مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه بهمراه احداث فوندانسیون و نصب برج تلسکوپی بت... 1398/07/25 1398/07/30
احداث کانال 1398/07/25 1398/08/06
واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیرساخت 1398/07/25 1398/08/01
احداث ساختمان اداری گمرک 1398/07/24 1398/07/30
لکه گیری آسفالت 1398/07/24 1398/08/11
واگذاری زیر سازی و آسفالت فاز 3 تندرو کندرو 1398/07/24 رجوع به آگهی
احداث فونداسیون خط چهار مداره 63 کیلوولت به پست 400 کیلوولت 1398/07/24 1398/07/30
واگذاری تهیه، ساخت، آزمایش، بازرسی، حمل تا مقصد، تخلیه و تحویل برج تلسکوپی بتنی به همراه احداث فوندا... 1398/07/24 1398/07/30
احداث فونداسیون خط چهار مداره 63 کیلوولت به پست 400 کیلوولت 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری زیرسازی راه روستایی 1398/07/23 1398/08/01
صفحه 1 از 1654