مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 4 راس تلیسه و 5 راس گاو شیری غیر آبستن 1398/07/24 رجوع به آگهی
یک راس اسب مادیان 8لی 9 ساله نژاد عرب برنگ نیله- اسب کره مادیان شش ماهه نژاد عرب برنگ نیله 1398/07/23 رجوع به آگهی
فروش گاو تلیسه با شماره پلاک گوش 218840 رنگ سفید و لکه های ابلق متمایل به مشکی و کپل با 18 ماه سن تق... 1398/07/24 رجوع به آگهی
گاو تلیسه رنگ سفید 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش حدود 400 راس گوساله نر آماده پروار زیر شش ماه 1398/07/24 1398/08/09
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری تلیسه و گاو حذفی، جوانه پرواری و تلیسه آبستن 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش بذر گندم طبقه گواهی رقم احسان به مقدار 200 تن و n91-9 به مقدار 83 تن 1398/07/24 1398/07/28
فروش 350 تن ذرت علوفه ای 1398/07/23 رجوع به آگهی
فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین تعداد 41 راس 1398/07/23 رجوع به آگهی
فروش آلایش حاصل از ذبح بره نرینه گوسفندی 1398/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 531