مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده پارکینگ طبقاتی شهر 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ ملک به مساحت 137.38 متر مربع 1400/05/06 1400/05/20
مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه زمین 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ 1400/05/05 1400/05/17
مزایده فروش املاک در کاربریهای تجاری، آموزشی ، ورزشی، پارکینگ، مختلط 1400/05/05 1400/05/24
مزایده تعدادی از املاک خود با کاربری مسکونی -تجاری -پارکینگ -انباری 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری پارکنیگ - زمین با کاربری ورزشی - زمین با کاربری آموزشی- زمین با کاربری مختلط شهری 1400/05/04 1400/05/24
مزایده پارکینگ طبقاتی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک خود با کاربری مسکونی -تجاری -پارکینگ -انباری 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 362/50 متر مربع - کاربری موقعیت با وضعیت پارکینگ 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 1404/82 کاربری پارکینگ 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (فروش) عرصه و اعیان یک قطعه زمین - تجدید واگذاری قطعه زمینی واقع در حد فاصل پارکینگ 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش بخشی از اموال 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک و واحدهای تجاری - اداری و مسکونی خود 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شرکت عمران 1400/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29