مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد حدودا 100 راس گوساله قطعه شیر 1398/05/27 رجوع به آگهی
فروش مادیان با نام انجل به رنگ کرنگ، ستاره پیشانی و پای سمت چپ تا نیمه قلم سفید رنگ و نام پدر ران فو... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی و تعدادی گوساله نر قطع شیر 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد حدود 60 راس گاو ماده حذفی ، گوساله نر شیرخوار، گوساله نر از شیر گرفته شده و گوساله نر کشت... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش یونجه ایستگاه 25 هکتاری چین سوم - فروش یونجه ایستگاه 15 هکتاری چین سوم 1398/05/27 رجوع به آگهی
یک سر کره اسب مادیان یک ساله نژاد دره شوری به رنگ کهر 1398/05/27 1398/06/26
فروش حدود 300 تن علوفه 1398/05/26 رجوع به آگهی
فروش یک راس اسب مادیان به همراه دو راس کره نر مربوط به آن و ارزش کارشناسی مجموع موارد فوق الذکر مب... 1398/05/27 1398/06/20
فروش تعداد 8 راس میش با میانگین وزن زنده تقریبی 40 کیلوگرم 1398/05/26 1398/06/09
اسب تیتان  نژاد  یک سر خارجی جنسیت اخته  به رنگ  فیله  و نام پدر ماکسیموس  و نام مادر سحر  با سنی با... 1398/05/26 1398/06/25
صفحه 1 از 510