مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال آپارتمان مسکونی - زمین تجاری - ساختمان - زمین کاملا محصور .گاوداری و...اموال منقول... 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش ملک 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش ملک به مساحت 4650 متر مربع اعیانی ساختمان قدیمی طاق قوسی620مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 71/21 مترمربع 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک با کاربری مختلط تجاری-اداری-مسکونی 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک با کاربری  مسکونی و با 275.5 متر مربع مساحت عرصه دارای مغازه 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت عرصه 351/35 متر مربع - عرصه مذکور بعنوان کارواش و همچنین بستی فروشی در حال فعالیت 1401/02/31 1401/03/12
مزایده ششدانگ عرصه واعیان زمین با بنای احداثی بمساحت 2333/25مترمربع ملک مورد تعرفه بمساحت تقریبی2080 مترمربع در داخل طرح هادی مصوب دارای کاربری گردشگری 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش یک ملک مسکونی -تجاری شامل یک واحد ساختمانی و یک باب مغازه حدود 20 متر مربعی 1401/02/31 1401/03/24
مزایده فروش یک باب مغازه فاقد سند رسمی به مساحت تقریبی 20 مترمربع 1401/02/31 1401/03/25
مزایده یک باب ساختمان مسکونی 1401/02/31 1401/03/21
مزایده عرصه واعیان مغازه بمساحت 18.05متر مربع 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه مغازه نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 23.18 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک بصورت نقد و اجاره به شرط تملیک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه آپارتمان به مساحت هفتادو هفت مترو سی و هشت سانتیمتر متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب آپارتمان به مساحت 232 مترمربع در زمینی با عرصه وقفی به مساحت 487.63 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 164/95 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک دارای چهار دیواری با اعیانی قدیمی کلنگی و دو باب مغازه با سیستم ساختمانی دیوار باربر و سقف طاق ضربی کلنگی بمساحت 395 مترمربع 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش یکی از املاک با موقعیت تجاری - صنعتی 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2857