مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث جاده ساحلی (زیرسازی به مساحت ۶۶۰۰مترمربع و آسفالت به مساحت ۲۲۴۰ مترمربع) 1398/12/07 1398/12/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی کانال جمع آوری آبهای سطحی شهر 1398/12/07 1398/12/13
تهیه مصالح، خرید، حمل، نصب تجهیزات و پایش زیست‌محیطی کارکرد پکیج تصفیه فاضلاب مجتمع فرهنگی- آموزشی 1398/12/07 1398/12/10
واگذاری احداث دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه 1398/12/06 1398/12/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح، خرید، حمل، نصب تجهیزات و پایش زیست محیطی کارکرد پکیج تصفیه فاضل... 1398/12/06 1398/12/10
اجرای دیوار حائل سنگ درو دریاچه مصنوعی 1398/12/06 رجوع به آگهی
اجرای پروژه ساماندهی دیوار حفاظتی رودخانه ها 1398/12/05 رجوع به آگهی
قرائت کنتور ، توزیع قبض و وصول مطالبات سطح استان 1398/12/04 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سردهنه زراعی هلی بن کیاسر 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سردهنه در سطح استان (مزرک, قنبر آباد و طیب محله) تنکابن 1398/12/04 1398/12/08
صفحه 1 از 489