مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سرقفلی 3 باب ششدانگ مغازه 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش دو واحد تجاری به پلاک ثبتی 1079 فرعی از 17 اصلی بخش 5 به مساحت 14/98 و 15/39 مترمربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش تعداد 10 دربند مغازه 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش 5 دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان واحد شمال غربی به مساحت 66/30 مترمربع با کاربری تجاری و .... 1399/04/18 رجوع به آگهی
یک باب مغازه یک طبقه به مساحت 40 مترمربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری اداری- اداری و تجاری- مسکونی- کشاورزی 1399/04/18 1399/04/28
فروش فوق العاده املاک و مستغلات 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1399/04/18 1399/04/29
تعداد ده قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ویلایی) و تعداد 4 واحد تجاری 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/04/18 1399/04/25
صفحه 1 از 2315