مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فاز 3 خشکه چینی سطح شهر 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات اداری مورد نیاز های واحدهای ست... 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال چدن چاههای شهر فاضل آباد 1398/11/28 1398/12/07
بکارگیری پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای واحد خدمات شهری 1398/11/28 1398/12/04
اجرای خط انتقال چدن چاههای شهر 1398/11/28 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل وتخلیه لیچه کنسانتره زغال نوع دو و غیره در سایت انجیرتنگه و محدوده فعا... 1398/11/28 1398/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل شبکه توزیع آب و گاز سایت 2 منطقه ویژه اقتصا... 1398/11/28 1398/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بارگیری،حمل وتخلیه مقدار 14000تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حصارکشی و محوطه سازی دوحلقه چاه گنبد 1398/11/28 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مورد ناز آتش نشانی اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه 1398/11/28 1398/12/03
صفحه 7 از 118308