مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود تقریبی ده هزار کیلوگرم پس بوجار گندم 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش دام 1399/10/24 1399/11/08
فروش سه راس گاو شیری بشماره 3043 و 3008 و 3042 با نژاد هلندی فاقد گوساله 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش سه راس الاغ 1399/10/24 رجوع به آگهی
تعداد 7 راس گاو نر نژاد هلشتاین و 20 راس گاو نر نژاد سمینتال 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش دامهای مازاد بر نیاز شامل - گاو شیری آبستن داشتی - گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی - گوسا... 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش ملاس تولیدی کارخانه 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش دام 1399/10/24 1399/11/08
فروش مقدار ۲۰ تن مواد حاصل از بوجاری بذور سویا 1399/10/24 1399/10/30
فروش تعداد ۲۸۷ راس گوساله تر قطع شیر و شیر خوار ،۲۰۸ راس جوانه نر، ۲۷ راس تلیسه فری مارتین و غیر بار... 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 716