مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5596722 مناقصه بیس ریزی و قیرپاشی و آسفالت 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596707 مناقصه Supply, Installation and Commissioning of Money Counting Machines 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596700 مناقصه خرید 111 اصله انواع پایه های سیمانی گرد و چهار گوش 1401/05/27 1401/06/03
5596696 مناقصه اجرای پروژه ترمیم کانال های کنترل، برق و مخابرات و ساخت درپوش 1401/05/27 1401/06/05
5596692 مناقصه جمع آوری پساب فلرهای مجتمع و اتصال آن به واحد MBR 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596688 مناقصه Procurement of 100000 off Prepaid Gas Meter, associated Equipment, System and Services on Trun-Key/EPC Basis including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596685 مناقصه ساخت و نصب دو قاب تابلو بر روی عرشه پل و بهره برداری و نگهداری از یک دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1401/05/27 1401/06/08
5596682 مناقصه Procurement of 4000 MT Brown Color Chickpea 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596679 مناقصه خرید تجهیزات قفسه بندی، میزبندی عمومی و آزمایشگاهی جهت مرکز درمانی 1401/05/27 1401/06/02
5596678 مناقصه دستگاه تخریب برقی 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596677 مناقصه Supply of 2000 (Two thousand Plus Minus Ten Percent) M. Tons Onion. 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596675 مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی پست های برق 1401/05/27 1401/06/03
5596674 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقای ایمنی سیستم راه و تونل 1401/05/27 1401/05/30
5596672 مناقصه Supply of 2000 M. Ton Onion 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596670 مناقصه ترموسوئیچ 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596666 مناقصه Procurement of 50000 MT Milling Wheat. 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596665 مناقصه خرید کارت ها و سنسورهای بخش ابزار دقیق واحدهای نیروگاه 1401/05/27 1401/06/02
5596663 مناقصه خرید، نصب و اجراء سیستم روشنایی-بهسازی و دوبانده-بهسازی و روکش آسفالت گرم 1401/05/27 1401/06/17
5596662 مناقصه Supply of 8000 Ream CBS-1 Security Cheque Paper 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596661 مناقصه اجرای تاسیسات برقی 1401/05/27 1401/05/29
صفحه 8 از 84896