مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 50 راس نر پرواری 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش تعدادی دام و یک دستگاه خودرو سواری سمند 1. تعدادی گوساله نر شیرخوار 15 روزه 2. تعدادی گوساله... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 80 راس گوساله نر شیرخوار, حدود 13 راس گوساله نر قطع شیر, حدود 10 راس... 1398/12/07 رجوع به آگهی
مزایده محصولات باغی و علف چرا 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از دام مازاد خود - گاو آبستن داشتی - گاو غیرآبستن کشتارگاهی - گوساله نر قطع شیر - گوسا... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش ۲۳ راس دام گوسفندی خود 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد حدودا 80 راس گوساله نر پروار شده 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش 3نفر حاشی شتر 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش 11 راس گاو دام ها به عنوان گاو دو رگ و آمیخته با نژاد هلشتاین و بومی و.... 1398/12/04 1398/12/17
فروش دام ماده حذفی 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 582