک باب گاراژ و 4 باب مغازه و 980 مترمربع کاربری مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک ملک با عرصه و اعیان ـ ششدانگ یک زمین با بنای احداثی و عرصه و اعیان محصور به متراژ 21346/3 مترمربع 1401/02/29 1401/03/07
مزایده ملک بصورت کارگاه تعمیرات ماشین- مساحت مغازه ها حدود 49 مترمربع و ساختمان حدود 181 مترمربع و مساحت کل حدود 230 مترمربع 1401/02/27 1401/03/16
مزایده املاک و مستغلات 1401/02/27 1401/03/04
مزایده تعداد محدودی از املاک خود 1401/02/24 1401/03/04
مزایده فروش یک باب مغازه در همکف کاربری تجاری دارای عرصه 31.1 متر مربع و 31.1 متر مربع مساحت اعیانی 1401/02/23 1401/03/08
مزایده شش دانگ آپارتمان مسکونی طبقه سوم جنوبی به مساحت 56/100مترمربع 1401/02/22 1401/03/04
مزایده تعداد محدودی از املاک خود 1401/02/22 1401/03/04
مزایده زمین با کاربری پارکینگ به مساحت عرصه 4992.98 متر مربع 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 235/8 متر مربع (دویست و سی و پنج متر و هشتاد دسی متر مربع ) 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10000مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه گاراژ به مساحت 60/326 مترمربع واعیان ساختمان مسکونی قدیمی 1401/02/18 1401/02/28
مزایده فروش یکباب کاروانسرای اندرونی و بیرونی و یکباب عمارت فوقانی و بیست و یک باب دکان متصل به هم 1401/02/13 1401/02/27
مزایده فروش یک قطعه زمین دارای کاربری تجاری-اقامتی-سیاحتی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک ششدانگ عرصه و اعیان بنای احداثی به مساحت 489.3 متر مربع 1401/02/12 1401/02/28
مزایده فروش تعداد محدودی از پارکینگ های خود 1401/02/11 1401/02/20
صفحه 1 از 41