مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی 1399/09/09 رجوع به آگهی
بهسازی و دیوار ساحلی رودخانه 1399/09/09 1399/09/29
احداث بازداشتگاه 1399/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تعداد ۳۰ دستگاه رادیولوژی موبایل دیجیتال تولید داخل 1399/09/09 1399/09/13
انجام عملیات دفن بهداشتی زباله های شهر و نقل و انتقال و جابجایی خاک پوششی و مخلوط به محل های موردنیا... 1399/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیل ساخت و حمل و نصب پل هوائی عابر پیاده به صورت تیر و ورق 1399/09/09 رجوع به آگهی
خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر 1399/09/09 رجوع به آگهی
خرید انواع کابل آلومینیوم خودنگهدار 1399/09/09 رجوع به آگهی
انجام خدمات تغسیل ،تکفین، تلقین و تدفین در آرامستانهای تحت نظارت 1399/09/09 رجوع به آگهی
اجرای بخشی از روشنایی تقاطع های غیرهمسطح شهر 1399/09/09 1399/09/16
صفحه 7 از 132357