کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7704247 مزایده فروش دام های مازاد بر نیاز : (1) گوساله نر شیر خوار و قطع شیر (2) گاوشیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی (3) گاو آبستن شیری درجه 2 (4) تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین (5) تلیسه آبستن استان تهران 1402/12/05 1402/12/16
7704234 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی 2 تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی گوساله نر شیرخوار نژاد هلشتاین 4 گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین 5- گوساله نر شیر خوار نژاد آمیخته (دورگه) 6 گوساله نر قطع شیر نژاد آمیخت... استان خوزستان 1402/12/05 1402/12/15
7704231 مزایده فروش دام استان همدان، استان کردستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703915 مزایده فروش تعداد 3700 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703906 مزایده مزایده سه راس گوساله استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7702382 مزایده فروش تعداد 8100 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/12/03 رجوع به آگهی
7700883 مزایده دام زنده سنگین مازاد خود استان خراسان رضوی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7700743 مزایده تعدادی دام مازاد شامل: 1 گوساله نر شیرخوار 2- گوساله نر قطع شیر 3- گاو حذفی 4- تلیسه غیر آبستن حذفی استان اصفهان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7700737 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی تلیسه آبستن داشتی، گوساله نر قطع شیر هلشتاین و گوساله نر شیرخوار هلشتاین استان آذربایجان شرقی 1402/12/03 1402/12/13
7697857 مزایده فروش 1000 راس بره پرواری نر و ماده استان مرکزی 1402/12/02 1402/12/05
7697781 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر، دام های غیراقتصادی و تلیسه های آبستن استان آذربایجان غربی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697337 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر شیر خوار و گوساله های نر قطع شیر ، دامهای غیر اقتصادی - و دام اورژانسی استان لرستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7692313 مزایده فروش آلایش گاوی شامل پاچه سیرابی و هزار لای ،پیه روده حاصل از کشتار روزانه در کشتارگاه صنعتی استان خراسان رضوی 1402/12/01 1402/12/10
7692088 مزایده یک رأس اسب نر به شماره میکروچیپ به رنک کرنک استان یزد 1402/12/01 رجوع به آگهی
7691532 مزایده فروش 29 راس گاو هشتاین و براون سو ئیس استان خراسان رضوی 1402/12/01 رجوع به آگهی
7690754 مزایده یک راس اسب مادیون استان اصفهان 1402/12/01 1402/12/20
7690559 مزایده فروش 2 راس مادیان و 2 راس کره اسب استان اصفهان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7690136 مزایده فروش مرغ مادر (نژاد کاب و راس) به تعداد 48 هزار قطعه مرغ و خروس را با متوسط وزنی 4 کیلو و 200 گرم را جهت حذف و کشتار استان تهران، استان زنجان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7688489 مزایده فروش 13 نفر شتر استان سمنان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7687468 مزایده 31 راس گوسفند استان سمنان 1402/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 627