مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات آزمایشگاهی پروژه های در دست اجرا شهر 1398/08/26 1398/09/03
انجام آزمایشات ژئوتکنیک مدارس سطح استان 1398/08/24 1398/08/27
استقرار یک واحد آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات خاک و بتن 1398/08/22 1398/08/26
انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح برای پروژهای راهسازی راه های اصلی و فرعی و روستایی 1398/08/22 1398/08/28
مکانیابی چاه با استفاده از روش ژئوالکتریک 1398/08/21 1398/08/25
استعلام بها جهت : انجام آزمایش تست تراکم لایه های خاکریزی بندهای خاکی در صحرا و آزمایشات منابع قرضه... 1398/08/20 1398/08/21
استعلام بها جهت : 1 - انجام مطالعات ژئو تکنیک پروژه احداث ساختمان دادگستری 1398/08/19 1398/08/22
انجام آزمایشات اجباری 1398/08/19 1398/08/22
انتخاب مشاور به منظور انجام خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای و تحلیل آسیب پذیری و تهیه طرح بهسازی فونداس... 1398/08/18 1398/08/30
مطالعات ژئوتکنیک ساختمان اداری جدید آبفا 1398/08/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70