مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک به مساحت 22877 مترمربع با کاربری جهانگردی پذیرایی و پارکینگ دارای اعیان و سند تک برگ با... 1398/06/30 1398/07/06
فروش املاک به پلاک ثبتی 2311/6 به مساحت 22877 مترمربع با کاربری جهانگردی، پذیرایی و پارکینگ دارای اع... 1398/06/28 رجوع به آگهی
فروش املاک پلاک ثبتی اصلی 8 و فرعی 537 و کاربری فضای سبز و مساحت عرصه 3590 -پلاک ثبتی اصلی 8 و فرعی... 1398/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 1167 مترمربع با کاربری پارکینگ و تعمیرگاه وسائط نقلیه و خدمات جنبی 1398/06/21 رجوع به آگهی
فروش ملک فاقد کاربری و پهنه بندی است بهره برداری فعلی پارکینگ با عرصه 34209 و اعیان حدود 1500 و ... 1398/06/16 رجوع به آگهی
مزایده املاک :پلاک ثبتی اصلی 8 و فرعی 537 و کاربری فضای سبز و مساحت عرصه 3590 -پلاک ثبتی اصلی 8 و فر... 1398/06/12 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری اداری تجاری، خدماتی ـ کشاورزی ـ مسکونی و ... 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش املاک شامل پارکینگ کاربری تجاری اداری - زمین کاربری کشاورزی - زمین کاربری مسکونی و .... 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 206 فرعی از 10 اصلی بخش 6 به مساحت 18377 مترمربع که زیربنای واحدهای تجاری در 5... 1398/06/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک با کاربری خارج از محدوده خدماتی شهر-فاقد کاربری، محورها و گستره های تجاری-اد... 1398/06/06 1398/06/12
صفحه 1 از 19