مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ پلاک ثبتی 17853 فرعی از یک اصلی با کاربری درمانی به مساحت 2492 متر مربع 1397/11/27 1397/12/20
فروش ملک مازاد کاربری صنایع غیر مزاحم و بخشی از پارکینگ 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربریهای محور مجهز، تجاری، تجاری - خدماتی، درمانی و آموزشی و آپارتمانی 1397/11/27 1397/12/07
فروش املاک با کاربری درمانی و مساحت 351 مترمربع و کاربری مسکونی و مساحت 350 مترمربع 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک پلاک با کاربری مسکونی واقع در مجموعه مسکونی 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش املاک در کاربریهای محور مجهز، تجاری، تجاری - خدماتی ، درمانی و آموزشی و آپارتمانی 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری درمانی و مساحت 351 مترمربع و کاربری مسکونی و مساحت 350 مترمربع 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش دو واحد آپارتمان دو قطعه زمین با کاربری تجاری و ..... 1397/11/23 1397/12/03
فروش املاک قولنامه ای (خانه بهداشت ) 1397/11/18 1397/11/22
تعداد یک پلاک با کاربری مسکونی-یک پلاک با کاربری تجاری و یک واحد ساختمانی با کاربری بهداشتی و انتفاع... 1397/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11