کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7704233 مزایده فروش ساختمان بیمارستان استان تهران 1402/12/05 1402/12/22
7697820 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری درمانی به مساحت 5822 متر مربع استان کردستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697468 مزایده ششدانگ پلاک یک باب مغازه تجاری (داروخانه) به مساحت 43/85 مترمربع دارای بالکن به مساحت 10/14 مترمربع استان کرمانشاه 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697309 مزایده اجاره یک قطعه زمین استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697098 مزایده زمین با کاربری : بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7696741 مزایده زمین / نوع کاربری : بهداشتی درمانی استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7695932 مزایده فروش ملک کاربری درمانی مساحت 16956.32 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/12/02 1402/12/09
7691358 مزایده کارخانه با کاربری : بهداشتی درمانی - کارخانه با کاربری : انباری استان آذربایجان غربی 1402/12/01 رجوع به آگهی
7690166 مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی برای مدت یکسال شامل: - ساختمان 200 متری - ساختمان 2 طبقه با مساحت تقریبی 150 متر مربع استان البرز، استان تهران 1402/12/01 1402/12/12
7674646 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و اداری و آموزشی و تجاری - اداری و واحدهای تجاری و اداری استان تهران 1402/11/28 1402/11/29
7674198 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری تجاری - دولتی اداری - تجارت محله - درمانی - اداری - آموزشی - تاریخی و فرهنگی - ورزشی - مسکونی - آپارتمان مسکونی استان خراسان رضوی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7673891 مزایده املاک و اراضی خود در 55 ردیف کاربری های واحد تجاری - تجاری - آموزشی - جهانگردی / فرهنگی / مسکونی / درمانی / تفریحی و گردشگری استان تهران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7671565 مزایده واگذاری 21 ردیف ملک شامل: - زمین / نوع کاربری : تجاری اداری / مساحت عرصه : 1582.83 مترمربع - مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : اداری / مساحت اعیان : 84/53 مترمربع - و ... استان تهران 1402/11/26 رجوع به آگهی
7668918 مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و زمین(اجاره به شرط تملیک)شامل 19 مورد کاربری زمین کاربری تجاری و پارکینگ- زمین کاربری تجاری اداری - ساختمان کاربری تجاری تفریحی ورزشی- زمین با بنای احداثی تجاری... استان تهران، استان هرمزگان، استان لرستان ... 1402/11/25 1402/12/07
7661749 مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان عرصه 1221/74 مترمربع استان اصفهان 1402/11/24 1402/11/25
7660991 مزایده یک ساختمان به صورت تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/11/24 1402/12/12
7659631 مزایده واگذاری اجاره واحد اپتومتری و اتاق عینک مرکز اموزشی استان قزوین 1402/11/24 1402/11/30
7659181 مزایده اجاره مکان قسمتی از ساختمان - مجموعه ورزشی - ساختمان درمانگاه استان اصفهان 1402/11/23 1402/11/30
7656450 مزایده زمین / نوع کاربری : بهداشتی درمانی / مساحت عرصه : 953.68 استان تهران 1402/11/23 رجوع به آگهی
7656437 مزایده فروش زمین با کاربری بهداشتی درمانی استان تهران 1402/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 79