مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساختمان ازن(شماره 2) تصفیه خانه آب سنندج(کد: 45-99) 1399/04/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 500 متر مکعبی بابارشانی نوبت سوم - کد ( 43 - 98 ) 1399/04/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بندهای خاکی باغابر و کندر حسینعلی میرزا در حوزه لاله زار شهرستان بردس... 1399/04/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای اصلاح هندسی دوربرگردان شهر نرجه 1399/04/15 1399/04/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیرو 1399/04/15 1399/04/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری حفاظت تعدادی از شعب بانک ملی استان خوزستان 1399/04/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه اصلاح رفیوژ و تاسیسات بلوار انقلاب و آزادگا... 1399/04/15 1399/04/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات خدمتکاری و کشاورزی واحدهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم باغبانی 1399/04/15 1399/04/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی زاو موضوع مناقصه : عملیات اجرای شبکه توزیع آب قسمت شرقی روس... 1399/04/19
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خرید چیلر تراکمی هوایی یکپارچه به قدرت 40 تن اسمی 1399/04/15 1399/04/28
صفحه 7 از 124653