مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 40 راس گاو (شیری و تلیسه) 1397/11/27 1397/12/08
فروش گوسفند ـ فروش 300 راس بره نر و ماده دامداری 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 10 راس جوانه بالای 450 کیلوگرم و 10 راس گاو حذفی 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 56 راس گوسفند 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 40 راس گاو (شیری و تلیسه) 1397/11/27 1397/12/08
فروش دام به تعداد 5 رأس گاو حذفی و 10 رأس گوساله پرواری 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله قطع شیر، گاو آبستن ، تلیسه فری مارتین و غیر باردار ، گاز غیر آ... 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش لاشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری، گاو و تلیسه حذفی، جوانه پروری و تلیسه آبستن 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش .1- چهار راس گاو حدودا"  4 ساله  نوع گاو محلی و 2-بیست راس گوسفند برنگ سفید و 3- ده راس گوسفن... 1397/11/24 1397/12/13
فروش دام، کود شرکت ـ تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر ، ماده گاو حذفی آبستن و غیرآبستن و تلیسه آبس... 1397/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 462