مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ سرقفلی پلاک مساحت این مغازه 26 مترمربع(بیست و شش متر مربع ) میباشد،دارای دیوار آجری وسقف تیر چوبی وسقف فوقانی سبک و درب کرکره فلزی 1400/05/06 1400/05/31
مزایده فروش ملک مشاع ساختمانی قدیمی و جنوبی در سه طبقه وهمکف مسکونی - تجاری و2 طبقه تک واحدی روی آن ) 1400/05/06 1400/05/23
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 18/5 متر مربع مغازه دارای بالکن داخلی نیم طبقه به مساحت حدودا 7 متر مربع است. ساختمان از نوع آجری محصور در کلاف، سقف تیرچه بلوک ، بالکن سقف تیرآهن، بدنه داخلی و سقف سیمان... 1400/05/06 1400/05/24
مزایده پلاک مذکور که عرصه به مساحت 245 متر مربع دارای سند ششدانگ و اعیان مسکونی آن مطابق پایان کار اخذ شده از شهرداری شیروان به مساحت 120 متر مربع و اعیان تجاری آن حدود مساحت 20 متر مربع و مجموعا" 140... 1400/05/06 1400/05/25
مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی ساختمان دارای اسکلت نیمه فلزی -زیرزمین به مساحت 7/50مترمربع -همکف یک واحد مسکونی به مساحت98/85مترمربع -نیم طبقه و طبقه یک دو واحد مسکونی به مساحت 114/40مترمربع و 61/50متر... 1400/05/06 1400/06/01
مزایده پلاک 50 اصلی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان با مستحدثات مصنوعی مساحت 3041/84 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحد تجاری و دو پلاک کارگاهی 1400/05/06 1400/05/05
مزایده فروش یک مجتمع ساختمانی با کاربری مختلط به مساحت 573/07 متر مربع و اعیانی 30 درصد دست احداث 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک تملیکی بانک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابدکان 1400/05/06 1400/05/26
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت1300/5مربع به مساحت 1000مترمربع که این دوقطعه با دوقطعه 1400/05/06 1400/06/01
مزایده فروش سرقفلی یکباب مغازه 24 متر مربعی با کاربری در صنف لاستیک -روغن -فیلتر -پنچرگیری به پلاک ثبتی سرقفلی:بصورت یک دهنه مغازه بعرض حدود 3 متر و مساحت حدود 24 متر و ارتفاع تقریبی 3/7 متر می باشد .... 1400/05/06 1400/06/03
مزایده فروش 6دانگ از 6دانگ مفروز پلاک ثبتی با عرصه طلق و کاربری تجاری اسکلت ساختمان فلزی  سقف ها تیرآهن سفید کاری-کف ها سنگ-درب ها شیشه سکوریت آب مشترک برق مجزا-بقدر السهم از مشاعات شامل کلیه قسمتهای... 1400/05/06 1400/06/03
مزایده ملک مورد نظر در چهار طبقه بصورت مسکونی تجاری به مساحت 58 / 622 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک یک باب اطاق خواب آشپزخانه و سرویس بهداشتی  دارای 81/96 متر مربع مساحت و زیر بنایی به مساحت 42 متر مربع و یک باب مغازه به متراژ 25 متر مربع 1400/05/06 1400/05/30
مزایده فروش ساختمان چهار طبقه بصورت اسکلت بتنی با پوشش سقف تیرچه بلوک بوده که بدون پروانه ساخت احداث گردیده  دارای عرصه ای بمساحت 430/67 متر مربع است و دارای ابنیه ای به شرح( 1- طبقه همکف شامل هفت باب... 1400/05/06 1400/06/02
مزایده فروش ملک بمتراژ حدود 100 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ عرصه و اعیانی یک باب مغازه تجاری به مساحت حدود 26/75متر مربع به انضمام نیم طبقه به مساحت 19/43متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 فقره سند مشاعی با مساحت ششدانگ 761.25 متر مربع عرصه و با موقعیت دو نبش دارای حاشیه ملک دارای اعیان قدیمی با مساحت کل 857 متر مربع و ... 1400/05/06 1400/05/30
صفحه 1 از 2058