مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین و مستحدثات 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش مغازه (سرقفلی) کاربری تجاری 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری کاربری تجاری 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش مغازه کاربری تجاری 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش مغازه کاربری تجاری 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش مغازه با کاربری تجاری با مساحت عرصه 44/37 و ... 1399/11/02 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه جهت امورات فرهنگی و آموزشی 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک طبقه ساختمان فروشگاه به شکل L به مساحت 162 مترمربع و بالکن 92 مترمربع 1399/11/02 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 100 مترمربع 1399/11/02 رجوع به آگهی
اجاره یک باب واحد تجاری (ساختمان کارگزاری بیمه) 1399/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3165